Statsminister Erna Solberg bør kutte i antall statsråder. Foto: Jorgen Braastad

Leder

Erna må kutte

Statsminister Erna Solberg har nå en god anledning til å gjøre noe hun har tenkt på lenge: Kutte i byråkrati og unødvendige lag i styringen av Norge.

Firepartiregjeringen hennes har hatt rekordmange statsråder – 21 stykker i tillegg til henne selv. Noen av postene har vært rene tulleposter, opprettet for å få regjeringskabalen til å gå opp. Som eldre- og folkehelseminister – et område som åpenbart hører inn under helseministerens område.

Både folkehelse og eldreomsorg er tett vevet inn i den overgripende helsepolitikken. Faktisk ligger det i kjernen av det en helseminister bør være opptatt av. Det var åpenbart da posten ble opprettet, at dette var noe som skjedde for å gi Frp en mulighet til å profilere en av sine hjertesaker. Det må sies å ha vært svært lite vellykket.

KrF og bistand

Digitaliseringsministeren er en annen posisjon som Solberg opprettet, og som hun kan vurdere å kutte ut. Digitaliseringen av samfunnet omfatter alle samfunnsområder. Dette er ikke et tema for de spesielt interesserte, men tvert om et område som hver eneste statsråd bør sørge for at er integrert i deres departementer og underliggende etater.

Det har vært ulik praksis mellom ulike regjeringer når det gjelder å ha en egen bistandsminister. KrF har alltid vært opptatt av denne posten. Men bistandspolitikken er så tett bundet sammen med norsk utenrikspolitikk at det kan være mest hensiktsmessig å ha alt samlet under en statsråd; utenriksministeren.

Utydelig

For ett år siden opprettet Erna Solberg en egen post som samfunnssikkerhetsminister. Samfunnssikkerhet og beredskap er et bredt felt, som omfatter alt fra justis og forsvar til helse og matsikkerhet. Og en rekke andre områder. Samfunnssikkerhet er regjeringens aller viktigste oppgave, alltid. Det overordnede ansvaret for dette må ligge på Statsministerens kontor. Vi kan ikke se at en egen statsrådspost på dette feltet gjør Norge tryggere.

Det er ikke alltid slik at større er bedre. I et kollegium som skal samarbeide tett kan det vært tvert om. Dersom viktige ansvarsområder splittes opp og spres tynt ut, risikerer vi at det blir utydelig for folk flest hvem som bestemmer – og hva som bestemmes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder