KOLLEKTIVT LØFT: – Regjeringen øker, og bør øke ytterligere, det statlige bidraget til kollektivprosjektene. Slik blir det lettere for folk å velge miljøvennlig transport, skriver Venstre-toppene Grande og Elvestuen. Foto: THERESE ALICE SANNE, VG/NTB SCANPIX

Debatt

Vi kan ikke fjerne bompengene

Bompengedebatten er verdt å delta i, men den kan ikke være vår tids store debatt.

TRINE SKEI GRANDE, partileder i Venstre
OLA ELVESTUEN, klima- og miljøvernminister (V)

Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra klimaforskere og andre. La oss slå det fast med en gang. Kriseforståelsen i regjeringen er definitivt til stede når det gjelder klima. Dyrearter utryddes i voldsomt tempo, luftforurensingen dreper folk i store byer, klimaendringer gjør hele nasjoner ubeboelige. Det er en krise verden aldri tidligere har sett maken til.

Senest i høst la FNs klimapanel frem en rapport som viste at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. For å unngå helt ødeleggende klimaendringer må alle land gjøre mye mer for å kutte klimagassutslipp. Det er fortsatt mulig å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, men da må vi handle nå.

Da er ikke løsningen å avskaffe spleisegilde mellom stat, kommune og fylke som har gitt oss mer og bedre kollektivtrafikk, renere luft og lavere klimautslipp. Aldri før har andelen kollektivreisende vært høyere. I Bergen og Hordaland var det i fjor 73 millioner påstigninger på buss, bane eller båt. I Oslo reiser rekordmange kollektivt med godt over en million påstigninger hver dag. Rekordmange kjøper elbil og 78 000 planlegger å kjøpe en elbil de neste 12 månedene.

les også

Nå er plutselig alle politikerne opptatt av bompenger

Bompengedebatten er verdt å delta i, men det kan ikke være vår tids store debatt. For det finnes så uendelig mye større utfordringer der ute, utfordringer som må løses om fremtidige generasjoner skal oppleve den samme friheten til å bevege seg, leve og utvikle seg som vi gjør i dag. Og folk vil være med på å løse de utfordringene. Skoleelever streiker for klimahandling over hele landet og over hele verden. Familier bytter ut fossile biler med elbiler, kildesorterer og sykler når det er mulig. Bedrifter regner på hvordan de kan redusere sine egne utslipp og bidra til å utvikle teknologi som kutter andre utslipp over hele verden.

Omstillingen til et grønnere og renere samfunn er ikke nødvendigvis enkel. Det krever innsats og vilje fra både politikere, folk og næringslivet. Og det krever at vi legge til rette for denne omstillingen gjennom både pisk og gulrot.

Klimakrisen kan bare løses gjennom samarbeid, som en dugnad der folk, næringsliv og myndigheter spiller på lag. Da kan vi ikke bruke regjeringens tid på «krisemøter» om helt andre ting. Vi kan gjerne diskutere innretningen på bompenger, om prisen blir for høy på enkelte strekninger og for enkelte familier. Venstre er enige i at man bør vurdere ordninger som kan gjøre ordningene mer rettferdige, slik som veiprising. Det er fair at folk er opptatt av å få hverdagen til å gå opp, å frakte barn til fotballtrening og korpsøving uten at det skal ramme familieøkonomien urimelig. Det er viktige saker. Men det er ikke det som er krisen. Krisen er den belastningen vi som mennesker utgjør på miljøet og på kloden vår.

les også

Erna Solberg: Forstår at folk reagerer på høye bompenger

Regjeringens jobb er å bidra til at byene kan tilby billige og klimavennlige alternativer til biler som forurenser. Det lykkes byene med. Både tallet på kollektivreisende og elbilsalget viser at folk ønsker grønne og rimelige alternativer som sparer både tid, penger og ikke minst klimaet. Det er bra for både bilister og alle andre borgere at flest mulig har gode alternativer til å kjøre.

Regjeringen øker, og bør øke ytterligere, det statlige bidraget til kollektivprosjektene. Slik blir det lettere for folk å velge miljøvennlig transport.  Folk får da et pålitelig og rimelig kollektivsystem, og vi får redusert forurensende biltrafikk. Fossilbiltrafikken og utslippene går ned i mange av de store byene, og andelen elbiler og kollektivløsninger går opp. Vi skal fortsette den gode politikken og gjøre den enda bedre. Det er et viktig bidrag til å løse den virkelige krisen: klimakrisen.

Bompengene vi betaler er en viktig brikke i det puslespillet, og et nødvendig bidrag i spleiselaget mellom kollektivreisende, bilister, stat, fylker og kommuner. Bompenger er et middel for å oppnå grønnere byer, en forutsetning for å få finansiert veiprosjekter og et viktig bidrag for å redusere belastningen biler utgjør i byområder.  For når flere velger å la bilen stå, og tar buss eller bane, sykkel eller bena fatt, så blir det bedre plass til de som faktisk må bruke bil for å komme seg dit de skal. Det blir bedre plass til uteservering, til liv og røre, til blomster og til lekeplasser. Det blir helt enkelt bedre byer av færre biler, samtidig som det blir mindre forurensing.

Vi kan gjerne se på nye måter å innrette bompengene. Men vi kan ikke fjerne dem. Til det er klimakrisen for akutt, og kollektivsuksessen i byene for stor.  Det handler om renere luft, bedre fremkommelighet og lavere klimautslipp. Det handler om en bedre fremtid for våre barn og barnebarn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder