DE FOLKEVALGTE: – Det virker som ingen tenker på sine personlige interesser, men ønsker et bedre samfunn, for et bedre Norge, skriver Sonia Ahmadi Foto: PRIVAT

Debatt

Norge – et samfunn der alle får bestemme!

For meg som har opplevd krig og undertrykkelse var det norske valget fascinerende.

SONIA AHMADI, forskningsrådgiver NTNU

En sensommerdag i slutten av august fikk jeg et brev i posten der jeg var oppfordret til å bruke min stemmerett. Jeg fikk et inntrykk at akkurat min stemme med min minoritetsbakgrunn er verdifull for Norges fremtid. Dette slo rett inni hjertet – jeg, en fersk norsk statsborger og en eks-asylsøker fra Afghanistan, som har valgt å bo i Norge resten av livet bestemte meg derav å bruke min stemmerett.

Da begynte jeg å følge partilederdebatter, nyheter, meningsmålinger og alt annet som handlet om valget 2019 med stor entusiasme. Jeg merket fort at nesten alle partiene har kjernesaker som i deres egne øyne er best for Norge og Norges fremtidige generasjoner.

les også

Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

Partiledere bruker velformulerte argumenter, uten å angripe noen personlig, uten å bli sint og skrike, og uten å komme med grunnløse anklager.  Det virker som ingen tenker på sine personlige interesser, men ønsker et bedre samfunn, for et bedre Norge.

For meg som har opplevd krig og undertrykkelse og kommer fra et land der det er uenighet i nesten alt som sies var dette fascinerende. Ikke bare i mitt land, men i mange andre land i verden, har ikke mennesker sine primære menneskerettigheter og kan ikke bestemme over sin egen fremtid. I mitt land handler valgkamp om private interesser og ikke om fellesinteresser for et bedre samfunn. For meg er dette demokrati på sitt beste. Dette er noe vi må ikke ta for gitt. Det er ikke alle som er like heldige som oss som bor i Norge og kan bestemme sin egen fremtid ved å stemme på hvem som skal få regjere landet.  Det er mye jobb som er blitt gjort for å få alt dette til. Da blir det enda viktigere å respektere og beholde disse verdiene.

På selve valgdagen gjorde jeg min borgerplikt og stemte i et fredelig miljø med lange køer, stille og glade folk som ikke var redd for noe som helst, ingen politi, ingen sikkerhetskontroll. Dette er noe som må både fortsettes med og settes pris på.

Uavhengig av valgresultatet har alle de som brukte stemmeretten har gjort sin plikt, da er det bare å jobbe hardt videre for å gjøre Norge til enda mer inkluderende samfunnet der har får bestemme og til et enda bedre land i verden å bo i.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder