PÅVIRKING BEDRE ENN UTTREKK: Leder av ekspertgruppen om Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull og petroleumsselskaper, Martin Skancke,leverte sin utvalgsrapport til finansminister Siv Jensen. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Kommentar

Kullsvart dag for miljøbevegelsenEkspertgruppen for oljefondets investeringer i olje og kull
konkluderer med at vi får mer miljøgevinst av å påvirke selskapene vi eier enn å trekke oss ut av dem. De argumenterer i tillegg godt for sin konklusjon.

Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Stortingsflertallet ba tidligere i år regjeringen om en utredning om mulig uttrekk av alle kull og kanskje også petroleumselskaper fra oljefondet. Ekspertutvalget ledet av Martin Skancke, tidligere toppbyråkrat i finandepartementet, nå konsulent som gir andre land råd om å bygge opp naturressursfond, leverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen. Mandatet var å vurdere om utelukkelse av kull og petroleumsselskaper fremstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endring over tid.

Hovedkonklusjonen i rapporten må være svært skuffende lesning for klimabevegelsen som nok hadde håpet på et glassklart «selg alle kullselskaper ut av oljefondet». Det fikk de ikke. Tvert i mot argumenterer utvalget for at det er en mer miljøvennlig strategi å påvirke selskapene gjennom eierskapsutøvelse.

Perfekt eier

Ekspertutvalget er riktignok tydelige på at også grov klimaskade bør være et eget uttrekkskriterium. Det handler i så fall mer om hvordan selskapet utvinner sine produkter. Utvalget er nemlig ikke med på at kull som sådan er uetisk og derfor bør ut av fondet på generelt grunnlag. Kull- og petroleumsselskapers energiproduksjon, energibruk eller karbonutslipp kan ikke sies å være i strid med alminnelig etiske normer. Det er et annet utgangspunkt for eksempel for klasevåpen, barnearbeid eller tobakk.

Vi må se i øynene at kull og olje vil være viktige energibærere i lang tid fremover, kull er fortsatt internasjonalt den største, og hvis vi ikke eier, vil noen andre som vi må anta bryr seg enda mindre om miljøet enn oss være eiere, hevder Skancke.

Utvalget peker på at Statens Pensjonsfond Utland er i en unik posisjon for å utøve et eierskap: forvaltning og eierskapsutøvelse foregår åpent, fri presse, og vi har kontrollsystemer som også er åpne. Dette står i motsetning til andre store eiere der eierskapsutøvelse i større grad skjer i lukkede rom.

Dessuten er oljefondet som verdens største statlige fond nettopp det, veldig stort. Selv om vi i noen selskaper kanskje bare eier én eller to prosent, vil vi likevel være en stor eier fordi selskapene er store og andre eiere er mindre enn oss. Vi blir lyttet til. Vi eier også mange selskaper verden over der eierandelen er mye større enn dette.

- Vi må tørre å tro at vi med vårt utgangspunkt kan være gode eier for slike selskaper, da er det bedre å spille på banen enn å sitte på tribunen, slår utvalgslederen fast.

Ta utbytte, investere i noe annet enn kull

Med eierskapsutøvelse menes dialog med selskapet og ledelsen, et engasjement mot myndigheter, industriorganisasjoner og andre investorer om for eksempel økt klimasatsing.

Det viktigste er likevel hvordan vi kan påvirke bruken av overskuddet i kullselskap vi eier. Vi kan ikke be disse selskapene slutte å være kullselskap over natten, men vi kan hindre selskapet å reinvestere overskudd i mer kullsatsing ofte på tvers av ledelsens og fagforeningenes ønsker. Eller vi kan ta pengene som utbytte.

Når det gjelder for eksempel barnearbeid, er det ikke noe som kan veies opp ved å være snill andre steder. Innenfor miljøfeltet finnes det en annen logikk. Man kan veie opp for sine co2 utslipp ved å kjøpe klimakvoter, påpeker utvalget.

Når fondet har trukket seg ut av tobakks-selskaper, er det fordi vi mener produktet er uetisk. Vi gjør det for å skape et skille mellom oss som eier og produktet i seg selv. Vi trakk oss ikke ut av tobakk fordi vi trodde det ville bli mindre tobakk i verden.

Basert på en finansiell vurdering, kan oljefondet selvsagt trekke seg ut fordi de mener det enkelte selskaps forretningsmodell ikke erbærekraftig.

Stortinget bestemmer

Miljøbevegelsen trekker fram andre aktører, blant andre KLP, som nylig trakk kull ut av alle sine fond med begrunnelse at de ikke kan eie miljøskadelig virksomheter. Til dette svarer Skancke at avveiningen mellom eierskapsutøvelse og uttrekk kan være svært forskjellige mellom store og små investorer. En aktør som KLP vil nok ikke få det samme gjennomslaget internasjonalt som oljefondet vil få.

De som kjemper for at vår felles pengebinge ikke skalforurenses av hverken kullstøv eller oljesøl trenger ikke gi opp ennå. Ekspertutvalgets rapport skal nå på høring, en runde som skal ende opp med en Stortingsmelding fra regjeringen.

En eller gang ut på våren vil Stortinget fatte den endeligeavgjørelsen for hva som er best klimapolitikk for kloden. Å overlate selskaper til andre investorer eller håpe på at vårt salg påvirker andre investorer til også å kaste kortene, eller forsøke å påvirke selskapene innenfra. Lytter Stortinget til ekspertgruppen, er ikke den beslutningen så vanskelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder