Leder

Fritt skolevalg må fortsatt være valgfritt

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil gjøre fritt skolevalg obligatorisk for alle fylkene. Han bør lytte til motforestillingene, mener VG på lederplass. Foto: Gisle Oddstad

Regjeringens ønske om å innføre obligatorisk fritt skolevalg i hele landet, har møtt betydelig motstand i distriktene. Dette er en kritikk det er verdt å lytte til.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også

Norske elever til PISA: Mindre bråk og uro, men mange kommer for sent på skolen

I dag kan fylkeskommunen som skoleier selv velge om de vil ha fritt skolevalg eller ikke. De kan også velge om ordningen skal gjelde i begrensede områder. Ved fritt skolevalg er det i hovedsak karakterene som avgjør hvilken videregående skole elevene får plass på. Ordningen har noen åpenbare svakheter. Særlig i de store byene blir det gjerne forskjeller mellom skolene, der de skoleflinke søker mot enkelte populære skoler. Noen ganger er det et hinder for integrering og et mangfoldig læringsmiljø. Tross disse svakhetene er karakterbasert opptak den mest rettferdige måten å fordele skoleplasser på. For mange ungdommer betyr det også svært mye å få velge sitt eget skolemiljø. Derfor er fritt skolevalg et gode som politikerne bør strekke seg langt for å tilby.

les også

Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene

Problemet med regjeringens forslag er at de tar for gitt at den samme løsningen passer overalt. I store deler av landet gir geografien helt andre utfordringer. Mange elever har lang reisevei, og elevgrunnlaget på de videregående skolene er sårbart. Derfor har de valgt å følge nærskoleprinsippet i hele eller deler av fylket. Det betyr at elevene har rett på skoleplass på nærmeste videregående skole, eller  nærmeste skole som tilbyr den utdanningen de ønsker. Det handler om at elever skal ha kortest mulig reisevei og slippe å bo på hybel. Men noen steder er det også nødvendig for at den desentraliserte skolestrukturen ikke skal forvitre. Dersom elevgrunnlaget svekkes for mye, kan hele skolen risikere å bli nedlagt. Da forsvinner i realiteten valgfriheten for elever i distriktene.

les også

Norge – landet som mistet all selvtillit

Til avisen Klassekampen sier fylkespolitiker Ådne Naper (SV) fra nye Vestfold og Telemark at dette er «å trampe på lokaldemokratiet». Han advarer mot å ta fra fylkespolitikerne råderetten på et område som er viktig for folk i fylket. Erfaringene med nærskoleprinsippet i Telemark er at flere elever kom inn på førstevalget sitt og mindre frafall fra videregående skole. Derfor valgte et flertall i det nye fylkestinget å fortsette med denne ordningen.

Flere fylker har valgt en slags kombinasjon med fritt skolevalg der det er hensiktsmessig, men bruker nærskoleprinsippet i mer spredtbygde områder. Det er forståelig at regjeringen ivrer for fritt skolevalg, men det virker ikke klokt å ta fra fylkene mulighet til fritt å velge det som passer best lokalt.

Les også

 1. Erna Solberg i 2009: Garanterte bedre PISA-resultater med Høyre-regjering

  Erna Solberg garanterte i 2009 et løft i norske elevers PISA-resultater dersom Høyre kom til makten.

Mer om

 1. Skolepolitikk
 2. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. Ny rapport: Fritt skolevalg gir mest segregering

 2. Pappa Ropstad vil ha KrF med på omkamp om fritt skolevalg

 3. Stortings-nei til statlig bestemt fritt skolevalg

 4. Frykter fritt skolevalg gir dårligere skoletilbud og økt press

 5. Foreslår faglig utvikling fremfor rent karakter-inntak i videregående

Fra andre aviser

 1. Tillitsvalgt raser mot regjeringsforslag

  Fædrelandsvennen
 2. Håper KrF snur om «fritt skolevalg»

  Fædrelandsvennen
 3. Presses fra hjembygda om «fritt skolevalg»

  Fædrelandsvennen
 4. Ber regje­ringen snu: – Vil være en kata­strofe for oss

  Fædrelandsvennen
 5. Debatt: – Elevers frihet til å velge selv er ikke en bløff, SV!

  Bergens Tidende
 6. Ingen vet helt hvem som skal få søke skoleplass hvor i det nye fylket. – Alt er litt i løse luften nå.

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder