I MADRID: Statsminister Erna Solberg på åpningen av COP 25. Foto: ZIPI / EFE

Leder

EU pådriver for klima

Det ser dystert ut når 20 000 klimadelegater fra hele verden innleder to uker med klimaforhandlinger i Madrid.

For samtidig med møtene i Madrid, åpner Kina, verdens største utslippsland, nye kullkraftverk annenhver uke. USA, som er i verdenstoppen på utslipp per innbygger, skal etter planen forlate Paris-avtalen neste høst.

En viktig oppgave på årets møte, er å komme videre i samtalene om et globalt karbonmarked. Og det er helt riktig spurt, selv om svaret ikke er like enkelt. Skal verden få ned utslippene, må det koste å forurense.

På klimatoppmøtet kikker nok mange til EU, hvor det ambisiøse arbeidet med «Green Deal for Europe» skal presenteres 11. desember.

Ifølge lekkasjer Europeiskpolitikk.no har presentert, vurderer kommisjonen å innlemme veitrafikk og maritim transport i det europeiske systemet for handel med kvoter for utslipp av klimagasser, ETS. Luftfarten kan stå overfor færre gratiskvoter for utslipp.

EUs system for kvotehandel dekker bare rundt fire prosent av verdens utslipp. Men flere land har fulgt etter. Totalt er nå rundt 20 prosent av verdens utslipp omfattet av et eller annet system som gjør at det koster å forurense, ifølge Verdensbanken.

Norge er automatisk en del av den nye grønne avtalen gjennom EØS. Vi skal i samarbeid med EU oppnå minst 40 prosent utslippskutt i Norge innen 2030 sammenliknet med 1990.

EUs utslipp er gått ned med nær 25 prosent siden 1990, mens Norges har gått opp med 1,1 prosent. Det kommer hovedsaklig på grunn av at utslippene for å hente opp olje og gass har økt med 76 prosent i perioden. Vi har også høye utslipp fra transport og har hatt lite å kutte i energisektoren, fordi vi «alltid» har hatt fornybar kraft.

Hvor Norge hadde vært uten EU, er ikke godt å si.

Nei til EU benytter anledningen til å si til Klassekampen at EUs mål ikke er nok. - Vår selvstendige rolle utenfor EU gir oss muligheten til å føre en mer internasjonal og mer offensiv klimapolitikk, sier Nei-general Kathrine Klevland til avisen.

Hvordan de planlegger å få til det, er en gåte.

For oss synes det åpenbart at vi ikke kommer utenom internasjonalt og overnasjonalt samarbeid i kampen for klima. Her står enkeltland ganske maktesløse alene. Selvsagt også Norge. EU er en pådriver her, også for oss, som liker å tro vi er best i klassen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder