KRITISK: – Et ensidig frislipp i byene slik regjeringen foreslår vil kunne føre til «svenske tilstander» i taximarkedet. I Sverige har man nemlig forøkt denne oppskriften med svært negative resultater, skriver Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Debatt

Skaper svenske tilstander i taxibransjen

Regjeringen foreslår å slippe taxi-markedet helt fritt i byene. Det vil verken være til fordel for kundene, næringen eller samfunnet. Et frislipp vil føre til et dårligere og dyrere tilbud til kundene.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TROND JENSRUD, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet

Taximarkedet fungerer dårlig, særlig i byene. Prisene øker og inntjeningen for dem som er i næringen går ned. Regjeringen har derfor rett i at det trengs endringer, problemet er bare at de foreslår endringer som vil gjøre situasjonen verre. Endringen vil trolig føre til høyere og mindre kontrollbare priser, dårligere service og mindre trygghet for passasjerene. Det blir også mindre mulighet for myndighetene til å sjekke at lover og regler overholdes. 

Yrkestrafikkforbundet mener drosjemarkedet må organiseres og reguleres slik at kundene får taxi når de skal, at prisene blir akseptable og at forholdene for bransjen blir forutsigbare.  Samtidig er vi opptatt av at næringen skal gi sine ansatte akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Det er også viktig å lage regler som gjør at alle som skal utøve næringen får de samme rammebetingelser og at alle betaler inn skatter og avgifter. 

les også

Isaksen tar app-grep for å gi deg lavere taxi-pris

Når de fjerner antallsbegrensningen av løyver, må det bli strengere krav til dem som skal utføre drosjevirksomhet. Det må bestå i klare krav til løyvehavere, sjåfører og sentraler. Regjereringen vil stille krav til sjåførene, men kravene er for få. Yrkestrafikkforbundet mener det må stilles krav om bestått praktisk og teoretisk kurs for å få utstedt kjøreseddel.

Et slikt kurs bør være på 5 – 10 dager og inneholde: Individuelle kjøretimer med vekt på passasjervennlig, forsvarlig og miljøvennlig kjøring, førstehjelp, trafikksikkerhet, kundebehandling, konflikthåndtering og sikkerhet i bilen, servicearbeid overfor sårbare grupper, dypere innsikt i trafikkregler, samt lover og reguleringer som er aktuelle for drosjevirksomhet.

les også

Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

For å sikre at sjåførene kan kommunisere med kundene er det behov for en muntlig test av grunnleggende språkkunnskaper, i tillegg til at den skriftlige testen er på norsk slik regjeringen forslår. Vi mener også at på samme måte som det stilles krav til andre yrkessjåfører, må det også stilles krav til etterutdanning hvert femte år for taxisjåfører. I tillegg bør alle taxisentraler kunne stille krav om kjentmannsprøve for sjåfører. 

Yrkestrafikkforbundet ønsker at sentralene kan ha løyver og arbeidsgiveransvaret for sjåførene. Målet er at ansatte får fast heltids ansettelse og normale arbeidsbetingelser. Vi støtter derfor forslaget om å gi løyver til juridiske personer. Selv om det trolig kan opprettes sentraler som har andre former enn de man kjenner i dag, er det viktig at det stilles krav til sentralene. Det bør som minimum stilles krav om at sentralene har forretningssted og daglig leder i Norge, samt at det finnes rutiner for kundehenvendelser, klager osv.

les også

Når skal taxisjåfører lære å oppføre seg som folk?

For passasjerene er det viktig å vite hvem de kjører med. Det handler selvsagt om at man får greie på hvilken bil og gjerne sjåfør som skal kjøre deg. Dette skjer langt på vei via app-tjenestene til de fleste taxiselskaper i dag. Men dette forutsetter at taxiene er knyttet til sentraler, som er kjent for kunden. Det er den eneste måten man i praksis kan klage på pris eller tjeneste. 

Et ensidig frislipp i byene slik regjeringen foreslår vil kunne føre til «svenske tilstander» i taximarkedet. I Sverige har man nemlig forøkt denne oppskriften med svært negative resultater. Der har man taxier uten tilknytning til taxisentraler som tar «blodpris» av kundene. Et frislipp innen denne næringen fører ikke til bedre, men dårligere og dyrere tilbud til kundene. 

I utgangspunktet ønsker ikke Yrkestrafikkforbundet at antallsbegrensingen av drosjeløyver skal opphøre. Men hvis det skjer, er det en forutsetning at det i områder med dårlig kundegrunnlag tildeles eneretter til drosjekjøring. Dette må kombineres med kontraktkjøring (skole, sykehus o.l) og maksimalpriser, hvis man skal opprettholde et akseptabelt taxitilbud i distriktene. Kun på denne måten kan taxi være et sømløst supplement til den øvrige kollektivtrafikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder