SVARER: Kirsti Bergstø, Nestleder i SV. Foto: Frode Hansen

Debatt

Om spørsmålet er hvordan forskjellene skal bli mindre – hva er da svaret?

Høyres Nikolai Astrup kaller SVs krav om formueskatt, arveavgift og velferd uten profitt for skivebom. Om det er bom eller blinkskudd, kommer nok an på hva man mener er målet. For SV er målet å redusere de økende økonomiske forskjellene. Det virker ikke Astrup særlig opptatt av.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Kirsti Bergstø, Nestleder i SV

Samfunn med små økonomiske forskjeller er bedre samfunn å leve i. Små forskjeller gir bedre folkehelse, lavere kriminalitet og større tillit mellom folk. I land med store forskjeller lever folk kortere, flere har alvorlige helseplager, kriminaliteten er høyere og utdanningsnivået lavere.

Store forskjeller gir økonomisk ustabilitet og grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme. I Norge øker de økonomiske forskjellene. Derfor trengs en økonomisk politikk som ikke bare fungerer for de få på toppen. Det trengs en politikk for sosial utjevning. Felles velferd skaper trygghet og frihet for alle. 

les også

SV truer det nye næringslivet

Det norske skattesystemet er mindre omfordelende enn mange tror. Et rettferdig skattesystem vil gi økt skatt på arv, formue, utbytte og eiendom, og gi lavere skatt på vanlige og lave arbeidsinntekter. Skattesystemet skal finansiere velferdsgoder, fellesskap og infrastruktur og er et viktig instrument for rettferdig fordeling. Med en aldrende befolkning trenger vi også i framtida mer skatteinntekter. 

Alt dette ser ikke ut til å oppta Astrup i særlig grad. Som motsvar til SVs krav om endret kurs i den økonomiske politikken, har han skrevet et ensidig forsvar for lavere formueskatt - et av privilegiene til høyresidas rike sponsorer. Selv om kun et lite mindretall betaler formuesskatt, er nemlig dette et av de mest diskuterte temaene i norsk politikk.

Det finnes ikke belegg for å hevde at formuesskatten er et problem for økonomien som helhet. Regjeringa klarer heller ikke å dokumentere noen positiv effekt av at formuesskatten er senket med 7 milliarder kroner. De kan ikke vise til en eneste arbeidsplass som har kommet som følge av kutt i formuesskatten. Derimot er det dokumentert at de 1000 rikeste personene til sammen har fått over 1 milliard kroner i skattekutt på grunn av lavere formuesskatt. De tusen rikeste har altså fått over en million kroner hver i lavere årlig skatt.

les også

Enig og tro til Erna faller?

Formuesskatten i 2020 er på 0,85 prosent, med et bunnfradrag på 1,5 mill. kroner. Aksjer og driftsmidler får en rabatt på 25 prosent i tillegg. SV foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2020 å øke formuesskatten tilbake til 1,1 prosent og fjerne aksjerabatten. I tillegg foreslo vi et tilleggstrinn på 0,2 prosent for formue over 20 mill. kroner. Det er nødvendige grep. 

Ulikheten i Norge er langt større enn mange tror. De ti prosent rikeste i Norge eier over halvparten av all nettoformue i følge Statistisk sentralbyrå. Forskjellene i formue er nå på høyde med Storbritannia, og større enn i land som Spania, Frankrike og Italia. Når formue blir konsentrert i hendene på noen få, betyr dette også at makt samles på færre hender. 

En viktig årsak til forskjeller er at formue går i arv. I dag har Norge en høyere andel multimillionærer per innbygger enn for eksempel USA. Blant de hundre rikeste i Norge er to av tre arvinger. Tidligere måtte en betale arveavgift ved arv over en viss størrelse. Dette er en type skatt som de aller fleste land i Europa har. SV ønsker en slik skatt for å sikre mer rettferdig fordeling. Modellen vi fremmer også for denne typen skatt er sosialt utformet, med høyt bunnfradrag.

les også

SV stiller tre krav til ny, rød-grønn regjering

Etter 2013 er skatte- og avgiftsnivået senket med 25 milliarder kroner. Dette betyr at vi får inn 25 milliarder kroner mindre til fellesskapet enn det vi ville fått om skattereglene fra 2013 hadde blitt beholdt. Det er i hovedsak de med de høyeste inntektene og formuene som har fått mest nytte av det reduserte skattenivået. Vanlige folk må betale prisen for skatteletter til de rikeste, ettersom velferd og tjenester svekkes. Lista over kutt som rammer vanlige folk er lang. 

Landet vårt ville også vært bedre rusta til å møte korona-krisa om ikke regjeringa hadde pålagt statlige virksomheter å kutte i driftsutgiftene hvert eneste år siden 2015. I følge en Fafo-rapport (som kom før korona-krisa), mener over 60 prosent av tillitsvalgte og ledere som har opplevd driftskutt at det har hatt en negativ effekt på kvaliteten til tjenestene. 75 prosent svarer at aktivitetsnivå og tjenestetilbud er redusert.

Regjeringas kutt i velferd, trygghet og tjenester får konsekvenser for arbeidsløse som trenger bistand fra NAV, sykehusene og Folkehelseinstituttet sitt handlingsrom i møte med epidemien og skatteetaten sitt arbeid med å kontrollere at krisepakker til bedrifter går til formålet. Regjeringa er mer opptatt av å kutte i offentlig virke enn å søre for tjenester som virker når det virkelig gjelder.

les også

En bønn til Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani

Som kommunalminister burde Astrup heller støtte SVs krav om økte overføringer til lokalsamfunn, enn å sørge for mer til de som har mest. Mange kommuner og fylker varsler kutt i velferd og tjenester til befolkninga. Dette skyldes for lave overføringer fra staten over tid, at nye oppgaver som pålegges kommer uten nok penger og at koronakrisa har gitt utgifter som ikke kompenseres. Det koster med flere skolebusser for å sikre avstand mellom elever og økt renhold for å sikre trygghet. Når kommuner kutter, er det læreren til ungene våre, de som sørger for helse og omsorg, at søpla blir henta og veiene brøyta, vi snakker om. Det går ut over oss alle. 

Vanlige folk er tjent med at vi løser oppgaver i fellesskap. Koronakrisa har nok en gang bekrefta hvor viktig sterke fellesskap er. Eksempler fra andre land viser hvor dramatiske følger det får for folk om man må betale sykehusregninga sjøl, i stedet for at helsetjenester er rigga som et skattefinansiert spleiselag. Her i landet har mange ventet urimelig lenge på hjelp fra fellesskapet etter at jobben stengte ned og inntekta ble borte, men vi har i et system å forbedre og bygge videre på. Da må fellesskapet styrkes og midler sikres. Og vi må være sikre på at hver krone som settes av til velferd går til velferd og ikke velferdsprofitører. De samme pengene kan ikke være to steder på samme tid. 

Om vi som samfunn skal klare å få ned de økonomiske forskjellene, må vi ta et politisk valg mellom velferd for de mange eller privat velstand bare for noen få. Reduserte forskjeller er et viktig mål for SV, så får Astrup gjøre rede for om dette er noe som finnes på Høyres målskive – og hvordan det skal være mulig å oppnå med fortsatt forfordeling til de som har aller mest i samfunnet.

Les også

 1. Skatteparadis-debatten: – Det fins fortsatt nyanser

  SVs Kari Elisabeth Kaski tar seg friheter når hun i VG foregir å gjengi mine meninger om skatteparadiser.
 2. SV vil bremse regjeringens krise-fullmakter

  Solberg-regjeringen hadde lovhjemmel til å stenge ned store deler av Norge, uten å hente støtte i Stortinget.

Mer om

 1. Nikolai Astrup
 2. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 3. Politikk
 4. Formuesskatt

Flere artikler

 1. SV truer det nye næringslivet

 2. Jensen med knallhardt angrep på Lysbakken: – Ren misunnelse

 3. Pluss content

  Slik planlegger du arveoppgjøret

 4. Siv Jensen presser Støre etter svensk skattelette-flørt

 5. De unge får regningen etter coronaen

Fra andre aviser

 1. Debatt: – Nye skattegaver til landets rikeste

  Bergens Tidende
 2. Debatt: – Å redde bedrifter er å redde arbeidsplasser

  Bergens Tidende
 3. Debatt: Angriper BT-kommentar om «gjerrige rikinger»

  Bergens Tidende
 4. Kvifor er mange rike folk så gjerrige?

  Bergens Tidende
 5. Rødt foreslår skatteløfte: Ingen økt skatt for alle som tjener under 600.000

  Aftenposten
 6. Frp varsler ny skattekamp – vil fjerne statlig formuesskatt

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no