Svalbard blir norsk. Det norske flagget heises, og Justisminister Paal Berg leser proklamasjon fra Kong Haakon. Foto: Scanpix

Leder

Norsk land i hundre år

les også

Russland utfordrer Norge om Svalbard

Søndag var det hundre år siden Svalbardtraktaten bl inngått. En internasjonal avtale hvor Norge ble tildelt suverenitet over øygruppen av seierherrene etter 1. verdenskrig. For Norge var dette et storpolitisk kupp som historisk sett bare har vært overgått av havrettsforhandlingene som sikret oss kontroll over enorme oljeressurser mange år senere.

For Russland, som også hadde erklærte interesser på Svalbard, ble stormaktenes tildelingen til det lille nabolandet, opplevd som dypt urettferdig. Og russerne har aldri helt lagt bak seg det de oppfattet som en stormaktspill de ble holdt utenfor. Men siden traktaten har gitt ale signaturlandene rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på øyene og området rundt, har Norge og Russland funnet en måte å sameksistere på, som stort sett har gått greit, men med noen kjente konfliktsituasjoner.

les også

Svalbard-hemmeligheten ingen vil snakke om

Pluss content

En slik situasjon oppstod i 2015 da den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozins overraskende mellomlandet på Svalbard og gjorde en rask visitt i Longyearbyen, hvor han lot seg fotografere. Rogozin sto på EU og Schengen-landenes liste over personer som skulle nektes innreise, på grunn av Russlands annektering av Krim året før. Besøket ble sett på som en ren provokasjon av Norge og EU, og Norge har derfor utformet nye retningslinjer for innreise, som gir den norske sysselmannen fullmakt til å bortvise personer omfattes av de samme innreiserestriksjoner som i Norge.

Russerne er mildt sagt misfornøyd med denne nye forordringen, og i et brev til Utenriksminister Ine Eriksen Søreide som ble forrige uke, la hennes russiske kollega Sergei Lavrov ikke skjul på misnøyen med hvordan de mener seg forskjellsbehandlet på øygruppen. Brevet er noe skarpere i tonen enn tidligere, og ekspertene mener at det er de nye norske reglene som ligger bak.

les også

Putin ber FSB og militære «forsvare Russlands interesser i Arktis»

Norge har lang og stort sett god erfaring med å takle sin langt større nabo i øst, og ikke noe sted føler vi hverandre så direkte på tennene som på Svalbard. Det er i begge lands interesse at man kommer til enighet i disse spørsmålene, ikke minst i en tid hvor trafikken og aktiviteten i Arktis øker, og hvor flere andre land melder sin interesse.

Men om Norge viser fleksibilitet og smidighet i de fleste situasjoner, er det også viktig at noen prinsipper står fast. Ikke minst når det gjelder stormakters overkjørng av mindre stater i det storpolitiske maktspillet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder