PÅ VEIEN: I vår tid fødes nesten dobbelt så mange barn utenfor sykehus som i 1980, ifølge forskning. VG har den siste tiden satt fokus på fødetilbudene landet rundt. Foto: Frode Hansen

Debatt

Ambulerende fødsler neste?

Er det ambulerende "fødeambulanser", som kjører rundt som fiskebilen i grisgrendte strøk, Erna Solberg og Bent Høie ønsker seg? Spør Andersen i dette innlegget.

BJØRG MARIT ANDERSEN, professor dr med.

Først ble offentlige fødehjem - for eksempel ved Lom Helseheim - lagt ned rundt om i landet pga "ikke sikkert nok tilbud til fødende". Fødende i hele landet skulle følges av kompetent jordmor til en fødeavdeling ved nærmeste akuttsykehus. Noen fødte underveis i ambulansen pga ofte lang transporttid- 2-3 timer eller mer, og det var faktum i hele landet utenom Oslo-regionen og Sørlandet. 

Forutsetning for sentralisering til fødeavdelinger var følgetjeneste som fra 2010 ble overført til kommunene fra helseforetakene. Det ble fastslått at ordningen skulle ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og at alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor. «Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging på vei til sykehus.»

les også

Kvinnene ber ikke om for mye

Nå viser en stor VG-undersøkelse at 77 kommuner mangler følgetjeneste – ni år etter at ordningen ble lovfestet. Nesten hver femte kommune i Norge har fremdeles mer enn to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling, - økt med 5% siden 2012. Og like mange kommuner mangler en fungerende/døgnbemannet følgetjeneste. Helseforetaket overførte transportansvaret med jordmor-følge til kommunene, men ikke ressurser og kompetanse til oppgaven. 

Resultatet har ofte blitt en utrygg og langvarig tilværelse på landeveien for gravide uten kompetent fødselskyndig ledsager. I tillegg kommer ras, flom og andre naturkatastrofer både vinter og sommer som gjør transportsituasjonen ved en akutt fødesituasjon ekstra risikabel.

les også

Mørketall i mødrehelse

Etter sentralisering til fødeavdelinger og akuttsykehus over hele landet, trues nå disse av nedleggelse. Eksempel er Nord-Vestlandet, Nord-Norge og Innlandet (Gjøvik). Fødeplassene forsvinner. Fødetransport uten følgetjeneste av jordmor blir derved ekstra lang – kanskje på døgnbasis. Sentraliseringen kan utvikle seg til at for eksempel at fødende fra Lom i Gudbrandsdalen -i siste fase av graviditeten må flytte på hotell i Oslo mens de venter på fødeplass ved Gaustad sykehus! Alternativ er hjemmefødsel og den risiko det kan medføre for noen fødende. 

Løsningen på all sentralisering og nedlegging av fødeplasser rundt om i landet kan bli iderike og nærmest spekulative.  For eksempel fullt bemannet "fødeambulanse" som kjører rundt som fiskebilen i grisgrente strøk eller kolonial-bilen i Oslo- og som tar imot fødsler, inkludert keisersnitt - på privat basis med ekstra tillegg for natt og avstander, og med roboter som ekstra- vakter?? Er det dette Erna Solberg og Bent Høie ønsker seg?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder