Foto: Roar Hagen

Kommentar

Full fyr i Frps fløyer

Det var enklere da Frp gjorde kort prosess med alle bråkmakerne. Hadde Carl I. Hagen fortsatt vært partileder, hadde han stått i fare for å måtte ekskludere seg selv.

Tone Sofie Aglen
Kommentator

«Det er vanskelig å forstå hvordan vi kan være medlem av samme parti» Utfallet som var rettet mot Frps stortingsrepresentant Åshild Brun-Gundersen, kom fra hennes partikollega på Stortinget, Per-Willy Amundsen. Bakteppet var en status på Facebook der sentrale Frp-folk, i likhet med ganske mange andre her til lands, kranglet så busta føk om Greta Thunberg. Men mange, også de som er dypt uenig med Amundsen i det meste, vil kunne gi ham at akkurat det var veldig godt sagt. Han satte ord på hvordan spriket i Fremskrittspartiet føles for dem som er på innsiden - og framstår for oss som følger partiet fra utsiden.

les også

Borgerlig sniknormalisering

Det har alltid vært et stort spenn i partiet, men nå er konfliktnivået tilspisset. Det er toppen av et isfjell når sentrale stortingsrepresentanter går i strupen på hverandre på sosiale medier. Situasjonen i stortingsgruppa beskrives som uholdbar, og at det kan blåse opp til storm. Selv om det kanskje ikke akkurat er stille før stormen nå.

Særlig er det to politikere på Stortinget som oppleves å være episenter for støy og uro, selv om de slett ikke er et tospann. Den ene er nevnte Per Willy Amundsen, som ikke ble temmet etter 13 måneder ved Kongens bord. Den andre er evig aktuelle og kontroversielle Christian Tybring-Gjedde. Da han etter valget ytret ønske om å forvandle Frp fra å være et liberalistisk parti til et nasjonalkonservativt parti, var det mange som grøsset. Tybring-Gjedde er en uttalt sterk motstander av globalisering, og ser på islamsk påvirkning på den norske kulturen som en stor trussel. Det sier litt om bredden i partiet at selv Sylvi Listhaug, som i manges øyne er ytterliggående nok, fnyste av forslaget.

les også

Krangel i Oslo Frp etter avstemming om «klimahysteri»

Partinestor Carl I. Hagen er selv blitt en slags urokråke på sine eldre dager, av den typen han gjerne kvittet seg med da han var partiformann. Det er kalven som har glemt at den har vært ku, for å snu på et gammelt ordtak. Hagen er flink til å piske opp stemningen og har få skrupler med å uttale seg i strid med regjeringen. Ikke minst oppleves han som en propp i systemet i Oslo Frp, som partiet har all grunn til å være bekymret for hvordan utvikler seg. Samtidig er han fortsatt dypt respektert i partiet. Han har analyser som få matcher, og glimter også til med å være konstruktiv. Uansett hvor irritert folk er på ham, er alle dypt takknemlig: De skylder ham så mye.

Det er de unge flinkisene i partiet som er de tydeligste stemmene på den andre siden av konflikten. Blant disse regnes Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg, Roy Steffensen og Åshild Brun-Gundersen som de mest markante. Dette er politikere som alle har fått sentrale roller, og som ofte nevnes når det er snakk om neste generasjons statsråder og partiledere. I tillegg går de alle for å være liberale og generelt mer opptatt av næringspolitikk enn av innvandring.

les også

Fire av fem utstillingsvinduer knust for Frp

Det er et spenn partiet må leve med. Frp er sannsynligvis helt avhengig av å ha og markedsføre en streng innvandringspolitikk. For mange velgere er det den aller viktigste saken. Det har også vært en oppfatning at de mest ytterliggående politikerne, som Tybring- Gjedde, appellerer sterkt til noen velgergrupper. Spørsmålet er om det skygger for mye over andre saker. I Oslo, hvor lokallaget virker mest opptatt av innvandring, fikk Frp fattige 5,3 prosent oppslutning. Det er mindre enn både Venstre, bompengelista og Rødt, og bare en tredel av oppslutningen til erkefienden MDG. I de beste fylkene, Møre og Romsdal og Rogaland, så partiet 13-tallet. Det var neppe innvandringens fortjeneste. Her oppleves partiet først og fremst som et parti som er for bedrifter, oljeindustri og veibygging, og mot skatter, avgifter, byråkrati og reguleringer. Hvordan partiet forholder seg til klima, er en annen nøtt.

les også

Jensen nekter å slutte med begrepet «snikislamisering»

I likhet med for partiet Venstre, drukner Frps gjennomslag i bråk og krangling. Men i motsetning til Venstre, som krangler uten at de egentlig er uenige, er det reelle og sterke fløyer i Frp som må forenes. Folk som rett og slett ikke skjønner hvorfor de er i samme parti. Her hadde nok Frp-leder Siv Jensen hatt mest nytte av å utveksle noen små hjertesukk med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder