REFSER TORP: – Så lenge det ikke går på rikets sikkerhet løs burde staten holde seg langt unna trossamfunns indre liv, skriver prest Mikael Bruun. Foto: PRIVAT

Debatt

Anders Torps angrep på menneskerettighetene

Anders Torp sitt svar til Espen Ottesen av 17. juni er urovekkende lesning. Det er noe totalitært over det han skriver.

MIKAEL P. V. BRUUN, prest i Den norske kirke

Jeg vil særlig trekke frem følgende sitat: «Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner». Her viser Torp en fullstendig mangel på innsikt i hva frihet i et moderne, sivilisert samfunn innebærer, og legger opp til en rangering av ulike typer frihet som vi neppe kan se oss tjent med. Det vil være å sette samfunnet tilbake i tid å legge opp til dette, fordi frihet til å være den man vil og elske den man vil kan ikke sidestilles med et krav om at alle skal akseptere de valg du gjør.

les også

Anders Torp: Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner

Gitt Torps bakgrunn er ikke hans angrep på religionsfriheten en overraskelse, og det kan ved første øyekast synes som om han holder andre friheter høyt, slik som samvittighetsfrihet og frihet til å leve ut sin legning uimotsagt. Likeså holder han både barnekonvensjonen og menneskerettighetene høyt, men dypest sett kan hans tekst også leses som et angrep nettopp på disse erklæringene. Når Torp hevder at trossamfunn som vil holde fast på det som har vært kristen lære i 2000 år, at homofili ikke er forenlig med Guds Ord, tråkker på menneskerettighetene tar han grundig feil, og går endatil i strupen på erklæringen han later til å sette høyt. I menneskerettighetserklæringens 18. artikkel kan man lese at alle har rett til tanke-, samvittighets,- og religionsfrihet. Dette er altså en rett, som erklæringen sier, som gir rett til alene og sammen med andre, offentlig og privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. For at Torps tekst skal stå seg må han først innrømme at denne artikkel burde avskaffes, og da er han blitt en motstander av menneskerettighetene. Ingen steder finner du at denne artikkel begrenses hvis noen er uenige i det en gitt religion sier.

Dette betyr altså, at når Norge, som et sekulært moderne samfunn har åpnet for at mennesker av samme kjønn skal få inngå ekteskap, så burde Torp og hans eventuelle meningsfeller være fornøyd med det og la være med sine angrep på individers og trossamfunns frihet til å tenke, mene og tro det de vil. Det er dette jeg mener med at det er totalitært; hvis man ikke vil si fra seg sin overbevisning skal man presses til det med økonomi, hvis ikke vil man miste viktige bidrag til trossamfunnets arbeid. Så lenge det ikke går på rikets sikkerhet løs burde staten holde seg langt unna trossamfunns indre liv.

les også

Espen Ottosen: Den problematiske religionsfriheten

Når det gjelder barnekonvensjonen hevder Torp at trossamfunn som lærer at homofili er galt bryter samvittighetsfriheten til barn som vokser opp der. Dersom dette skjer er det selvsagt alvorlig, for i henhold til artikkel 12. har barn rett til å si sin mening. Men dette gjelder også barn som skulle holde en konservativ tro i dette spørsmålet, eller vil Torp kontre med at disse er hjernevaskede og indoktrinerte av religiøse fundamentalister? Det blir for billig.

Barnekonvensjonens siktemål er å sikre at barn skal ha det best mulig, ikke å skjerme dem for ideer de er uenige med. Mange trossamfunn som fastholder at samliv mellom mann og kvinne er det normativt beste vil gjerne peke på nettopp barnets beste som et hovedargument, og i lys av det fremstår Torps tekst også som et angrep på barnekonvensjonen. Noe jeg leser som det absolutt viktigste i denne er barnets rett til å ha foreldre, til å bo med disse og bli oppdratt av disse (art. 9 og 14).

les også

Anders Torp: Forby seksuell reorientering av homofile

Artikkel 5 gir endatil foreldre rett til å gi barnet de råd og veiledning de mener at de trenger. At barnet skal få ha sine foreldre, sin biologiske mor og far, så langt det er mulig, er altså et sentralt poeng i barnekonvensjonen. Hva mener Torp om dette? Likekjønnede par vil biologisk være ute av stand til å få barn der de begge er foreldre, og dersom et barn vokser opp i et slikt hjem vil det være i strid med barnekonvensjonen. Dessuten, når det gjelder foreldreveiledning, må det også her legges til grunn at den veiledning foreldre har rett til å gi, også kan gis i tråd med foreldrenes egen overbevisning.

Oppsummert vil jeg hevde at Torps forsvar av menneskerettigheter og barnekonvensjon faller når argumentasjonen hans samtidig angriper nettopp erklæringene han vil forsvare. Homofile, som alle mennesker, skal selvsagt få elske hvem de vil. Ingen mennesker skal trenge å frykte angrep og trakassering for å være den de er. Men, et 100 prosent ensrettet samfunn slik Torp legger opp til i denne saken, vil ikke være av det gode.

les også

Ap vil forby homoomvending

Hele barnekonvensjonen og hele menneskerettighetserklæringen skulle stå sterkt i vårt land, og dette vil også innebære at vi har trossamfunn som mener og lærer noe annet enn det som er den offisielle ideologi når det kommer til kjærlighet. Alle mennesker skal få frihet til å være den de vil. Dette er et ideal jeg vil holde høyt, og jeg vil alltid fordømme trakassering og vold. Samtidig forventer jeg at friheten til å tenke, mene og tro det man vil gjelder alle mennesker, om de er homofile, ateister, konservative kristne eller muslimer. Jeg vet ikke om Torp er enig der. Det gjør meg litt urolig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder