BOMPENGER: – Kjære Erna, det er lov å sette ned foten, selv for en statsminister i en samlingsregjering, skriver forfatterne. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Debatt

Kjære Erna, slå ring om byene våre!

Inntil nylig har vi stolt på at din regjering deler målet om å skape trygge, miljøvennlige byer med plass til alle, om de jobber eller studerer, bor her eller er på besøk. Men nå er vi bekymret.

Til daglig jobber vi hardt som lokalpolitikere for å gjøre byene våre bedre for alle som bor der. Vi skriver dette åpne brevet for å be deg vise lederskap i en krise som angår innbyggerne i Tromsø, Bergen, Trondheim, Oslo og flere andre norske byer.

Inntil nylig har vi gjort denne innsatsen i trygg forvissning om at regjeringen holder de avtalene de inngår. Med avtaler eller forhandlinger om delt finansiering fra regjeringen har vi jobbet for å redusere biltrafikken slik at det blir mer plass i gatene for det store flertallet, mindre busskø for småbarnsforeldre på vei til jobb, tryggere fortau for skolebarna, renere luft for barn på vei til skolen og tryggere sykkelveier for alle.

les også

Bompenge-krangelen: Lokale Frp-ere krever at staten tar regningen for fylkesveier

Inntil nylig har det vært enighet mellom partier, kommuner, fylker og stat om at bompengefinansiering er nødvendig og effektivt både for å redusere biltrafikken og for å skape tryggere, sunnere og mer kollektivvennlige byer i hele landet, samtidig som vi reduserer klimautslipp.

Det har inntil nylig vært et bredt flertall på stortinget som støtter målet om at all vekst av trafikk i byene skal skje uten økte utslipp eller biltrafikk, men heller ved å gjøre det lettere å gå, sykle eller reise kollektivt.

Inntil nylig har vi stolt på at din regjering deler målet om å skape trygge, miljøvennlige byer med plass til alle, om de jobber eller studerer, bor her eller er på besøk.

Men nå er vi bekymret over at din regjering sier de vil gå tilbake på sine løfter flere steder i landet. Din samferdselsminister Jon Georg Dale sår tvil om samarbeidsavtalen din regjering inngikk i 2017 for å bygge Fornebubanen mellom Oslo og Bærum. Han undergraver avtalen han inngikk om å bygge bybanen i Bergen. Han har allerede skrinlagt Buskerudpakke 2 som skulle gi Drammen og omegn et historisk kollektivløft. Forhandlingene om en byvekstavtale for et historisk samferdselsløft i Tromsø står på spill.

les også

MDG: – Frykter borgerlig bompengekaos i Oslo

I Grenland er det skapt stor usikkerhet om finansieringen etter 2020. Sterke krefter i et av regjeringspartiene prøver å stoppe bypakken i Ålesund. Stjørdal, Malvik, Melhus og Trondheim har underskrevet en Bymiljøpakke med Samferdselsministeren, men får ingen forsikring om at regjeringen vil følge opp sin del av avtalen. I Narvik er er vi bekymret for finansiering av E6 i tunnel under byen og miljøgate i sentrum. På Innlandet skal regjeringen bygge 4-felts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat, heller enn å satse på togtilbudet mellom byene, rassikring, og tryggere veier. Det fins flere eksempler.

Hvis regjeringen ønsker lavere bomsatser er det nok av unødvendige og svært kostbare motorveiprosjekter å ta av. Men så langt er det bymiljøpakkene og byvekstavtalene Samferdselsministeren angriper.

Det er dermed fristende å dra konklusjonen at dette ikke handler om å gjøre det billigere for folk å kjøre bil, men heller om å gjøre det lettere for Frp å kjøre valgkamp.

Dette er uansvarlig, korttenkt og skadelig for mennesker og miljø. Et ansvarlig parti som Høyre kan ikke være med på å så tvil rundt avtaler som har vært forberedt i årevis og underskrevet i god tro.

Kjære statsminister, du har uttrykt forståelse for at noen reagerer på høye bompenger. Nå vil vi be deg vise forståelse for hvordan regjeringens vingling i samferdselspolitikken vil påvirke livet til folk som bor i byene våre, og fremtidige generasjoner som vil måtte leve i mange år med konsekvensene av din regjerings kortsiktige løftebrudd.

Det er lov å sette ned foten, selv for en statsminister i en samlingsregjering.

Kjære statsminister, det er på høy tid at du kommer på banen i denne saken og viser lederskap: Holder din regjeringen sine løfter i byvekstsavtaler og bymiljøavtaler?

Ståle Sørensen, Miljøpartiet De Grønne Drammen

Barbara Vögele, Miljøpartiet De Grønne Tromsø

Lan Marie Berg, Miljøpartiet De Grønne Oslo

Håkon Andreas Møller, Miljøpartiet De Grønne Bodø

Thor Haakon Bakke, Miljøpartiet de Grønne Bergen

Ida Julsen og Henning Aal, Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad

Ola Lund Renolen, Miljøpartiet De Grønne Trondheim

Erik Skauen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne Østfold

Hilde Forberg Andersen, Miljøpartiet De Grønne Porsgrunn

Jarle Hauge Steffenssen, Miljøpartiet De Grønne Ålesund

Johannes Wahl Gran, Miljøpartiet De Grønne Lillehammer

Nils-Anders Nøttseter, Miljøpartiet Dei Grøne Bjørnafjorden

Mona Nicolaysen, Miljøpartiet De Grønne Skien

Nikki Schei,  Miljøpartiet De Grønne Bærum

Gunnar Uglem, Miljøpartiet De Grønne Stjørdal

Thomas Remme,  Miljøpartiet De Grønne Askøy

Erlend Kristensen og Andreas Nordang Uhre,  Miljøpartiet De Grønne

Hanne Gideonsen,  Miljøpartiet De Grønne Harstad

Natalia Golis,  Miljøpartiet De Grønne Vestland

Kåre Spissøy,  Miljøpartiet De Grønne Bømlo

Marion Fust Sæternes,  Miljøpartiet De Grønne Namsos

Hanne Lisa Matt,  Miljøpartiet De Grønne Buskerud

Øyvind Solum, Miljøpartiet De Grønne Nesodden

Benedicte Lund,  Miljøpartiet De Grønne Moss

Bror Martin Hanssen,  Miljøpartiet De Grønne Narvik

Kjell Anders Lier,  Miljøpartiet De Grønne Tønsberg

Per Olav Bjørgum,  Miljøpartiet De Grønne Malvik

Jens Aldo Carrizo-Nilsen, Miljøpartiet De Grønne Arendal

Anders Holten Skånlund, Miljøpartiet De Grønne Ullern bydel Oslo

Hilde Rigmor Amundsen, Miljøpartiet De Grønne Stange

Eline Stangeland, Miljøpartiet De Grønne Nye Lillestrøm

Hans Martin Enger, Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Miljøpartiet De Grønne Lørenskog

Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet De Grønne Stavanger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder