UENIGE: Fellesforbud-delegat Ståle K. Johansen og leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda, Trygve Svensson.

Debatt

Fellesforbundets tillitsvalgte tar ansvar

Vi tillitsvalgte vet at fagbevegelsen må ta ansvaret selv.

STÅLE K. JOHANSEN, delegat til Fellesforbundets landsmøte og styremedlem i Nord-Trøndelag Nei til EU

En tidligere statssekretær med doktorgrad i retorikk forteller oss hva vi bør stemme på vårt landsmøtet. Det er mulig vi tillitsvalgte i Fellesforbundet bør være beæret. Men jeg tror Agenda-leder Trygve Svensson feilberegner sitt publikum, når han marsjerer inn i vår EØS-debatt.

Det stemmer at vi føler på «et enormt ansvar», slik han skriver, når vi forvalter fagbevegelsens makt. Jeg føler ansvar for medlemmenes lønn og rettigheter, for våre arbeidsplasser, for lokalsamfunnet og konsernet vi hører til og for vårt bidrag til det norske samfunnet.

les også

Trygve Svensson: Makt og ansvar i Folkets hus

I generasjonene før oss kjempet arbeidsfolk seg fram fra å stå avmektig med lua i hånda og ta til takke, til en situasjon der en vanlig arbeider kan forvente trygg og fast jobb, med lønns- og arbeidsvilkår som gir godt rom for familieliv og fritid. Dette blir trua av innleie. Dette blir trua av sosial dumping. Dette blir trua av de mest dramatiske endringene i norsk arbeidsliv i hele min levetid. 

Skal vi bli den generasjonen tillitsvalgte som lot resultatene av 100 års kamp raseres i løpet av femten år? Jeg føler et meget tungt ansvar for å hindre at det skjer. 

Den Norske modellen forvitres nedenfra og opp, de som sitter på toppen i hvit skjorte og skriver taler kjenner ikke endringene på kroppen. De bryr seg ikke før vi tillitsvalgte virkelig slår i bordet. Men da svarer de med «planer» og svake tiltak og pene ord. Det blir vi tillitsvalgte som må ta dette ansvaret. Det er vi som ser virkeligheten ute i bransjene hver dag. 

les også

EØS-drama i LO: Vil stemme for utredning og utmelding av EØS

Det stemmer, som Svensson skriver, at «Oslo-modellen for seriøst arbeidsliv» har noen gode tiltak. Men han kan ikke villede Fellesforbundet til å tro at denne «modellen» løser problemet med sosial dumping, når vi høsten 2019 fortsatt finner et stort omfang av lovstridig innleie fra bemanningsbyrå på Oslo kommunes egne byggeplasser! I industrien har vi et enormt omfang av innleie som undergraver hele «den norske modellen» mer og mer, dag for dag. 

Å ta ansvar, i dagens situasjon, må for Fellesforbundet bety å slå i bordet så hardt at vi endelig får se effektiv handling mot sosial dumping. I 15 har vi forsøkt å oppnå dette ved å ikke gå imot den udemokratiske EØS-avtalen. I 15 år har det meste gått i gal retning. Å be regjeringen om «utredning», er i praksis å be om at alt fortsetter som før. Derfor bør vi kreve et mer demokratisk alternativ til EØS.

Trygve Svensson har motsatt strategi. Hans løsning er å be NHO om å skjerpe seg og ikke lenger «uklokt» be EØS-vokterne i ESA håndheve direktiver som rammer fagbevegelsen. Svensson innrømmer altså at disse EØS-direktivene finnes. Men har som løsning å be NHO ta «selvkritikk» for å ha krevd at de skal håndheves, og love å aldri gjøre det igjen. 

Hva er dette? Dette er å legge vår skjebne i NHOs hender. Jeg tror jeg kan hilse fra alle delegater på Fellesforbundets landsmøte og si: Det har aldri vært vår strategi å sitte pent på fanget til direktøren og be om godt vær. Den norske modellen er bygd på vår styrke, ikke vår avmakt. Det kan aldri bli Fellesforbundets linje å overlate våre rettigheters skjebne til NHO-direktørenes velvilje.

Vi tillitsvalgte vet at fagbevegelsen må ta ansvaret selv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder