MÅ SI NEI: – Å sende norske krigsskip mot iransk farvann vil være å belønne Trumps folkerettsstridige krigshissing og brudd med atomavtalen, skriver Rødt-politiker Seher Aydar. Foto: Rødt

Debatt

Si nei til Iran-krig

Mens USAs president Trump åpent bryter folkeretten ved å true med å utslette Iran, vurderer Solberg-regjeringa å sende norske styrker mot iransk farvann under britisk ledelse.

SEHER AYDAR, vararepresentant, Rødts stortingsgruppe

Den britiske forespørselen blir forsøkt fremstilt som helt uavhengig av USAs krigshissing mot Iran. Men Storbritannia er USAs nærmeste allierte, noe landet viste ved å delta i den ulovlige og ødeleggende Irak-krigen. Britene bekrefter selv at operasjonen i Persiabukta, som Norge er bedt om å delta i, skal gjøres i partnerskap med USA.

les også

Trump truer Iran med «utslettelse»

Rødt sier nei til at norske forsvarsressurser skal brukes til å støtte Trumps aggresjon mot Iran, uansett om det er USA eller andre NATO-land som formelt leder operasjonen. Det er galskap å sende norske styrker mot iransk farvann i partnerskap med en stormakt som bryter folkeretten og truer med å utslette Iran.

Norges rolle bør heller være å kreve at USA respekterer folkeretten og overholder atomavtalen. Det er mekling og dialog, ikke flere bomber og missiler inn i den allerede eksplosive regionen, som kan dempe konfliktnivået og bedre sikkerhetssituasjonen. Norske diplomater kan bidra med langt mer enn norske krigsskip.

les også

Kommer del to av krigen i Irak i Iran?

La oss huske på følgende: Hver eneste gang makthaverne har dratt Norge inn i USAs og NATOs kriger har de snakket usant om hva den norske krigsdeltakelsen skulle gå ut på. Solberg-regjeringen forsikret at norske styrker i Syria ikke skulle støtte militser som sloss for regimeskifte, mens det motsatte viste seg å være tilfelle.

Stoltenberg og Støre lovte at Norge ikke skulle delta i en krig for regimeskifte i Libya, mens krigens realitet var at NATO utslettet den libyske hæren og fikk Gaddafi torturert og drept. Regjeringene som sendte norske soldater til krigene i Afghanistan og Irak benektet til og med at det dreide seg om krig og snakket i stedet om «tilstedeværelse, humanitært bidrag» og liknende. Politikerne lovte beskyttelse av sivile, fred og demokrati.

I stedet har disse krigene medført drap på sivile, millioner drevet på flukt og økning av islamistisk terror. 

les også

USA sliter med å samle støtte til operasjon i Persiabukta

Vi er det eneste partiet på Stortinget som har sagt nei til alle disse mislykkede krigene. Å sende norske krigsskip mot iransk farvann vil være å belønne Trumps folkerettsstridige krigshissing og brudd med atomavtalen. Det vil Rødt si nei til, uansett hvordan regjeringen pakker det inn.

Forsvaret finansieres av fellesskapets skattepenger og skal brukes til å forsvare Norge, ikke til andre stormakters tvilsomme militæreksperimenter i utlandet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder