Leder

NRK må rydde opp

Hvorfor unnlot NRK Dagsrevyen å gjøre oppmerksom på at kvinnen de forsøkte å lage et sympatisk portrett av på sendingen lørdag 12. januar, var dømt for medvirking til voldtekt på sin egen 11 år gamle datter?

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

(VGs lederartikkel 30.1)

I over to uker har nyhetsledelsen i rikskringkastingen latt spørsmålet stå ubesvart og nøyd seg med å konstatere at innslaget "ikke burde vært sendt". Kanskje håpet man at saken skulle dø hen etter å ha blitt avskrevet som en kombinasjon av grov slurv og hendig uhell.

Men i går ble den egentlige årsaken kjent i fagbladet Journalisten, gjennom en avsløring av Dagsrevyens interne logg: Kveldens vaktsjef konstaterte at man hadde gått "noen runder på om vi burde ha fortalt at hun også er dømt til medvirkning til voldtekt av sin den gang 11 år gamle datter". Men at man "endte med å la det være fordi det ville komplisere saken, og fordi det var forhold tilbake til 2008."

Avgjørelsen om å sende dette famøse innslaget ble altså truffet bevisst og med de nødvendige fakta tilgjengelig. Og i etterkant oppsummerer man det journalistiske håndverket som "veldig godt jobbet". Man utelater opplysningen om at kvinnen er dømt for en avskylig forbrytelse fordi det virker kompliserende på dramaturgien.

Følgene for datteren, som fremdeles er et barn og som langt på vei ble identifisert i innslaget, ser man bort fra fordi den grove krenkelsen skjedde for fem år siden. Dette er selvfølgelig ikke en enkelt journalists eller vaktsjefs eneansvar, men en grov svikt i ledelsen av NRKs nyhetsdivisjon.
Det var åpenbart ingen som vurderte å beklage innslaget de første dagene etterpå, fordi man ikke skjønte at man hadde gjort noe galt, selv om loggen i seg selv demonstrerte dette med all mulig tydelighet.

Det var først etter at bloggeren Nina Hjerpset-Østlie på nettstedet document.no hadde skrevet en kritisk kommentar om saken som spredde seg på sosiale medier, og at flere kommentatorer og medier fulgte opp, at NRK over en uke senere beklaget innslaget.

NRK og Dagsrevyen har tradisjonell stor tillit blant sine seere - seere som er tvunget til å betale for det statskanalen leverer. Denne tilliten settes på stadig hardere prøver. De siste tre årene er NRK felt 24 ganger i Pressens faglige utvalg. Det er flere enn Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 til sammen.

Det er på tide nyhetsdivisjonen begynner å behandle den tilliten de forvalter med et langt større alvor enn hva vi har sett hittil. Og å håndtere fortsettelsen av denne saken på en måte som viser en reell vilje til å rydde opp, er bare et første lite skritt på veien.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder