Psykiatrisk divisjon ved Helse Stavanger ligger i norgestoppen i antall pasienter som legges i reimer. Foto: Hallgeir Vågenes

Leder

Tydelig instruks om tvangsmidler i psykiatrien

Helsedirektoratet gir nå helseforetakene tydelig instruks om bruk tvangsmidler i psykiatrien. Det er på høy tid.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en serie artikler har VG rettet søkelyset mot tvangsbruk i norsk psykiatri. Nesten 4000 ganger i fjor ble psykisk syke pasienter lagt i belter ved norske sykehus. I noen tilfeller er dette nødvendig, men bare hvis pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre. Loven tillater tvangsbruk i psykiatrien, men stiller samtidig strenge betingelser. VGs artikkelserie har avdekket et stort antall tilfeller av ulovlig bruk av tvang, omdiskuterte begrunnelser og alt for dårlig dokumentasjon.

Les også: Avsløringer får konsekvenser

I over 640 av sakene mener juridiske eksperter at bruken av belter eller remmer har vært ulovlig eller sterkt problematisk. Hver fjerde beltelegging er ikke blitt innmeldt, slik sykehus er pålagt å gjøre. Over 220 av protokollene mangler informasjon om årsaken til at pasienten ble bundet fast eller når belteleggingen ble avsluttet. Svært urovekkende og høyst kritikkverdige forhold er blitt avdekket og det er betimelig at helsemyndighetene tar affære.

I et brev til helseforetakene presiserer Helsedirektoratet tydelig når og hvordan slike tvangsmidler kan brukes og kontrolleres. Det er også åpenbart nødvendig å styrke kontrollkommisjonenes rolle. Direktoratets instruks er at alle vedtak om tvangsbruk skal gjennomgås. Kommisjonene skal ikke bare fungere som en klageinstans. De har også et selvstendig ansvar for å undersøke bruken av tvang. Ikke minst skal regelverket praktiseres likt i hele landet.

VGs avsløringer har fått myndighetene til å reagere. Helseminister Bent Høie har tatt til orde for både strakstiltak og gjennomgang av kontrollordningene. Tirsdag sa helseministeren i Stortinget at saken har vært en vekker for lederne i helseregionene og at dette tas på største alvor. Østenstad-utvalget skal nå vurdere all lovgivning som angår tvangsbruk i psykiatrien. Det ligger også i deres mandat å vurdere kontrollkommisjonenes rolle.

Det er bra at saken er kommet på den politiske dagsorden og at Helsedirektoratet presiserer lovens krav. I påvente av en ny utredning må vi forsikre oss om at loven følges og kontrollinstansene fungerer.

Tvangsloggene: Les alle sakene

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder