POPULISME PÅ NORSK: – Populisme på norsk er retorisk moderat, men både Vedum og Listhaug må akseptere at merkelappen «populist» er kommet for å bli, skriver kronikkforfatterne.
POPULISME PÅ NORSK: – Populisme på norsk er retorisk moderat, men både Vedum og Listhaug må akseptere at merkelappen «populist» er kommet for å bli, skriver kronikkforfatterne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Vedum og Listhaug lykkes med populisme

MENINGER

Jo, Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug er begge populister.

Publisert: Oppdatert: 19.07.17 12:07

PETER GLØERSEN, student ved Høyskolen Kristiania.

MATIAS FOSSO, student ved Høyskolen Kristiania.

KIRSTINE REMMEM ØSTENSEN, student ved Høyskolen Kristiania.

Det siste halvåret har det gått sport i å sette den populistiske merkelappen på to av Norges mest fremtredende politikere. Dette er hverken Trygve Slagsvold Vedum (Sp) eller Sylvi Listhaug (Frp) spesielt fornøyd med, blant annet fordi merkelappen gir assosiasjoner til Donald Trump og Marine Le Pen.

Beskyldningene om populisme bygger ofte på manglende forståelse av populisme, og kommer som regel fra meningsmotstandere på jakt etter en tabloid aktualisering. Det har generelt sett vært lite håndfast i debatten om populisme i Norge. Dermed er det betimelig å stille seg spørsmålet om Listhaug og Vedum egentlig er populister? Dette ble grunnlaget for bacheloroppgaven vi skrev denne våren.

Etter å ha gjort en casestudie av Facebook-profilene til Listhaug og Vedum fra november til februar er svaret tydelig: Jo, de er populister. Rettere sagt: de benytter seg av populistisk retorikk på Facebook. Hele 8 av Vedum sine 20 mest engasjerende innlegg inneholdt populistiske kjennetegn. Listhaug hadde 13 innlegg med populistiske kjennetegn på sin topp 20-liste.

Antidemokratisk tendens

I boken «Populist Political Communication in Europe» tar forfatterne for seg hvordan populister kommuniserer. I første rekke handler det om å skildre seg selv som representanten for det ekte folket. Videre kritiserer populister elitene for å tydeliggjøre hvem som truer folkets interesser. I Vedums øyne er elitene beslutningstagerne i Oslo, som tar avgjørelser som ikke gagner «folket».

Et eksempel på dette finner vi i hans sitt Facebook-innlegg 21. februar:

«Denne regjeringens voldsomme vilje til sentralisering må stoppes. Vi har ett prinsipp, at det er folket som til syvende og sist skal avgjøre dette, og ikke tre-fire menn som har sittet på et møte i Oslo sentrum».

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dette er et skoleeksempel på populistisk argumentasjon, som også viser populismens antidemokratiske tendens. Her refererer Vedum til folkesuverenitetsprinsippet i sitt argument for at folkets vilje blir overkjørt av elitene i hovedstaden. Vedum kritiserer dermed implisitt det representative demokratiet vi har i Norge.

Dette til tross for at han, så vel som alle andre på Stortinget, er valgt som representanter fra hele landet.

Han bruker allikevel denne retorikken for å mobilisere støtte i distriktene ved å sette dem opp mot beslutningstagerne i hovedstaden.

Ekskludering av utgrupper

Listhaug kritiserer eliten som har definisjonsmakt over hva det er greit å mene. I Listhaugs verden er det mediene og den kulturelle eliten som truer folkets interesser. At hun ikke kritiserer den politiske eliten er naturlig når hun selv sitter i regjering.

Listhaug benytter seg også av et tredje element av populisme, nemlig ekskludering av utgrupper. Disse menneskene klandres for samfunnsproblemer som «folket» må lide for. I Listhaugs verden handler dette først og fremst om asylsøkere.

I et innlegg 21. november 2016, skriver Listhaug «Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen! Nå har skuespillere, kommentatorer og resten av venstresiden hivd seg på hylekoret (...) Hva vil dette hylekoret? Vil de ha svenske tilstander i Norge?

Her ser vi at Listhaug kritiserer kultureliten samtidig som hun tegner et bilde av innvandringen som en trussel mot velferdsstaten og det norske folk - et klassisk eksempel på ekskludering av utgrupper.

Periferipopulisme

At Vedum ikke ekskluderer utgrupper har blitt brukt som argument for at han ikke er populist. At senterpartilederen ikke angriper asylsøkere eller innvandrere betyr imidlertid ikke at han ikke er populist. Det betyr bare at han har en tynnere form for populisme enn Sylvi Listhaug. Populisme-forsker Jan Werner-Müller kaller populisme for en kameleon i sin bok «Hva er populisme?».

Med det mener han at populisme er en måte å kommunisere på, som kan tilpasses ulike ideologier. Det ser vi blant annet med høyrepopulister i Front National og venstrepopulister i det greske partiet Syriza. Vedums form for populisme er heller ikke noe nytt. Periferipopulisme er et utbredt fenomen der det fokuseres på det glemte folket på landsbygda og man kritiserer elitene i byene som tar avgjørelser over hodet på bygdefolket.

Vedum har gjentatte ganger avvist at han er populist. Populære kampsaker gjør deg ikke til en populist, argumenterer han. Det har han rett i. Popularitet har ingenting med populisme å gjøre. Vedum kommer imidlertid ikke utenom at han bruker populistisk retorikk i fremstillingen av sine kampsaker.

Denne uken startet valgkampsommeren for alvor. Kommunikasjonssjef i Høyre, Rune Alstadsæter, har spådd at Facebook blir den viktigste kanalen for velgerne.

At Vedum og Listhaug har lyktes såpass bra med sin populistiske kommunikasjonsstil på Facebook, tilsier at de kommer til å fortsette med denne retorikken. Dette betyr ikke at noen av dem er Norges svar på Donald Trump eller Marine Le Pen.

Begge disse er betydelig mer ekstreme både i elitekritikken og ekskluderingen av utgrupper, men teknikkene de bruker for å fremføre sine budskap har mange likhetstrekk. Populisme på norsk er retorisk moderat, men både Vedum og Listhaug må akseptere at merkelappen «populist» er kommet for å bli.

Her kan du lese mer om