UBER: Kristin Skogen Lund og NHO har slått et slag for delingsøkonomien og dens fremvekst. Taxiforbundet uttalte på den tiden at Skogens Lunds oppførsel var «skammelig». Foto: Fredrik Solstad VG

Debatt

– Røvertoktet er over

I dag avsluttes et av de groveste røvertokt mot Norge i nyere tid. Etter tre års skatteunndragelse og straffet virksomhet legges ulovlige Uber ned. Det er det ikke bare drosjenæringen som bør være glad for.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ØYSTEIN TREVLAND, leder i Norges Taxiforbund
ROAR REFSETH, direktør i Norges Taxiforbund
Det er også den nordiske modellen for velferd og arbeidsliv som har vært under angrep. Det er grunn til å gjøre opp en status.

Uber hevder de bare har tatt pause, og vil komme tilbake nå lovene er endret. Det er det ingen grunn til å tro. Modellen med at enhver med egen bil kan drive taxi når det passer, er død. Det ville rasere taxi som næring og som styrbar del av kollektivtilbudet.

Regjeringen sier tvert imot i sin plattform at drosjene er en del av kollektivtransporten, og «har et viktig samfunnsoppdrag». Samferdselsministeren har bekreftet at dette står ved lag, at samme lov skal gjelde for alle, og at det skal være levelige vilkår for yrkessjåfører.

Ubers konsept er basert på forskjellsbehandling. På like vilkår er selskapet ikke bærekraftig. Deres modell for løsarbeidersamfunn og sosial dumping vil aldri bli akseptert i Norge.

Rettstilstanden er altså den samme som for tre år siden, da Uber etablerte sin ulovlige tjeneste, og den vil forbli den samme i overskuelig framtid, uansett om regjeringen eventuelt vil åpne en debatt om antallsreguleringen eller andre deler av lovverket. Taxi vil være taxi og skal fortsatt være der over hele landet.

Så hva skjedde med dette innovative selskapet som skulle revolusjonere persontransporten med ny teknologi og «nye forretningsmodeller»? Selve fyrtårnet i «delingsøkonomien».

Les videre: Til veggs: Ubersinna!

Vi håper virkelig noen innen samfunnsforskning og medier vil ta et dypdykk i dette.

Det mest sjokkerende er hvor lett et utenlandsk selskap med enorme PR-ressurser får plantet en fortelling i norsk offentlighet, og hvor mange i medier, organisasjoner, akademia og politikk som gjør seg til talerør for dette, uten å gå litt under overflaten.

I vår naive tro på redelighet, skrev vi i Aftenposten den 5. januar 2016 at det burde være enighet om noen spilleregler, og som den første: «Et lovverk gjelder inntil det er endret. Virksomheter som ikke kan drive etter loven, får vente til de eventuelt kan».

Mange besto ikke prøven på dette elementære rettferdighetskravet. NHO, Abelia, IKT-Norge, ulike PR-byråer tok selskapet inn som medlem og kunde, og arbeidet aktivt for å støtte det, uansett avsløringer om lovbrudd, moms- og skatteunndragelser og sosial dumping.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Stortingsrepresentanter støttet også aktivt lovbruddene, med Heidi Nordby Lunde (H) som den mest ekstreme. Det borgerlige byrådet (H og V) i Oslo fremmet Ubers eget forslag om en særlovgivning for departementet. Et dolkestikk i ryggen på en drosjenæring de selv hadde ansvar for, og regulerte i detalj gjennom en drosjeforskrift bystyret vedtok i 2013.

Etter at et bøtelagt Uber annonserte sin retrett, finner Venstre og Kristelig Folkeparti, og alle de borgerlige ungdomsorganisasjonene, tiden inne til å støtte Uber med et «velkommen tilbake fortest mulig» (VG 10. og 13. oktober). Ikke ett ord om at de har drevet ulovlig og med dumpingpriser i nesten tre år. Forbrytelse skal lønne seg.

Det er også til å undres over at norske politikere så aktivt ønsker å legge til rette for å flytte lokal norsk verdiskaping fra dem som gjør jobben og statskassen, til en utenlandsk eier i skatteparadis, som i tillegg tiltar seg all makt over dem som fortsatt skal gjøre en manuell jobb – å kjøre folk fra A til B i en bil.

Den «innovative» forretningsmodellen er sosial dumping satt i system, og bestrides rettslig også i Ubers hjemland, USA.

Vi ser støtten til Uber som et billig populistisk frieri til ungdom, som innbilles at de kan få drosjeturer til priser som ikke dekker kostnadene.

Les også: Her tar NHO-sjefen omstridt Uber-bil

Tross den massive kampanjen for Uber, og etablering av et betydelig svart marked i Oslo-området, er løpet nå kjørt. Rettsstaten virket. Sjåfører og selskaper er dømt. Skattemyndighetene tar tak i moms- og skatteunndragelsene. Deler av pressen har våknet. Aftenposten kaller Uber et taxiselskap, ikke lenger delingsøkonomi. Bladet Kapital publiserte det første eksempelet på reell kritisk journalistikk i sin utgave fra 19. oktober, der de avkler både Ubers norske sjef Carl Endresen, og NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Vi stoler på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det han sier om drosjenes fortsatte rolle i kollektivsystemet i hele landet, om like og anstendige rammevilkår for alle. Vi stoler på at regjeringen står bak sitt løfte om å bekjempe sosial dumping, og at lovprosesser skal baseres på grundighet og kunnskap. Vi vet at den rødgrønne siden støtter det samme. Derfor kommer Uber pop ikke tilbake.

Drosjenæringen er overhodet ikke redd for teknologisk utvikling, vi er blant de fremste i verden til å ta den i bruk. Vi er heller ikke redd for konkurranse på like vilkår. Nå kan vi få en mer redelig debatt om lovverk, forventninger, priser og kvalitet i næringen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder