IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Bjørn S. Delebekk

Debatt

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Det er prisverdig at norsk presse, gjennom VG og Nettavisen, har satt søkelys på et så viktig tema som overgrep i og rundt idretten. Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle barn skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Dette er en realitet vi må være beredt til å håndtere, og historier det er viktig at vi lytter til. Det er modige stemmer som nå står fram med sine historier og hver stemme er viktig! Og vi må gjøre det enklest mulig å si ifra.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Berit Kjøll, Idrettspresident

På alle arenaer i idretten, er det en risiko for at trakassering og overgrep kan skje. Mer enn halvparten av medlemmene i idretten er barn og unge, og vi har trenere og ledere med stor påvirkning på utøvere. Dette gjør at vi må være spesielt årvåkne og bevisste, og ta ansvar for å håndtere saker når de oppstår. Dette er vårt felles ansvar.

Norges idrettsforbund har de siste ti årene jobbet systematisk og seriøst for å minimere risikoen for at seksuelle overgrep skal skje i våre 11 000 idrettslag – dette er et arbeid vi prioriterer høyt. Politiattest, retningslinjer mot trakassering og overgrep, og veiledere for hvordan håndtere slike saker, dedikerte fagressurser i organisasjonen, og flere utadrettede forebyggende tiltak som kurs og kampanjer og målrettet kommunikasjon til organisasjon er noen eksempler. Retningslinjene beskriver også forskjellige risikosituasjoner sett opp mot trakassering og overgrep, og gir råd. Samtidig vil vi understreke at dette er et arbeid hvor vi alltid kan bli bedre på. Overgrep skal ikke skje.

les også

Idrettsovergrepene

Det er viktig for oss å nå ut til utøvere, trenere og ledere i idretten. Det er der idretten skjer, og dessverre også der overgrep finner sted.

 • Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si fra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar i å sørge for at ledelsen i idrettslaget blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller fra en gang for mye, enn en gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si fra.
 • Er du trener – les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette uønsket berøring av utøvere, og at du som trener, ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.
 • Er du leder eller i styret i et idrettslag, diskutér retningslinjene i din klubb, ta opp temaet jevnlig i styremøtene, adressér utfordringen. Det er styrets ansvar. Vi vet hvor krevende det er når slike ting rammer klubben, og rutinene mangler. Overgriperen kan være en ildsjel, en ungdom, en forelder eller en nabo. Det gjør sakene krevende, men vi aksepterer ikke at håndteringen blir mangelfull av den grunn.

Alle i idretten må ta tak i dette, og være vårt ansvar bevisst. NIF sentralt, idrettskretser og særforbund står sammen i dette arbeidet. Derfor er det så viktig at retningslinjene for hvordan trening skal skje i trygge rammer, blir fulgt opp i idrettslaget hver eneste dag.

les også

Kampsport-president om overgrepstall: – Vi har mye å jobbe med

Så lenge det er en risiko for slike hendelser, vil NIF fortsette vårt arbeid på dette området. Det innebærer mer forskning, enklere varslingsrutiner og ytterligere forsterkning av vår kommunikasjon ut til idrettslagene. Vi i norsk idrett tar dette på største alvor og ber alle frivillige og ansatte om at vi gjennom felles og styrket innsats kan jobbe for vårt tydelige mål om nulltoleranse for seksuelle overgrep i norsk idrett.

Slik skal vi sammen sikre trygge miljøer for alle og leve opp til vår visjon om å skape idrettsglede for alle.

Mer om

 1. Idrettsovergrepene
 2. Berit Kjøll
 3. Norges Idrettsforbund

Flere artikler

 1. Idrettsovergrepene: Fraråder bruk av Snapchat mellom trener og utøver

 2. Idrettens mørke problem

 3. Idrettsovergrepene: Angrep er det beste forsvar

 4. Kampsport-president om overgrepstall: – Vi har mye å jobbe med

 5. Grenseløst enkelt for overgripere

Fra andre aviser

 1. - Hvis man bare har den minste uro, ønsker vi at folk skal si ifra

  Bergens Tidende
 2. Idretten må skape trygghet

  Fædrelandsvennen
 3. Går sammen for å kartlegge seksuell trakassering i bokbransjen: – Det dummeste vi gjør, er å holde kjeft, sier bransjeleder.

  Bergens Tidende
 4. BT mener: «Breddeidretten er dessverre godt tilrettelagt for overgrep»

  Bergens Tidende
 5. Ble #metoo glemt i bokbransjen? Nå tas det grep: – Skulle vært gjort for lenge siden

  Aftenposten
 6. Vi må utdanne lærere som våger å undervise om seksuelle krenkelser

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no