TRENGER TID: Linda Noor, som leder den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, foreslår bosettingspause av flyktninger i Oslo for å frigjøre kapasitet til integreringsarbeidet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Leder

Bosettingspause

Vår hovedstad blir stadig mer delt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå, innhentet på oppdrag fra Frps stortingsgruppe, viser at andelen nyfødte med innvandrerbakgrunn har steget fra ca. 40 prosent i 2000 til nærmere 80 prosent i 2017. Dette omfatter barn av foreldre fra såvel EØS-området som andre steder i verden. Oversikten er publisert i Dagbladet og har utløst debatt om Oslo bør få fritak fra å bosette nye flyktninger.

Integrering er en omfattende prosess. Når mennesker fra ulike kulturer, religioner og språkområder kommer sammen i et helt nytt land, kan det oppstå spenninger og rene motsetninger. Det er ikke et poeng at alle skal bli like, men det er en målsetning at alle bør forstå storsamfunnet de lever i. Det kan vanskeliggjøre integreringen hvis minoritetene blir i flertall i avgrensende deler av majoritetssamfunnet de søker å bli en del av.

les også

Politimesteren i Oslo: – Innvandrere bør oftere bosettes andre steder

Linda Noor, som leder den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, skriver i en kronikk i Dagsavisen at en bosettingspause av flyktninger i Oslo kan være nødvendig for å frigjøre kapasitet til å håndtere integreringsarbeidet. Tidligere har Christian Tybring- Gjedde (Frp) og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold luftet tilsvarende forslag.

les også

Det allerede glemte mangfoldsåret

Regjeringen sier imidlertid det er uaktuelt å innføre stans i bosettingen av flyktninger nå. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener at hovedstaden må ta sin del av ansvaret. Ifølge statsråden henger dette også sammen med hensynet til beredskap og kompetanse. Dessuten er det allerede slik at det skal bosettes færre flyktninger i Oslo, fremholder Sanner. Uansett skal det ikke bosettes nye flyktninger i områder med over 30 prosent innvandrerandel, påpekes det.

les også

Tyrkia-flyktningene er blitt et problem for Norge

Overfor Klassekampen uttrykker Linda Noor frykt for at det vil styrke ytre høyre dersom myndighetene ikke tar tak i integreringsutfordringene. Der er vi redd Minotenk-lederen har et poeng. Det er i så måte talende at den rituelle avvisningen av hele problemstillingen denne gang synes å ha uteblitt. Både i SV, Høyre og Sp er det oppslutning om Noors tanker. Hun får også støtte fra tidligere leder i Islamsk Råd, Lena Larsen.

les også

Ja, Rolness, vi taler flyktningenes sak

Vi deler enigheten. Bosettingspause inntil Oslo kommune får tid og rom til å styrke integreringsinnsatsen, synes som et godt grep. I motsatt fall er det fare for at forskjellene fortsetter å øke i det Linda Noor kaller en segregert hovedstad. I andre deler av landet er situasjonen annerledes. Mange steder har en aldrende befolkning, de trenger flere familier, og enkelte kommuner – som for eksempel Stavanger – har meldt inn selvstendige ønsker til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å ta imot flere flyktninger enn det staten har tildelt dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder