DISKRIMINERING? – KrF er opptatt av å fjerne paragraf 2C fra lovverket fordi vi mener den diskriminerer personer med en diagnose eller annerledeshet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Debatt

Et samfunn med plass til annerledesbarna

Kvinners rett til selvbestemmelse endres ikke ved å fjerne abortlovens paragraf 2C, slik blant annet Arbeiderpartiet hevder. KrF foreslår å fjerne elementet i lovgivningen som diskriminerer annerledesbarn, ikke å svekke gravides selvbestemmelse. 

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

OLAUG V. BOLLESTAD, nestleder i KrF og stortingsrepresentant

Påstander om at KrFs forslag vil rokke ved selvbestemmelsen eller svekke gravides stilling i lovverket, er uriktig og en avsporing fra sakens kjerne. I Norge er det selvbestemt abort frem til uke 12. Etter dette må gravide uavhengig av begrunnelse søke en nemd for å få innvilget abort. Slik er det i dag. Det er derfor ikke riktig at en ved å fjerne paragraf 2C rokker ved selvbestemmelsen, da paragraf 2C gjelder senabort etter uke 12 og fram til uke 18.

les også

Ernas abortbløff

KrF er opptatt av å fjerne paragraf 2C fra lovverket fordi vi mener den diskriminerer personer med en diagnose eller annerledeshet. Loven gir eksempelvis barn med Downs syndrom et svakere rettsvern enn andre barn. Vi mener at disse barna bør ha samme rettsvern som andre barn etter uke 12. Men ved å fjerne paragraf 2C i abortloven vil den gravide med vårt forslag fortsatt få innvilget senabort. Paragraf 2 som omhandler senabort sier også at «det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon».

Om vi fjerner 2C vil altså ikke dette gi en reduksjon i aborttallene i seg selv, da kvinnens bedømmelse av situasjonen veier svært tungt. Men med vårt forslag vil det ikke alene være egenskaper ved fosteret som gir abortgrunnlag, men kvinnens bedømmelse av hvorvidt hun er i stand til å bære frem et barn med de avdekkede egenskapene.

les også

Høyre-topp støtter Unge Høyre i abort-saken: - Sandra skal ikke stå alene

Så er dette heller ikke symbolpolitikk for KrF. Heller enn en nedgang i antall senaborter fra et år til et annet tror KrF at fjerning av 2C vil kunne virke holdningsskapende over tid. Ikke minst vil en lovendring kunne bidra til å redusere abortpresset vi hører om at mange erfarer når det er risiko for at de bærer på at barn med en diagnose. Ingen skal oppleve at det er uansvarlig eller at de bidrar til en utgiftspost om de setter et annerledesbarn til verden. Et slikt press kan og skal ikke stat og lovgiver bidra til.

Det er viktig at vi fra lovgivers og samfunnets side demonstrerer at alle barn er velkomne, selv om de kommer med noen ekstra utfordringer. Det handler ikke om å sikre et mangfold i seg selv, men at gravide som bærer et annerledesbarn skal oppleve at det ikke er uansvarlig eller uønsket at de velger å bære barnet frem. Alle ønsker seg friske barn men om gravide får beskjeden om at barnet har noen utfordringer, så skal i hvert fall ikke samfunnet holde noe tilbake for å tilby den støtten og bistanden familien trenger om barnet bæres frem.

les også

Arbeiderpartiet viser sitt sanne ansikt i KrFs viktigste sak

KrF har i høst også foreslått en likeverdsreform. Som flere familier har fortalt i kronikker den siste tiden, så opplever foreldre av barn med funksjonsnedsettelse altfor ofte at de ikke får den hjelpen de egentlig trenger. Stat og kommune må ha et stort ansvar i å gjøre hverdagen enklere for disse familiene. Vi kan ikke ha det slik at familiene det her er snakk om «går tom» for pleiepengene som gjør det mulig for dem å være borte fra jobb for å ta vare på sitt alvorlig syke barn.

For KrF vil det å sikre en forbedret pleiepengeordning for foreldre med syke barn være sentralt i regjeringsforhandlinger. Tidskontoordningen må skrotes og familiene må sikres en tidsubegrenset ytelse. Til tross for at koordinator i sykehus og kommune er en lovfestet rettighet, så etterlyser familier dette. KrF vil ha på plass en koordinatorgaranti, der hvor koordinator har i særlig oppgave å sikre at alle familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt. Livet til personer med funksjonsnedsettelser skal romme langt mer enn grunnleggende tjenester og hjelp.

VI foreslår at BPA-ordningen defineres som likestillingsverktøy og ikke helseordning. Tilgangen til rettighetsfestede helsetjenester skal ikke svekkes, men vi vil sikre et økt antall timer med BPA, blant annet til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet.

Det er viktig at vi fra lovgivers og samfunnets side demonstrerer at alle barn er velkomne, selv om de kommer med noen ekstra utfordringer. Det handler ikke om å sikre et mangfold i seg selv, men at gravide som bærer et annerledesbarn skal oppleve at det ikke er uansvarlig eller uønsket at de velger å bære barnet frem.

Det handler om at foreldre som får et barn som trenger mye ekstra oppfølging ikke skal føle at de står alene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder