FAR OG SØNN: – Vil du slåss for oss Kjell Ingolf Ropstad? Spør Slevigen, Børke og Langseth i dette debattinnlegget. Her er Slevigen sammen med sønnen sin. Foto: Privat.

Debatt

Permisjonsdebatten: – 6000 fedre og barn får ikke pappaperm. Vil du slåss for oss, Ropstad?

Debatten om permisjonsopprøret og tredelingen av foreldrepermisjonen har i lang tid rast i mediene. Pappa har fått 15 uker fedrekvote i stedet for 10, før det 14 uker. Det få snakker om er at norske fedre fortsatt ikke har selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon med barna sine.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

HENRIK HAMMERHEI SLEVIGEN, Styremedlem i MannsForum, leder av Barnelovsgruppen og pappa.
ARNE BØRKE, Styremedlem i MansnForum og pappa.
EVEN ANDERSON LANGSETH, Styremedlem i MannsForum, leder i Barnelovsgruppen og pappa.

– Jeg skal bli pappa men får ikke lov til å ta pappaperm, skriver en fortvilet far.

- Norge diskriminerer fedre, har ESA tydelig slått fast, og Norge risikerer å bli dømt i EFTA-domstolen når saken kommer opp om kort tid.

Norge er best på likestilling for kvinner. Når det gjelder likestilling for menn, er vi en sinke som må dras til internasjonale domstoler.

6000 barn får ikke pappaperm fordi Regjeringen fortsatt nekter å gi norske fedre selvstendig opptjeningsrett. For fedre betyr det følgende: Dersom mor ikke har vært yrkesaktiv minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner kan du glemme fedrekvoten uavhengig av hva du som pappa har tjent.  Fedrekvoten er altså avhengig av mor, mens mors foreldrepermisjon er helt uavhengig av fars opptjening.

les også

Permisjonsdebatten: – Hvor er alle fedrene?

Dagens regelverk er den vanligste årsaken til at fedre i dag ikke får permisjon. Over 13 prosent, nærmere 6.000 fedre, som fikk barn i 2011, hadde ikke rett til permisjon.

Som konsekvens av dette har ESA slått fast at Norge bedriver systematisk og ulovlig diskriminering av fedre på bakgrunn av kjønn. ESA pekte på at rettighetene til å få betalt foreldrepermisjon med denne ordningen knyttes til kjønn, noe som bryter med EUs diskrimineringslov.

ESA reagerte også på at beløpet som far får utbetalt i fellesperioden avhenger av mors arbeidssituasjon.

Dersom mor arbeider i mindre enn en 75 prosent stilling, så skal farens utbetaling beregnes ut fra hennes yrkesdeltakelse, og ikke hans egen. Den andre veien sier regelverket ikke noe om.

Og mange politikere fra forskjellige politiske partier har kritisert dagens regelverk. 

les også

Permisjonsdebatten: – La tredelinga bestå!

Linda Hofstad Helleland har kommet med kraftig kritikk mot dagens ordning før hun ble barne- og likestillingsminister. Da synes hun plutselig ikke lenger at ordningen var diskriminerende.

Geir Bekkevold kom med liknende kritikk mot Linda Hofstad Helleland i februar for bare et år siden. Med KrF i regjeringsforhandlinger vil plutselig ikke Bekkevold svare på spørsmål om dette er noe som vil bli prioritert.

Guri Melby uttalte i desember i fjor at regjeringsforhandlingene var en historisk sjanse til å gi alle fedre selvstendig rett til betalt foreldrepermisjon, og på sitt landsstyremøte før regjeringsforhandlingene vedtok Venstre en uttalelse der de slår fast at det er å høy tid at selvstendig opptjeningsrett for fedre innføres.

les også

Mann deg opp da, mann!

Så har Høyre, Frp, Venstre og KrF  greid å gjennomføre noe de alle faktisk er helt enige om? 

Den nye Granavollen-plattformen ga svaret. Der  står det ingenting om selvstendig opptjeningsrett for fedre. Høyre, Frp, Venstre, og også KrF – gikk samtlige til valg på dettte i 2017, allikevel går den nye regjeringen ikke inn for selvstendig opptjeningsrett for fedre. 

Konsekvensen er at rundt 6000 nybakte fedre nektes rett til pappaperm hvert eneste år. Ironisk nok står det i erklæringen at ”Regjeringen vil føre en aktiv likestillingspolitikk for å sikre at alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn.” 

Er dette et av de mest spektakulære løftebrudd i nyere politisk historie i Norge? Til og med alle stortingspartiene i opposisjon, Ap, Sp, MDG og Rødt har programfestet å gi fedre selvstendig opptjeningsrett. Ap, SV og Sp satt også 8 år i Regjeringen uten å endre pappa-diskrimineringen med manglende selvstendig opptjeningsrett for fedre.

les også

Vern permisjonen

Hvor mange ganger skal Regjeringen og opposisjonen bryte dette løftet for velgerne?

Island har 5 måneders selvstendig opptjeningsrett for fedre helt uavhengig av mor. Finland og Sverige har også det. Hvorfor klarer ikke politikerne det samme i Norge?

Vi i MannsForum, kjenner mange fedre som gledet seg til å være sammen med barnet for så å finne ut at fedre har ikke et selvstendig opptjeningsrett dersom mor og far går fra hverandre. MannsForum mener at de 6000 barna som ikke får være hjemme med pappaen sin trenger en ny reform slik at alle barn og familier kan nyte godt av fedrekvoten

Barnefamilieutvalget anbefalte nylig at det innføres en foreldrepengeordning som omfatter alle foreldre og barn. Både mor og far bør ha rett til foreldrepenger UAVHENGIG av den andre. MannsForum mener mener derfor at foreldrepenger skal være en universell rettighet for foreldre som har jobbet 6 av de siste 10 mnd.

Kjell Ingolf Ropstad, vår nye barne- og familieminister, uttalte nylig : «Jeg vil gjennom jobben min som barne- og familieminister kjempe for alle barn og alle familieformer. Det å kjempe mot diskriminering er en viktig jobb for meg» 

Spørsmålet vårt er da: Vil du slåss for oss Kjell Ingolf Ropstad? For at 6000 fedre og barn skal få selvstendig opptjeningsrett? Vil du være en barne- og familieminister også for disse barna?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder