Leder

Nok en beredskapssvikt

BEKYMRET: Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener Norge mangler viktig samband når krisene kommer. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Norge mangler viktig samband for hemmelig kommunikasjon. Det kan koste oss dyrt hvis en krise kommer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Dagens Næringsliv gjenga tirsdag et brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Justis- og beredskapsdepartementet. Konklusjonen i brevet er at Norge har store mangler i «kommunikasjonsløsninger på graderte plattformer». I klartekst betyr dette at en rekke etater og instanser som kan være involvert i håndteringen av kriser ikke kan kommunisere skikkelig med hverandre i en krisesituasjon, fordi sikkerhetsgradert informasjon ikke kan deles. Dette er en alvorlig svikt i norsk beredskap.

les også

Over 80 kritiske skogbranner i Sverige – får norsk slukningshjelp

Norsk beredskap er bygget på prinsippet om samvirke mellom en rekke forskjellige parter. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal være det ledende elementet ved en nasjonal krise, men flere steder i statsforvaltningen og i lokal forvaltning er det etater og parter som har særskilte oppgaver. Kriser i vår tid er ofte så sammensatte og komplekse at en rekke ulike instanser må jobbe sammen. Det kan de ikke gjøre dersom de ikke har det samme informasjonsgrunnlaget. Rask og pålitelig kommunikasjon er helt avgjørende for god krisehåndtering.

les også

Tillitsvalgte i politiet: Krise i hele landet

En grunnleggende funn i 22. juli-kommisjonens rapport var at ressursene Norge rår over i en slik krisesituasjon ikke fant hverandre. Systemene for kommunikasjon og samordning var for dårlige. At et felles nett for gradert samband fortsatt mangler, syv år etter, er en grov forsømmelse av beredskapsarbeidet. Ansvaret ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet.

les også

Krevende vannmangel: – Vi har allerede tømt to bekker

I Dagens Næringsliv sak uttaler departementet seg på en måte som får det til se helt uvisst ut når tilfredsstillende systemer er på plass. Det er spesielt samkvemmet mellom sivile aktører, som i hverdagen sjelden håndterer gradert informasjon, og den uniformerte delen DSB er bekymret for. Det er en bekymring vi deler. I en krise der for eksempel Forsvaret eller Politiet er involvert, som et terroranslag eller en form for hybrid krigføring, må det være slik at sivile instanser kan få nødvendig gradert informasjon raskt og pålitelig. Det kan også tenkes at informasjon som sivil sektor sitter på eller innhenter i en nasjonal krise bør graderes.

les også

Sverre Diesen: « Det er ikke sikkert at den største utfordringen til vår nasjonale beredskap er at det mangler noen HV-soldater her og der.»

Mangelen på samordning og gode fellesløsninger dukker gang etter gang opp når det er snakk om norsk beredskap. Skal man holde på det såkalte sektorprinsippet, der den totale beredskapen er summen av mange forskjellige instansers innsats og forberedelser, så må dette bedres. Og det må skje raskt.

Les også

 1. Oslo-politiet satser på trygghet for innbyggerne

  Den pågående innsatsen i Oslo sør er en av våre høyest prioriterte oppgaver.

Mer om

 1. Beredskap
 2. Justis- og beredskapsdepartementet
 3. Samfunnssikkerhet
 4. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flere artikler

 1. Øst-Finnmarkingene ber om møte med justisministeren etter at nødnettet sviktet

 2. Uklare myndigheter er dårlig kriseledelse

 3. Det beste Norge har å by på

 4. Sverre Diesen: « Det er ikke sikkert at den største utfordringen til vår nasjonale beredskap er at det mangler noen HV-soldater her og der.»

 5. Misvisende om Riksrevisjonen

Fra andre aviser

 1. Forsvarsanalytiker om «hemmelig» anlegg: – Regjeringen bør skifte krigshovedkvarter

  Aftenposten
 2. Trygghet i terrorens tid

  Bergens Tidende
 3. Riksrevisjonen slakter terrorsikring - fortsatt store hull hos Heimevernet

  Aftenposten
 4. Krever svar fra justisministeren om krigshovedkvarteret: – Plasseringen må selvsagt endres

  Aftenposten
 5. Ni overskrifter fra dagens utspørring i Stortinget

  Aftenposten
 6. Rett ved Regjeringens «hemmelige» krigshovedkvarter ligger det et busstopp. Det heter «Natoanlegget».

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder