SVARER AP: Rødt-politiker Ronny Kjelsberg. Foto: Rødt

Debatt

Desperasjon i Arbeiderpartiet?

Var Ap anno 1978 et autoritært parti, Fredrik Mellem?

RONNY KJELSBERG, leder Rødt Sør-Trøndelag

Aps trofaste ridder i kampen mot venstresida, Fredrik Mellem, har et innlegg i VG hvor hovedpoenget hans virker å være at Rødts mål om et sosialistisk samfunn hvor «eie av de viktigste produksjonsmidlene» bør være demokratisk, er i strid med menneskerettighetene.

Som de fleste som har vært borti temaet er dette er helt i strid med den allmenne tolkningen av menneskerettighetene, men selvsagt en våt drøm for Civita og andre markedsfundamentalister.

les også

Ap-politiker Mellem tar oppgjør med partiet Rødt: Moxnesismen tar form

Men i den sammenhengen lurer jeg på hva Mellem vil si om den «drømmen om et sosialistisk samfunn» som Einar Gerhardsen legger fram i siste bind av memoarene sine (s. 168) hvor han dro linjene fra nasjonalisering av telesektoren og deler av bankvesenet og beskriver hvordan Arbeiderpartiet hadde sosialisert stadig større deler av den norske økonomien - en prosess han så for seg skulle fortsette.

Var det i strid med menneskerettighetene? Var Arbeiderpartiet anno 1978 et autoritært parti?

les også

VG MENER: – At Støre sier han står nærmere Høyre enn Rødt politisk bør ikke overraske noen. Noe annet ville vært en skandale.

Eller hva med politikken som lå til grunn da Arbeiderpartiet startet oppbyggingen etter krigen som gjorde Norge til en moderne velferdsstat? Vi kan kort sitere fra «Grunnsyn og Retningslinjer» vedtatt på DNAs landsmøte i 1949:

«Det norske Arbeiderparti vil at Norge skal bygges som et sosialistisk samfunn. All samfunnsnyttig virksomhet må organiseres ut fra omsynet til de felles interesser og for å dekke de virkelige behov hos folket. Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å ta del i utviklingen fram mot større velstand og et rikere liv. [...] Utviklingen fram mot et slikt samfunn skal skje i samsvar med tradisjonene i det norske folkestyre. Vi skal utvide demokratiet til å omfatte hele samfunnslivet, framfor alt den økonomiske virksomheten. Til dette trenger vi en planlegging under folkets kontroll. Ved et forpliktende fellesskap og en planmessig ledelse av samfunnet skal vi sikre den personlige frihet og skape trygghet for alle.»

les også

Har du glemt pragmatismen, Jonas?

Dette er formuleringer og tankemåter som er relativt like de Mellem kritiserer i Rødts program av i dag. Jeg regner med han husker med gru hvilken samfunnsutvikling vi fikk i Norge i årene som fulgte, da landet ble styrt av et slikt autoritært parti som jobbet i strid med menneskerettighetene?

Men det var da. Det mest interessante er vel verden her og nå. Under dagens kapitalisme eier de åtte rikeste like mye som den fattigste halvdelen av jordas befolkning. Det er svært interessant om Arbeiderpartiet mener slike groteske klasseskiller er uttrykk for en menneskerettighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder