STYRKER FORSVARET: – Fakta er uomtvistelig. Å rekruttere og selektere personell fra hele befolkningen gir åpenbart bedre resultater enn kun å bruke halvparten, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjonsbilde: FSK

Debatt

Forsvarstopp ut mot trakassering av kvinnelige soldater: – Et fullt ut likestilt forsvar er et mye sterkere forsvar.

I krig deles det ikke ut sølvmedaljer. Derfor jobber jeg helst for, sammen med, eller leder de beste. Jeg aksepterer ikke å bli avspist med bare en mann.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

ALEKSANDER JANKOV, oberstløytnant, sjef Etterretningsbataljonen/Hæren

Denne uken brøt Ida, Stine og Vilde tausheten. I Forsvarets Forum fortalte de om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i Forsvaret.

Samtidig har flere i den senere tid forsøkt å trekke en negativ kobling mellom kvinner og Forsvarets operative evne.

Dette kan vi ikke stilltiende akseptere. Slike negative holdninger har direkte innvirkning på Forsvarets operative evne. Et fullt ut likestilt forsvar, der ingen trenger å bekymre seg for uønsket oppmerksomhet eller overgrep, er et mye sterkere og mer moderne forsvar enn alle andre alternativ.

Aleksander Jankov Foto: Forsvaret

Dessverre ser jeg at kvinner ofte selv må forsvare likestilling og hvorfor det er best for samfunnet vårt. De må føre en ubegripelig kamp i møte med mannsdominerte bransjer, når de blir utsatt for trakassering eller overgrep. Det er i seg selv urimelig – særlig i det norske Forsvaret.

Det er mitt ansvar, som leder og mann i Forsvaret, å forklare hvorfor likestilling og fravær av trakassering er gode samfunnsverdier. Det er også mitt ansvar å presisere at disse verdiene gjør Forsvaret bedre. Fakta er uomtvistelig. Å rekruttere og selektere personell fra hele befolkningen gir åpenbart bedre resultater enn kun å bruke halvparten.

Vi har nok fortsatt  mye å gå på hva angår likestilling i Forsvaret. Derfor må vi aktivt fortsette å bryte ned hindringer som ligger i veien for dette. Som operativ sjef i Hæren har jeg ikke behov for de beste mennene til min avdeling. Jeg har behov for de beste soldatene. De som fortsatt segregerer med basis i kjønn ønsker rett og slett ikke et sterkere forsvar, uansett hvor mye de hyler om mer penger – flere undervannsbåter, kampfly eller stridsvogner. Hvis vi ikke bryter ned forestillingene om at kvinner ikke kan forsvare oss like godt som menn, spiller det liten rolle at regjeringen styrker bevilgningene.

les også

Kritisk rapport: Forsvaret langt unna egne kvinne-mål

Jeg skulle gjerne jobbet i et system hvor seksuell trakassering, overgrep og ulik behandling ikke lenger var aktuelle problemstillinger. Det jentene målbærer gir imidlertid indikasjoner på at mitt ønske foreløpig ikke er innfridd. Det betyr selvfølgelig ikke at alle menn i Forsvaret trakasserer, men det hviler et ekstra ansvar på oss.

For det er i liten grad kvinnene som forskjellsbehandler eller trakasserer. Og hvis ledelse av militære operasjoner i krise og krig er betinget av kjønn, burde vi menn snarest abdisere fra vår høye moralske trone. Historien er overfylt med militære tragedier hvor beslutningstakerne og utøverne utelukkende var menn. Når mine soldater løser komplekse og risikofylte oppdrag er det ingen som lurer på hvilket kjønn de har.

Vi er avhengige av en avdelingskultur der fordommer og trakassering ikke utelukker halvparten av den potensielle soldatmassen. I tillegg til at fordommer og trakassering er feil, er det også et operativt problem for meg som militær sjef.

les også

Likestillingsombudet om råd til kvinnelige soldater: Ikke slik det skal gjøres

I Hæren leder jeg en avdeling med svært godt kvalifiserte og profesjonelle soldater. Det er en blanding av kvinner og menn. De er selektert med utgangspunkt i sine prestasjoner. Alle konkurrerer på lik linje og med hverandre.

Den operative evnen i min avdeling har blitt vesentlig styrket de siste fem årene. Dette har skjedd uten at den har blitt tilført hverken avgjørende nytt materiell eller en betydelig økning i personellrammen. Derimot har andelen kvinner i avdelingen økt som en følge av innføringen av allmenn verneplikt.

Derfor kan jeg fastslå at min avdeling gir bedre forsvarsevne med likestilte muligheter, enn det som var tilfelle da verneplikten var utelukkende for menn.

les også

Råd til kvinner i førstegangstjenesten: – Ikke gå med den trangeste uniformen. – Sjokkerende, mener kjønnsforsker.

Denne uken har vi hedret to Nobelprisvinnere for deres innsats mot seksualisert vold. Da er det ekstra vondt å lese om hva kvinner i 2018 har opplevd i det norske Forsvaret. Kan jeg garantere at det aldri forekommer seksuell trakassering i min avdeling? Dessverre kan jeg ikke det, men jeg kan garantere at det ikke aksepteres. Dessuten jobber vi aktivt for å være en operativ avdeling hvor vi tar vare på hverandre uavhengig av kjønn, hudfarge, seksuell legning eller religiøs orientering. Det gir størst operativ evne.

Selv om det er mange positive krefter i sving må vi fortsette å påvirke situasjonen til det bedre. Gjennomgripende holdninger kan bare bygges med målrettet arbeid over tid. Et nasjonalt forsvar handler om vilje til å ta opp kampen for fellesskapet og fellesskapets verdier. I dette er det menneskene som gjør jobben – som utsetter seg for risiko – og som skaper avgjørelse.

I krig deles det ikke ut sølvmedaljer. Derfor jobber jeg helst for, sammen med, eller leder de beste. Jeg aksepterer ikke å bli avspist med bare en mann.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder