Foto: Tegning: Roar Hagen

Leder

Tydelige kjøreregler

Det er vanskelig å være bileier når politikerne overtar rattet og kjører u-svinger i skatte- og avgiftssystemet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

For ti år siden reduserte regjeringen avgiften på dieselbiler fordi de ble ansett som de mest miljøvennlige. I dag anklages annenhver norsk bilist for å være en forurensningsversting, ettersom han eller hun kjører på diesel. Tirsdag ble de nektet å kjøre bil til Oslo på grunn av forventet høy luftforurensning. Det er et paradoks at nye dieselbiler av Euro 6 kategorien er mer miljøvennlige enn eldre bensinbiler.

VG mener: Forbud kan være nødvendig

Det er et politisk ansvar å utforme et tydelig, forståelig og langsiktig skatte- og avgiftssystem. Bilkjøp er blant de viktigste økonomiske beslutningene vi tar, fordi det inkluderer valg av finansiering, driftskostnader og forventet salgsverdi. Erfaringen viser at nordmenn er svært lydhøre for politiske signaler. Da dieselbilene fikk lavere avgift skjøt salget til værs og i 2011 valgte mer enn tre av fire som kjøpte ny bil en dieselmodell. Av de nye bilene som ble solgt i fjor var hele fire av ti el- eller hybridbiler. Den åpenbare årsaken er at myndighetene nå har valgt en annen vei. I dag tilgodeses el-bilkjøpere med lave avgifter, i tillegg til mange andre økonomiske fordeler. Norges posisjon som verdensledende i batteribiler skyldes antagelig i større grad økonomiske insitamenter enn et brennende miljøengasjement

Les også: Salg av dieselbiler stuper

En svært høy andel av elbilene selges i eller nær de store byene, hvor fordelene er større og lademulighetene bedre enn i distriktene. For nordmenn generelt er fortsatt bensin- og dieselbiler første og andre valg. I de nordligste fylkene går fortsatt 50 prosent av de nye bilene på diesel. Opplysningsrådet for Veitrafikken påpekte nylig at liten forutsigbarhet og store endringer i næringspolitikk og bilavgifter gir bilbransjen store utfordringer. Problemene er ikke mindre for den vanlige forbruker.

For nordmenn flest er bilen en nødvendig del av hverdagen, ikke minst på steder der kollektivtrafikk ikke er noe reelt alternativ. I lang tid vil bensin- og dieselbiler utgjøre en stor del av bilparken. Vi støtter et avgiftssystem som premierer både null- og lavutslippsbiler. Mest av alt trenger vi forutsigbarhet som gjør at forbrukerne kan foreta et valg som både ivaretar miljø og personlig økonomi

Les også: Tror dieselforbudet har hatt effekt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder