VARSKO: Norsk natur hadde ikke vært hva den var uten ulven, skriver kronikkforfatteren. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Debatt

La ulven leve!

Stortingsflertallet har talt: Ulven skal drepes og aller helst utryddes, folkeviljen skal overkjøres og internasjonale avtaler skal brytes.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KRONIKK: Rasmus Hansson, stortingsrepresentant Miljøpartiet de grønne, Foto: FRODE HANSEN, VG

RASMUS HANSSON,

nasjonal talsperson, De Grønne

Ulven er en del av norsk natur og kultur. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystemer, naturforståelse, menneskelig utvikling og livskvalitet. Norsk natur hadde ikke vært hva den var uten ulven. På Svalbard, hvor det ikke finnes ulv, er reinsdyra tjukke og lave og kalles «gris med horn».

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Norge har i 30 år vært bundet av den så kalte Bernkonvensjonen for å bevare truede arter. Likevel er ulven er en rødlistet art i Norge. Det betyr at naturforskerne mener den er «kritisk truet av utryddelse». Ulven er selv syretesten på naturvern i Norge.

Vil utrydde ulven

Blant 28 europeiske land med ulvebestander, er det bare to-tre land som har færre ulv enn Norge. Mens Sverige har en ulvebestand på omlag 350 ulver, har Norge til sammenlikning en liten og sårbar bestand på 68 ulver. Stortingsflertallet og regjeringa vil nå skyte 47 av dem. To tredjedeler. Ett av revirene som er foreslått drept har aldri tatt en eneste sau.

Fikk du med deg? Ulveforsker vurderer å trekke seg fra offentligheten: Har fått drapstrusler

Norsk ulvepolitikk har i dag ett eneste hovedformål; å holde ulvebestanden nærmest mulig utryddelse. At regjeringa skal slakte ned over 70 prosent av dagens stamme sender internasjonale sjokkbølger. Mens danskene legger til rette for mer ulv på Jylland, østerrikerne jubler for første ulvefødsel på 130 år, og tyskerne skryter av kraftig bestandsvekst, så forbereder vi masseslakt i Norge. Dette er altså moderne naturforvaltning i Norge - hilsen Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og skaperverkets høye beskyttere i Kristelig Folkeparti.

Folk flest for ulv

De Grønne forsøkte i forrige uke å stanse ulvedrapene i Stortinget. Forslaget fikk bare 5 av 99 stemmer. I denne saken er Stortingsflertallet og regjeringen i total utakt med flertallet i den norske befolkningen.

Bakgrunn: Ulvejakten i gang tross protester

Denne helga demonstrerte nær 3000 mennesker utenfor Stortinget.

Forrige uke ble 60.000 underskrifter til støtte for ulv overlevert klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Fra by og distrikt, beskjeden var krystallklar: nordmenn aksepterer ikke masseutryddelse av ulv. Jeg har jobbet med rovdyrpolitikk i mange tiår. Folkeviljen for å bevare ulven har sjelden vært så sterkt som akkurat nå.

Naturens egenverdi

Engasjementet handler selvsagt om ulven, et av våre flotteste rovdyr. Men den handler også om noe mye større, nemlig hvordan vi mennesker skal forholde oss til naturen. Vi har fått makt over en enorm rikdom av økosystemer og naturtyper, millioner av ulike arter. Vi har ingen rett til å overlate fremtidige generasjoner en fattigere verden enn vi har i dag. Både fordi naturen har egenverdi. Men også fordi fremtiden vår er avhengig av at vi bevarer en levende og rik natur.

VG MENINGER: Les flere kommentarer og kronikker her

Likevel er det nettopp det vi gjør. Vi utrydder arter tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Antallet dyr som lever på landjorden er halvert på 40 år. Som biolog og bestefar er jeg dypt bekymret for denne utviklingen. Norsk rovdyrpolitikk er et stygt eksempel på at vi forholder oss til naturen rundt oss på en måte som ikke kan fortsette.

I samspill med ulven

Det er selvsagt ingen grunn til å bagatellisere lidelsene for sauer tatt av rovdyr. De Grønne forstår at nærvær av rovdyr kan være en stor belastning for den enkelte bonde. Hensynet til beitenæringen skal også veie tungt i norsk rovdyrpolitikk forover. Norske utmarksressurser bør utnyttes i større grad enn i dag og nærvær av rovdyr kan påvirke mulighetene til å ta disse ressursene i bruk.

I dag skader det norsk landbruk å bli framstilt som en næring som krever å utrydde arter i naturen på grunn av egne interesser. Å drive næringsvirksomhet på en måte som forutsetter at man skal fjerne alle elementene man ikke selv liker vil bli en undergang for naturen og livsmiljøet på jorda. Alle næringer i bærekraftige samfunn må klare å drive i samspill med naturen rundt seg. Det er dette som er det grønne skifte.

Fikk du med deg? Død ulv var full av rottegift

Nettopp derfor vil De Grønne ha en regulert rovdyrpolitikk med en tydelig soneinndeling for å redusere rovdyrtap. Vi vil også ha mer forskning på metoder som kan forebygge ulveangrep, enten ved hjelp av ny teknologi, å utvikle rovdyrforvaltningen, se på andre driftsformer og mulige andre husdyrraser. Skadeforebyggende tiltak må utvikles systematisk. Vi må kartlegge hvilke tiltak som har fungert best hittil og hvilke tiltak som fungerer best i andre deler av verden. Sist, men ikke minst, vil vi sikrer en god inntektsutvikling i hele landbruket, som vil gjøre det lettere å prioritere slik forebyggende tiltak..

Les også: Dobling i antall helnorske ulv

Det er dette som er løsningen for norsk landbruk, og ikke å utrydde arter eller gå i konflikt med det store flertallet av Norges befolkning som ønsker et anstendig antall ulv.

Vi har nå en viktig mulighet. Engasjementet for ulven bør brukes til å lære oss å ta hensyn og løse konflikter med dyr. Ulven i Norge må få sin rettmessige plass. La oss la dette bli starten på en ny tid der vi innser at vi må slutte å misbruke makten vi har fått over naturen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder