Debatt

Er «Pinnacle» av Tone Damli
selvbiografisk?

I Tone Damlis nye låt «Pinnacle» spenner hun opp et lerret tilsynelatende basert på eget liv. Her er analysen av låten - i lys av høstens debatt om virkelighetslitteraturen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

MAGNUS RAVLO STOKKE, tekstforfatter.

Magnus Ravlo Stokke.

Høsten 2016 raste debatten om virkelighetslitteraturen; kombinasjonen av fiksjon og selvbiografi som den danske litteraturforskeren Poul Behrendt kaller for «dobbeltkontrakten» – hvor forfatteren vekker interesse ved å bruke egen biografi, men samtidig beskytter seg bak romanbegrepet når det trengs. (Ingunn Økland, Aftenposten 27.09.16).


Hva så med Damlis nye singel Pinnacle: Hvor mye skiller egentlig en poplåt seg fra et litterært verk hva gjelder virkelighet versus fiksjon? Ønsker hun å formidle noe, slik som forfatteren? Ja. Er det et kunstverk ifølge avsenderen?

I litterær sammenheng, trekkes ofte linjen opp mellom forfatterens moral og etikk på den ene siden og personvernet på den andre. Det avstedkommer viktige, etiske diskusjoner. Det som likevel forsvinner i debatten er selve motivet for denne sammenblandingen mellom fiksjon og virkelighet. Denne sammenblandingen pirrer nysgjerrigheten vår, så hva er motivet? Bøker skal selges! Denne underliggende drivkraften underkommuniseres. Og hva er musikerens tydeligste målparameter? Antall solgte plater! Likhetstrekkene mellom musikk og litteratur er påfallende.

Les også: Tone Damli: – Bor på samboerens gutterom

Litteratur versus musikk

Hva så med Damlis nye singel Pinnacle: Hvor mye skiller egentlig en poplåt seg fra et litterært verk hva gjelder virkelighet versus fiksjon? Ønsker hun å formidle noe, slik som forfatteren? Ja. Er det et kunstverk ifølge avsenderen? Ja. Er det hun selv og sine relasjoner hun synger om? Muligens. Spiller hun rollen som hovedperson i filmatiseringen av låten? Ja. Ville vi antatt et høyere sannhetsgehalt i Vigdis Hjorts Arv og miljø dersom hun selv spilte hovedrollen i filmatiseringen? Unektelig. Ønsker Tone å selge flere plater? Ja.

Skillet mellom litteratur, musikk, låt, tekst, video er i dette tilfellet så overlappende og grenseutviskende at det er interessant å dekomponere Pinnacles tekst og visualisering og se om vi kan trenge ned til festepunktet til kunstverkets anker: Er det i fiksjonen eller virkeligheten? Og kan vi fastslå om Pinnacle er selvbiografisk eller ei?

Les også: Tone Damli røper trusetrikset bak comeback-drakten

Detektivarbeid

Ved å gå gjennom ledd for ledd i verkets tekst, kan vi se om det foreligger fysiske spor i den virkelige verden som underbygger en virkelighetsforankring, eller om det fremstår som mer oppdiktet og således som renere fiksjon.

Nøkler

Åpningssetningen i poplåten:

Tie me up cause I need to feel release
tie me up and then throw away the key

//Bind meg fast, for jeg trenger å føle frigjøring.

Bind meg fast, og kast nøkkelen vekk.

[kronikkforfatterens oversettelse]

Damli er omtalt med nøkler som symbol på kjærlighet i en artikkel publisert av KK (21.08.15) hvor vi leser at hun fikk et såkalt «love braclet» av sin mann, Markus Foss: «Designet er inspirert av skruer, og armbåndet låses rundt håndleddet med en medfølgende skrutrekker som beholdes av den som kjøpte gaven». Så første linjer i sangen er nærliggende å tolke dit hen at hun ønsker å slippe jaget ved å være singel, at hun ikke bare ønsker å knytte seg til Foss, men sågar at han kaster nøkkelen slik at de forblir fastlåste – og at det i det ligger en form for frihet.

Stjerner

take me to the stars

so you can see it on my face

//Ta meg med til stjernene

sånn at du kan se det i ansiktet mitt

[kronikkforfatterens oversettelse]

SKJERMDUMP FRA MIN MOTE

I 2009 ble samarbeidet mellom Damli og Barbara Orbison (eier av selskapet Still Working Music, er en av personene bak Taylor Swift) initiert. Målet var å gjøre Damli til stjerne i USA. Så det kan være en direkte appell til Orbison om å følge opp dette samarbeidet.

Husbygging

baby you´re the pinnacle of my eye every day

getting so much closer now

//Baby, du er ypperste øyet mitt (ser) hver dag,

jeg nærmer meg nå

[kronikkforfatterens oversettelse]

SKJERMDUMP FRA BUDSTIKKA

I filtermagasin.no (27.01.17) sin analyse av videoen leser vi at pinnacle kan bety «det ypperste» eller «et helt konkret fremspring eller toppunkt f.eks. innen arkitektur». Her kan det tenkes at «pinnacle» i teksten henspiller til det øverste punktet på huset Damli og Foss har satt i gang byggingen av.

Byggeprosjektet har tatt vesentlig lengre tid enn planlagt.

Det kan antas at «pinnacle» i strofen «pinnacle of my eye» rett og slett referer til det nye husets toppunkt og at skimtes i det fjerne som et slags Soria Moria. Riktig oversettelse bør derfor være:

baby you´re the pinnacle of my eye every day

getting so much closer now

//baby, du er toppunktet, selve ornamentet på endeveggen/mønet som mitt øye fornemmer hver dag. Hold ut! Vi nærmer oss.

SKJERMDUMP FRA BUDSTIKKA

Ikke stopp!

you know not to stopp baby

you´re the pinnacle, you´re the pinnacle

//Du vet ikkje å stoppe

Du er ornamentet, ja ornamentet.

Da er det lettere å skjønne denne delen. Det er rett og slett en oppfordring til byggherre og innleid arbeidskraft om å holde arbeidet i gang på tomten slik at bygget blir fullført og ornamentet, selve toppunktet til slutt kan krones.

Kropp, nærhet og berøring

touch my body/take me down/take all of me

get closer. touch my body

//Ta på kroppen min. Ta meg ned. Ta hele meg

Kom nærmere og ta på kroppen min.

Her er det ingen konkrete referanser eller holdepunkter som tilsier at dette er fra Damlis liv og/eller omhandler nære relasjoner. Det er vel mer en universell betraktning: Menneskets søken etter nærhet, varme, omsorg, gjenskaping av innhyllingen fra mors liv. Så dette kan være både fiksjon og virkelighet.

Lek og smerte

we can play

cover my eyes, show me pain

//Vi kan leke, dekk til øynene mine og vis meg smerte

Å jadda, vi kan leke.

Til Se og Hør (06.07.12) sier Damli at hun håper hun blir leken; dette budskapet gjentar hun i et intervju med vg.no (29.11.15) der Damli sier at «hun vil være mer rampete igjen».

Så oppfordringen om lekenhet i sangteksten virker både troverdig og virkelighetsnær. Hennes erfaring og kjennskap til smerte er heller ikke tatt ut det blå; Se og Hør har en utfyllende artikkel (08.11.15) om artistens smertedrama etter et fall i forbindelse med dans i et bryllup. Så kombinasjonen lek/dans/smerte ser ut til å være i aller høyeste grad noe hun har erfart selv.

SKJERMDUMP FRA SE OG HØR

Musikkvideo

Filmatiseringen av poplåten har et sterkt trafikalt fokus, da mye av videoen handler om Damli som kjører veldig fort og dessverre krasjer med et dyr, muligens et rådyr. Hva kan dette ha med virkeligheten å gjøre? Vel, vi leser i Dagbladet (20.05.14) at Damli følte seg som en ku og i lys av det kan vi anta at denne nedslaktingen av et dyr på fire bein kan være en måte å legge dette bak seg for alltid.

SKJERMDUMP FRA DAGBLADET

At hun har erfaring med et mangfold av trafikale situasjoner dokumenteres bl.a. i et oppslaget i Se og Hør (19.08.09) hvor hun redegjør for hvordan hun snakket seg ut av en parkeringsbot.

SKJERMDUMP FRA SE OG HØR

Sannheten gjennom et kaleidoskop

Hvis man fôrer et kaleidoskop med to lyskilder; en fra virkeligheten og en fra fiksjonen, så gir refleksjonene få, eller ingen, konkrete konturer man kan følge. Det man derimot får er et lysspill, som gir et fortolkningsspekter som åpner opp for fantasien og det grenseløse. Samtidig gir det avsenderen – kunstneren – en enorm frihet til både å kunne si «det er meg»[f.eks. ved å spille seg selv i en musikkvideo] eller til å si «det er ikkje meg» («det er kun en låt jeg har skrevet, folk må tolke den slik de vil»).

Mazdak Shafieian og Sigurd Tenningen skriver at all litteratur har en sosial basis (Vagant, 03.12.16). «Denne [basisen] er hverken avhengig av forfatteren eller fornærmede modeller som garantister for sannhet. Problemet oppstår idet den sosiale basisen tilbakeføres til det private og lesemåten blir identifikatorisk».

Pinnacle er selvbiografisk

Pinnacles gjennomgående referanser og hentydninger til dokumenterbare hendelser, holdninger og beretninger fra kunstnerens liv og virke gjør at det vanskelig, om ikke umulig, å lose konklusjonen til noen annen havn enn at låten er selvbiografisk.

Kilder:

http://www.aftenposten.no/kultur/Litteraturen-er-pa-villspor-605025b.html

http://www.kk.no/mote/tone-damli-har-f%C3%A5tt-kj%C3%A6rlighetsgaver-til-n%C3%A6rmere-100000-kroner-34728

http://www.seher.no/kjendis/tone-snakket-seg-fra-parkeringsbot/64764257

http://www.vg.no/rampelys/tv/tone-damli-aaberge/naa-vil-tone-damli-vaere-rampete-igjen/a/23569298/

http://www.dagbladet.no/kjendis/folte-meg-som-ei-ku/66704678

http://www.seher.no/kjendis/tone-damlis-smertedrama/64121411

http://730.no/musicitem.aspx?newsId=1536

http://www.vagant.no/litteratur-som-identifikasjon/

http://filterfilmogtv.no/filteranalysen-tone-damli-pinnacle/

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder