Foto: .

Erna Solberg gjemmer bort krigen

Statsminister Erna Solberg sender norske spesialstyrker i krig mot IS i Syria, tilsynelatende mot hennes egen vilje. Det er kanskje derfor hun prøver å gjøre det bak et teppe av retorisk og byråkratisk tåke.

Frithjof Jacobsen (kommentar)
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Om noen uker eller måneder kan soldater fra Forsvarets Spesialstyrker være i kamp med IS eller andre islamistiske grupper i Syria. Det såkalte treningsoppdraget i Jordan som ble presentert av statsministeren tidligere denne uken er i virkeligheten et meget skarpt oppdrag. Vestens krig mot IS er i gang, og Norge er klare til å være med.

Ikke i NATO-regi, ikke med noen folkerettslig mandat gjennom vedtak i FNs sikkerhetsråd, men som en del av den USA-ledede Operation Inherent Resolve.

OVERSIKT: Dette er gruppene som slåss i Syria

Kan bli villedet

Avgjørelsen om å sende en av våre skarpeste militære ressurser, spesialstyrkene, til et oppdrag som åpner for «operativ støtte» inne i Syria som en del av opplæringen av utvalgte syriske opprørere, er en den største opptrappingen av norsk krigsinnsats på mange år.

Man kan bli villedet av begreper som opplæring og støtte. Tro at det handler om aktivitet langt bak fronten, nærmest som en avansert rekruttskole. Slik er det ikke i virkeligheten.

Siden 2011 har norske spesialstyrker drevet sammenhengende opplæring av en afghansk kontraterrorenhet i Kabul i Afghanistan. En uke etter at Forsvarets Spesialkommando ankom Kabul i 2011, var avdelingen i en av de lengste og hardeste kampene den har opplevd. Maskingeværene de hadde med seg fikk pipene ødelagt av slitasje. Siden har det gått slag i slag.

Da terrorister tok seg inn i den spanske ambassaden i Kabul i desember i fjor, var norske marinejegere i fremste rekke da gisler ble frigitt og terroristene drept. En av dem ble skutt flere ganger i beina, en skade som fort kunne gått mye verre.

Spesialsoldater som har drevet med «opplæring» i Kabul har siden 2011 fått en rekke av Forsvarets medaljer og dekorasjoner for tapperhet i strid.

ALLIERTE ER I SYRIA: Amerikanske spesialstyrker var på plass i Syria før jul

Klart skifte i Regjeringens politikk

Når spesialstyrker lærer opp andre, så skjer det sammen med dem i kamp. Opplæringen er et mål, men det er også muligheten til å bruke de mest presise delene av vår militærmakt mot trusler og fiender vi ønsker å nedkjempe.

Det som skjedde denne uken var at det ble åpnet for å bruke norske spesialsoldater direkte i krigen mot IS. Norge har dermed gjort det mange andre vestlige land har gjort siden jul, nemlig å oppfylle USAs ønske om å stille skarpe ressurser til disposisjon i denne krigen. Noen sender kampfly, noen sender spesialstyrker.

Dette er klart skifte i Regjeringens politikk. Frem til dette har skepsisen mot å gå inn i Syria vært klart uttalt både offentlig og i mer lukkede fora. Her et knippe sitater fra statsminister Erna Solberg om norsk militær innsats mot IS i Syria:

- Jeg er redd for å plutselig nå gjøre dette til en konflikt vesten mot radikal islam. Det er nabolandene som bør føle seg mest bekymret. (Dagbladet på NATO-toppmøtet i Wales 4. september 2014)

- Kampen mot IS er viktig, men når det gjelder forholdene rundt Syria mener vi så langt at det ikke er riktig med vår involvering i dette. (Dagbladet 23 september 2014)

- Kan det bli aktuelt for Norge å bidra militært inne i Syria?

- Slike folkerettslige spørsmål vil alltid være dynamiske. Men det er ingen grunn til å trekke andre konklusjoner for vår del nå. (Fra et intervju i VG 17. november 2015)

Mot slutten av fjoråret trappet USA opp krigen mot IS. Den amerikanske forsvarsministeren og den amerikanske utenriksministeren brukte begge to møter i NATO til å be sine allierte om skarpe bidrag i den krigen. I full offentlighet, for å sette ekstra press på Norge og andre land.

De umiddelbare reaksjonene fra regjeringshold i Norge var negative. Man antok at en kraftig økning av etterretningsinnsatsen mot Russland i nord ville gjøre det enklere for Norge å slippe unna med mer perifere bidrag i kampen mot IS. At statsminister Erna Solberg personlig virker å ha liten tro på noen vestlig militær suksess i denne kampen, er ganske åpenbart.

Men å være en nær alliert med USA er ikke gratis. USA alene er vår fremste, og kanskje eneste, sikkerhetsgaranti mot et potensielt farlig Russland, Det er en solid tradisjon i norsk sikkerhetspolitikk, å komme dem i møte. Selv Erna Solbergs sterke vilje er ikke nok til å bryte den.

Kampen mot IS er i tillegg også en som Vesten før eller siden er nødt til å ta, og den har etter alt å dømme stor støtte i den norske befolkningen.

Kritikkverdig

Derfor er det både kritikkverdig og merkelig at Solberg foretar den største opptrappingen av norsk militær innsats i hennes regjeringstid med et minimum av offentlig debatt. Operasjonen er bare forankret gjennom fortrolige samtaler med de parlamentariske lederne og et hemmelig møte i Den utvidede Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget.

Bidraget som nå sendes er på mange måter Solbergs Libya-bombing. Å sende norske soldater ut i en slik operasjon bør gjøres med størst mulig grad av offentlig støtte. Det oppnår man ikke ved å gjøre det i skyggene.

Men dessverre er det en lang tradisjon for dette nå. Betydelige norske krigsbidrag, med alt det innebærer av belastninger og risiko for dem som faktisk reiser ut med flagget på armen, gjemmes unna politisk debatt i Stortinget, eller forkles med vage ord og vendinger og kommunikasjonsfaglig tåkelegging. «Norge er ikke i krig» var noe av det første statsrådene i Stoltenbergs regjering sa da fire norske soldater ble drept i Afghanistan sommeren 2010

At det ville være ubehagelig for Solberg å forklare hvorfor hun nå gjør det hun ikke har hatt tro på siden 2014, kan være noe av forklaringen. Men hennes belastninger ville vært minimale sammenlignet med dem som om noen uker eller måneder kan være i krig med IS i Syria. De fortjener bedre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder