Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) krever bedre kunnskaper i matematikk hos de som vil bli lærere. Foto: Frode Hansen

Leder

Sats på matte

37 prosent av lærerstudentene strøk i år på matte-eksamen. Det er et skremmende høyt tall og lover ikke godt for morgendagens skole.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Det viktigste er at elevene møter kunnskapsrike, motiverende og pedagogiske mattelærere.

Disse studentene skal kunne undervise i alle fag på barneskolen, men det er åpenbart at mange har med seg svært dårlige mattekunnskaper fra egen skolegang.

Ifølge NOKUT/Kunnskapsdepartementet var det kun 6,6 prosent av lærerskoleelevene som oppnådd A eller B på nasjonal deleksamen i matematikk. Tyngdepunktet lå i den nedre del av skalaen. Utslagene i år er oppsiktsvekkende ettersom langt færre strøk på tilsvarende eksamen i fjor, nærmere bestemt 10,4. Det er derfor nødvendig å se nærmere på hva som kan forklare årets avvik. Vi er likevel enig med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at en strykprosent på 37 uansett er altfor høy. Vi mener også at resultatet viser nødvendigheten av at det stilles krav til de som skal bli lærere. De må fra nå av ha oppnådd minst karakteren 4 i matematikk ved videregående skole. Det er ikke å kreve for mye.

I mange år er det gjennom internasjonale studier som PISA og TIMMS blitt dokumentert at norsk skole har et problem med matteundervisningen. Alt for mange elever kan ikke regne godt nok etter 10 år skolegang. Utdanningsdirektoratets egen statistikk viser at gjennomsnittskarakteren i matematikk i vår var 2,9. Det er det svakeste resultatet som er registrert. Det skjer til tross for at norske kunnskapsministre fra hele partifloraen de siste 20 år har sagt at matematikkundervisningen skal styrkes.

Kompetanse i realfagene er en forutsetning for at Norge skal lykkes i å utvikle ny teknologi og kunnskapsbaserte næringer. Det som er viktig for landet er også viktig for den enkelte. Det er svært uheldig for mange barn og deres selvtillit hvis de ikke får hjelp til å mestre matte. Utallige utvalg er nedsatt og enda flere rapporter skrevet om hvordan matematikkundervisningen kan bli bedre. Det er viktig å lære av andre land som har lykkes og av nyere forskning på området. Men koden er ikke så vanskelig å knekke. Det viktigste er at elevene møter kunnskapsrike, motiverende og pedagogiske mattelærere. Det er derfor viktig åstille krav, både til de som søker opptak ved lærerhøgskolene og den forberedelse de får før de sendes ut i skolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder