Leder

VG mener: Alvorlig tillitsbrudd

Av VG Leder

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har etter VGs avsløringer åpnet sak mot advokaten som skal ha bestilt kidnapping av et voldtektsoffer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over tre år gammel

Beskyldningene kommer fra en tidligere klient som har gjort lydopptak av 38-åringen der han angivelig ber klienten utføre kidnappingen. Hensikten skal ha vært å hindre voldtektsofferet fra å møte i retten slik at den siktede overgriperen gikk fri.

BAKGRUNN: Advokaten og torpedoen

Amir Mimotahari har meddelt at han avvikler sin advokatpraksis med umiddelbar virkning. «Jeg ser at jeg har opptrådt på en måte som er egnet til å skade advokatstandens anseelse», skriver han i en uttalelse.

Pågrepet i fredag

På bakgrunn av lydopptaket VG publiserte onsdag, ba førstestatsadvokat Jørn Maurud politiet starte etterforskning av Amir Mirmotahari.

Han ble pågrepet i fredag ettermiddag. Maurud vil ha saken grundig undersøkt for å finne ut om dette kan defineres som «grov motarbeidelse av rettsvesenet». I tillegg til å være grunnleggende i strid med alle prinsipper for advokatvirket er det også en straffbar handling.

VG-kommentator: – Iskald kynisme uten moralske krupler

«Ved avgjørelsen av om motarbeidingen er grov, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har voldt fare for noens liv eller helse, er begått ved flere anledninger, av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg», heter det i Straffelovens § 158. Strafferammen er ti års fengsel.

Mimotahari hevder lydopptakene er tatt ut av sammenheng, og at de er produsert av den tidligere klienten for å ramme ham. Hva som videre skjer blir etter alt å dømme en sak for rettsvesenet. Inntil det foreligger en kjennelse her er selv en advokat som langt på vei innrømmer å ha gjort noe galt å betrakte som uskyldig.

Nyter generelt høy tillit

Skandalen er uansett et faktum. Skaden Mimotahari har påført seg selv er uopprettelig. Men vel så alvorlig er de skader han har påført den norske rettsstaten og troverdigheten til forsvarsadvokatrollen. Som vår kommentator påpekte i går er forsvarergjerningen under press.

Politi og påtalemyndighet har allerede drevet avlytting og kommunikasjonskontroll av norske advokater som er mistenkt for kriminalitet. Mimotaharis handlinger senker terskelen for at staten kan bryte seg inn i den fortrolige dialogen mellom advokater og klienter. Det er dypt problematisk, fordi det snevrer inn rettsstaten.

Advokatforeningen: – Hårreisende og forkastelig

Selv om enkelte advokater har som godt gasjert levebrød å tøye lovverket, nyter jurister i straffepleien generelt høy tillit i vårt samfunn. Det er et sunnhetstegn. Advokater som tyr til lovbrudd og forsettlig motarbeider rettsvesenet saboterer denne kontrakten. Det er særdeles alvorlig, noe reaksjonen overfor slike lovbrytere også må avspeile.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder