VIL FJERNE EU: Ambisjonen om medlemskap i Den europeiske union skal ut av Arbeiderpartiets program. Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter forslaget.
VIL FJERNE EU: Ambisjonen om medlemskap i Den europeiske union skal ut av Arbeiderpartiets program. Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter forslaget. Foto: Odin Jæger VG

Støres bekvemmelighetsflagg

Behovet for en europeisk union har aldri vært større. Det er underlig at Ap svikter sine idealer nå.

Publisert:

I Arbeiderpartiets utkast til nytt program er flere formuleringer om EU og EØS endret. Mest oppsiktsvekkende er at setningen som slår fast at «medlemskap i EU ville være en fordel for Norge» foreslås strøket. Vi er forundret over at dette skjer på Jonas Gahr Støres vakt.

"Presidentvalget i USA viser hvor raskt vindene kan snu.

Indremedisinsk kan det ha en hensikt å fjerne den konkrete formuleringen. Hverken venstrefløyen i partiet, den radikale del av fagbevegelsen eller LO for den del har noe utpreget ønske om norsk EU-medlemskap, for å si det forsiktig. Tvert imot har neisiden fått boltre seg nokså uhemmet på denne delen av venstresiden og har langt på vei lykkes med å så tvil om EØS-avtalen.

VG mener: «Ap løper fra sitt ansvar»

I lys av at 70 prosent av velgermassen sier de er mot norsk EU-medlemskap, koster det Ap lite å dysse ned partiets prinsipale standpunkt gjennom de siste femti år. Dessuten ligger det i kortene at Jonas Gahr Støre & co. akter å søke makt sammen med landets fremste nei-parti, Sp. I så måte er bekvemmelighetsflagget lett å stryke.

Vi mener det er galt. Aldri har behovet for en solid forankret europeisk union vært større enn i dag.

VG-kommentar: «EU er ikke død – lukter bare litt ille»

Med de helt nye toner fra Europas fremste allierte i Det hvite hus, der den nye presidenten har tilkjennegitt ønske om å avvikle EU og er heller ikke så veldig tydelig i synet på NATO, må Europa forberede seg på å klare seg selv. Da er spørsmålet; hvordan gjør vi det best? Skal vi henge sammen, eller risikere å bli hengt hver for oss, for å låne Benjamin Franklins ord da han signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen.

VG Debatt: «Ap svikter den europeiske idé»

Ved begge folkeavstemningene om EF/EU i Norge klarte neisiden å etablere en fortelling om at kampen mot overnasjonalitet sto om fryktelige kapitalkrefter og en overmakt som ville knuge vårt lille land. Ja-siden klarte aldri å overbevise folkeflertallet om at det egentlig er omvendt; at flere land må stå sammen for å klare å kontrollere kapitalkreftene – at vi får til mer gjennom EU enn ved å stå alene.

Selvsagt er det en symbolsak for Ap å stå ved sitt EU-ja, all den tid en ny medlemskapssøknad synes lite sannsynlig under de rådende forhold. Men sannelig er det symboltungt å viske ut dette standpunktet fra partiprogrammet også. Støre vet bedre enn noen at verden har endret seg i kjølvannet av Brexit og Trump. Dette kan hverken han eller partiet forholde seg likegyldig til.

Presidentvalget i USA viser hvor raskt vindene kan snu. Som et ansvarlig parti må Ap bidra til å sikre langsiktige strategier for landet. Å opprettholde en ambisjon om at Norge en dag skal bli medlem av Den europeiske union, er en slik strategi.

Publisert: