Høyre og Frp bør kontant avvise KrF-leder Knut Arild Hareides forslag om en økning i kontantstøtten.

Høyre og Frp bør kontant avvise KrF-leder Knut Arild Hareides forslag om en økning i kontantstøtten. Foto: Marie Von Krogh

Leder

Må kontant avvises

KrF vil øke kontantstøtten fra 6000 til 9000 kroner i måneden.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL
Smaker av politisk utpressing

Forslaget er en del av KrFs alternative budsjett. Leder Knut Arild Hareides argument for å øke støtten med 50 prosent er at det vil gi barnefamiliene reell valgfrihet. Det er ikke bare et elendig forslag. I tillegg er det økonomisk uansvarlig og smaker av politisk utpressing.

KrF oppnådde en betydelig økning i kontantstøttesatsen i 2014, men nå krever de mye mer. KrF går høyt ut i budsjettforhandlingene ved å lansere forslag regjeringspartiene hverken kan eller bør akseptere. I stedet for å diskutere økte satser, bør kontantstøtten fjernes. Den gir ikke barnefamilienes reelt større valgfrihet, men det fører med seg en rekke negative konsekvenser.

Vi vet mer enn nok om hvordan denne støtteordningen virker. I oktober la Nav frem en rapport som utredet konsekvensene av de økte 2014-satsene for kontantstøtte. En av konklusjonene var at kontantstøtten virker negativt for kvinners sysselsetting, og særlig for innvandrerkvinner. Kontantstøtten opprettholder og forsterker kjønnsforskjeller, bidrar til at kvinner ikke finner plass i arbeidslivet og rammer dessuten barn som trenger integrering og språklig utvikling. Venstres Guri Melby, som representerer regjeringens andre støtteparti, har rett når hun påpeker at kontantstøtten opprettholder et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det blir også en fattigdomsfelle ettersom kvinner som skulle vært i arbeidslivet i stedet blir hjemme med barn.

KrFs familiepolitikk, som også inkluderer økt barnetrygd, vil koste over to milliarder kroner i økte utgifter. Når vi bruker stadig mer oljepenger, samtidig som inntektene til statskassen faller, er det uansvarlig å foreslå enda større utbetalinger for å oppmuntre arbeidsføre foreldre til å bli hjemme.

Kontantstøtten ble innført i 1998. Inntil 2012 inkluderte den også toåringer. Vi har alltid vært kritiske til denne såkalte velferdsordningen. Når vi nærmer oss full barnehagedekning er den enda mer meningsløs enn før. På Stortinget er det bare KrF og Senterpartiet som virkelig forsvarer den. Et lite mindretall må ikke få gjennomslag i denne saken. Regjeringspartiene bør kontant avvise KrFs krav.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder