Israels overgrep

leder
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

De ulovlige israelske bosettingene på Vestbredden er et alvorlig hinder for en konstruktiv fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Dette skriver den norske ambassaden i Israel i en rapport hjem til Utenriksdepartementet. Diplomatene viser til en detaljert statistikk fra den israelske fredsbevegelsen, som med norsk støtte overvåker byggeaktiviteten i de okkuperte områdene.

Nærmere en halv million bosettere bodde ved årsskiftet i de områdene som Israel erobret i Seksdagerskrigen i 1967, klart i strid med folkeretten og FNs krav om tilbaketrekking. Selv om antallet bosettinger ikke økte i fjor, var befolkningsveksten og byggeaktiviteten i de eksisterende 121 bosettingene stor. Befolkningen i de ulovlige bosettingene på Vestbredden økte med 30000 til 270000, og i tillegg bor om lag 200000 i bosettinger rundt palestinske Øst-Jerusalem.

Statsminister Ehud Olmert, som israelske medier i går meldte kan bli tvunget til å gå av som følge av fjorårets krigføring i Libanon, etterlever heller ikke sitt løfte om å fjerne de drøyt 100 bosettingsleirene som er opprettet i de okkuperte områdene. Leirene består av brakker og midlertidige konstruksjoner, men flere av dem bærer preg å bli stadig mer permanente. Israelske myndigheter bidrar båre direkte og indirekte til dette, blant annet ved å bygge veier og legge inn vann og elektrisitet i leirene, konstaterer de norske diplomatene i Israel.

Et av de verste overgrepene Israel gjør mot palestinerne, er byggingen av den skammens mur som nå strekker seg gjennom palestinsk land. Det siste er at den israelske regjeringen er i ferd med å konfiskere et stort område dyrket palestinsk jord på Vestbredden nord for Jeriko for å bygge en ny del av den omstridte muren. Denne muren er flere steder blitt bygget innenfor grensen av det som er ment å bli palestinernes fremtidige stat; palestinerne ser på det som tyveri av jord. Den internasjonal domstolen i Haag slo i 2004 fast at det er ulovlig å bygge muren på okkupert område, og at den straks må rives.

Det er sørgelig at Israel undergraver mulighetene for fred med sin utillatelige fremferd i okkupert land. Politikken er feilslått også sett fra et snevert israelsk synspunkt, for den avler et fiendskap og hat som kommer til å hjemsøke Israel i lange tider.