Kommentar

Miljøkatastrofen

Kan vi akseptere at ungene våre har langt dårligere helsemiljø i barnehagen enn vi selv har på jobben?

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Foto:

14. august, 2005, under NRKs partilederutspørring, ga SVs Kristin Halvorsen fra seg et løfte hun visste hun ikke kunne holde, men som hun nok mente måtte til for å gjennomføre partiets store fanesak gjennom 30 år:

- Det skal være full barnehagedekning i løpet av 2007. Dette er så viktig at dere er kvitt meg hvis vi ikke får til.

Kristin Halvorsen og SV hadde bundet seg til den rødgrønne regjeringsmasten, og det ble startskuddet for en Klondykestemning i barnehagebransjen.

Jeg fikk selv et barn i 2005 og kjente på en blanding av forventning og skepsis etter hvert som megabarnehagene skjøt i været rundt meg. I 2007 fikk sønnen min plass i en nyåpnet barnehage med 150 plasser. Noen år tidligere ville det ha vært en av de største i landet, men nå var den helt i mellomklassen.

En nedlagt margarinfabrikk på Sagene fikk 720 plasser, det nedlagte Sophies Minde-sykehuset fikk i overkant av 600. Til sammen ble det over 4000 nye barnehageplasser bare i Oslo i 2007. Vi som kunne plassere barna våre i nye eller nyoppussede lokaler var heldige. Undervisningsbygg i hovedstaden måtte til Øst-Europa for å handle inn brakker til over 2000 «midlertidige» plasser.

Det er ikke overraskende at enkelte forskrifter ble brutt under denne boomen. Men nå er det fem år siden Halvorsens egen deadline gikk ut. Og den oversikten VG nitid har puslet sammen i dag etter å ha tatt kontakt med hver enkelt kommune, er den første helhetlige oversikten over helse, miljø og sikkerhetstilstanden i norske barnehager siden barnehageløftet ble påbegynt.

Oversikten gir et sjokkerende bilde. Halvparten av barnehagene i Norge har ikke en gang hatt tilsyn de siste tre årene. Og halvparten av de som har hatt tilsyn, bryter loven. Når loven brytes er det altfor sjelden noen konsekvenser, rapportens endestasjon er hos kommunelegen eller på et annet kommunalt kontor.

De norske barnehagene er de mest sårbare institusjonene i hele det åpne, norske samfunnet. Norske foreldre plasserer en enorm tillit i systemet når de hver morgen leverer barna sine i en barnehage - en barnehage som i mange tilfeller har langt dårligere helse-, miljø- og sikkerhetsforhold enn på de arbeidsplassene hvor foreldrene tilbringer dagen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder