Leder

Kampen om oppdragelsen

Øystein Djupedal uttalte til Dagsavisen i helgen at «det er et forfeila syn på barneoppdragelse å tro at foreldre er de beste til å oppdra barn».

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det bekymrer oss at kunnskapsministeren har et slikt syn på norske foreldre. Djupedal presiserte riktignok etterpå at han mente å si at det er et forfeilet syn på barneoppdragelse å tro at «foreldre er de beste til å oppdra barn alene».

Det er like fullt en uheldig uttalelse. Ifølge en av Norges mest anerkjente barnepsykologer, Atle Dyregrov, ligger det en stor utfordring i å øke foreldres selvtillit. - Dagens foreldre har for liten tro på egne ressurser og betydning som gode oppdragere. Foreldrenes usikkerhet er dessverre et økende problem. Da er det i hvert fall ikke ministerens jobb å legge stein til byrden, uttalte Dyregrov i gårsdagens Dagsavisen.

Der har han et godt poeng. Barnehagene kan aldri erstatte den grunnleggende funksjonen familien har, når det gjelder å gi barna gode vaner og en trygg oppdragelse. For at barnehagene skal fungere best mulig, også i forhold til barn med særskilte behov og mindre stabile familieforhold, er det viktig at ikke det skapes et motsetningsforhold mellom barnehagen og foreldrene. Uttalelser av den typen Djupedal kom med i helgen, kan dessverre gi signaler som kan skape en slik splid.

Barnehagene er en viktig institusjon i samfunnet vårt, de har mye positivt å bidra med, spesielt i forhold til barn av ressurssvake foreldre. For barn av foreldre som ikke behersker norsk spesielt godt, er barnehagene viktige språklæringsarenaer. Det er derfor viktig å stimulere innvandrerfamilier spesielt til å sende barna i barnehage.

SV har vært en aktiv pådriver for å få økt tempoet i barnehageutbyggingen og til å senke prisene. Det er svært positivt. For hvis barnefamiliene skal ha reell valgfrihet, må det være tilgjengelige barnehageplasser for dem som ønsker det, og til en overkommelig pris.

Djupedal øver et upassende press mot foreldre som ikke ønsker barnehageplass gjennom å uttale seg som han gjør. Valgfrihet betyr også frihet til ikke å velge barnehageplass. Selv om Djupedal ikke liker det, behøver det ikke være et dårligere alternativ.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder