MINDRE KRIMINALITET: - I begynnelsen av 2014 har det vært flere tusen færre anmeldelser enn tilsvarende periode i fjor. Det blir med andre ord mindre kriminalitet med Frp i regjering, skriver parlamentarisk leder i Frp. Her har det vært et ran på Grønland i Oslo.

MINDRE KRIMINALITET: - I begynnelsen av 2014 har det vært flere tusen færre anmeldelser enn tilsvarende periode i fjor. Det blir med andre ord mindre kriminalitet med Frp i regjering, skriver parlamentarisk leder i Frp. Her har det vært et ran på Grønland i Oslo. Foto:Frode Hansen,VG

Debatt

Frp forandrer Norge

Regjeringen har fått til mer på åtte måneder enn de rødgrønne fikk til på åtte år. Frp har sittet på pinebenken med gode løsninger i 40 år. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet

Vi har sittet på pinebenken med gode løsninger i 40 år - nå blir løsningene en realitet.

Blant regjeringens viktigste endringer så langt er det gjennomført tidenes største skattelette, en strengere og mer rettferdig innvandringspolitikk, et fritt helsevesen og en varm og verdig eldreomsorg.

Frihet, trygghet og handlekraft blir nå gjennomført i norsk politikk.

Færre anmeldelser

Harald Tom Nesvik (Frp) hevder regjeringen har fått til mer på åtte måneder enn de rødgrønne fikk til på åtte år. Foto: ,

Etter bare noen uker med en Frp-finansminister ble arveavgiften historie, og inntektsskatten ble redusert. En grunnstein i Frps politikk har alltid vært at hvert enkelt individ i størst mulig grad skal få styre over sine egne penger. Denne regjeringens visjon er at staten i mindre grad skal forby og regulere - mens folk flest skal få bestemme mer over seg selv.

Aldri tidligere har så mye blitt investert i samferdsel, og vi bygger veier og annen infrastruktur raskere, bedre og billigere. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i sommer kjørt hele E6 for å se med egne øyne hvilke grep som må til for å løfte norsk infrastruktur. I tråd med våre valgløfter er et eget veiselskap opprettet som vil sørge for gode og fornuftige investeringer.

Nylig kom det frem at i begynnelsen av 2014 har det vært flere tusen færre anmeldelser enn tilsvarende periode i fjor. Med andre ord blir det mindre kriminalitet med Frp i regjering. For Frp har det alltid vært viktig å sikre økte ressurser og tilstedeværelse for politiet.

Vår tids viktigste strukturelle reform er den kommende kommunereformen. Behovet er stort. Dagens kommuner er ujevne med tanke på areal og innbyggertall, og norsk kommunestruktur har nesten ikke blitt endret siden 1960-tallet. Onsdag 18. juni vedtok flertallet i Stortinget opplegget for en demokratireform skissert av H/Frp-regjeringen. Det overordnede målet med reformen er å kunne tilby tjenester av høy kvalitet - tjenestene skal være like gode for alle, uavhengig av hvilken side av kommunegrensen man bor.

Kriminelle sendes ut

Vi frigjør arbeidstagerne ved å modernisere arbeidslivet og jobber for lavere arbeidsledighet. Pusterom for norske arbeidere medfører bestemmelsesrett over egen arbeidsplass. Rettighetene for dem som allerede er i fast jobb bevares, men vi skaper også muligheter for dem som er mindre heldige. Terskelen for å få foten innenfor arbeidslivet senkes.

Rekordmange kriminelle innvandrere blir sendt ut av Norge. H/Frp-regjeringen overtok stappfulle asylmottak hvor mange sitter og venter på å få et sted å bo. Om de som kommer til Norge skal integreres på en god måte er det essensielt å føre en fornuftig innvandringspolitikk. Vi kan ikke håndtere flere enn vi har kapasitet til.

Under denne regjeringen skal nordmenn nå fritt få velge mellom sykehus i hele EØS. Fritt behandlingsvalg innføres nå først innen rus og psykiatri. Færre vil nå stå og vente i den uendelige rødgrønne helsekøen. En annen viktig seier for Frp innen helsepolitikken er innføringen av retten til brukerstyrt personlig assistanse. For Fremskrittspartiet er det viktig å bygge et samfunn hvor alle kan delta. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand, og deres pårørende, skal få en bedre hverdag og få muligheten til å leve et verdig og aktivt liv.

Premissleverandør

Vi har alltid kjempet for rettferdighet for de eldre. For Frp har det alltid vært selvsagt at våre foreldre og besteforeldre som har gitt alt for at vi skal ha et godt liv fortjener en varm, verdig og valgfri omsorg. Derfor innfører vi nå et prøveprosjekt for lovfestet rett til eldreomsorg. Når man har rett til skole, helse og velferdstjenester skulle det bare mangle at man har rett til å bli tatt godt vare på etter å ha betalt skatt, år etter år.

Frp i regjering tar store grep i det som er viktigst. I løpet av vår første regjeringsperiode vil Norge forandres til det bedre. I 40 år har vi vært premissleverandør i norsk politikk. Nå blir premissene realitet.

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Spesielt når vi venter på en enklere hverdag for folk flest.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder