RULLGARDIN: Politikere forsøker å undergrave grunnleggende demokratiske prosesser ved å forslå enda mer hemmelighold i kommunene. Foto:Annemor Larsen,VG

Leder

Effektivt uten demokrati

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet har fått en felles sak å kjempe om: Fullstendig hemmelighold om de viktigste demokratiske prosessene i Norge.

Under mest mulig stillhet har de fremmet forslag om lovendring som innebærer at storbyer som blant annet Bergen og Oslo – kommuner hvor rådmann og formannskap er erstattet av byråd, helt skal slippe innsyn på det mest avgjørende tidspunktet i en demokratisk prosess: før saken skal vedtas i byrådet.

I korte trekk innebærer dette at allmennheten får vite om politiske vedtak når det er for sent å påvirke politiske vedtak. Dette minner om styringsformer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Begrunnelsen er like tynn som den er udemokratisk: effektivitet. «Jeg ser nok at enkelte ivrige gravere ikke vil være fornøyde over at ikke alle dokumenter i en sak skal være offentlige tilgjengelige. Men vi vil få en langt mer effektiv drift av kommuner på denne måten», sier Peter Christian Frølich (H) i en kommentar til Bergens Tidende.

Det er et sykdomstegn når sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling slår fast at Oslo og Bergen bryter loven når de hemmeligholder sakspapirer som skal til byrådet. Og lokalpolitikere svarer ved å forsøke å unngå loven med «muntlige notater». Og nå altså premieres med ekspress-endring i loven slik at hemmeligholdet kan fortsette.

VG stiller seg bak Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har avklart at: «Det er lite heldig dersom saksdokumenter til det møtet hvor antakelig den mest reelle drøftelsen av sakens realiteter skjer, skulle unntas offentlighet ved å anføre at drøftingsgrunnlaget ikke er ferdigstilt».

Full åpenhet om politiske prosesser, så tidlig som mulig er helt avgjørende i et reelt demokrati. Innbyggerne skal ha full mulighet til å påvirke endringer. Forslaget om mer hemmelighold er derfor udemokratisk. Mangelen på respekt for demokratiske spilleregler er uakseptabelt.

Forslaget kommer mens evaluering av offentlighetsloven og kommuneloven pågår. Det foreslås at lovforslaget avgjøres i komiteen, uten alminnelig skriftlig høring, hvor innbyggerne, de som faktisk berøres av forslaget, blir hørt.

Det er sikkert mer effektivt, men det er ikke et demokrati verdig.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder