MÅ SAMORDNES: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er bekymret over diagnosen Norge har fått. Foto: HARALD HENDEN

Leder

VG mener: Altfor mange på NAV

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Nordmenn blir rekruttert til trygd, viser en ny rapport fra Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) som VG omtalte i går. Tallene er urovekkende. Norge har for mange uføre og det høyeste sykefraværet i OECD. Det store problemet er at ungdom faller fra i skolen. 400 000 voksne ligger på laveste nivå i lesing eller regning. 30 prosent faller fra videregående. En voksende mengde unge mennesker havner dermed utenfor arbeidsmarkedet.

Frafallet i arbeidslivet harmonerer dårlig med at vi stadig blir friskere, lever lenger og får bedre medisin og behandling, sammen med teknologi som gjør arbeid lettere. Samtidig har Norge høy produktivitet og høy deltakelse i arbeidslivet. At vi klarer å inkludere så store deler av arbeidsstokken, betyr at vi må regne med noe mer sykmelding og uførhet enn i sammenlignbare land, hvor færre er ute i vanlig jobb. Samtidig er det ingen tvil om at verdens mest sjenerøse velferdsordninger gir svakere oppfordringer til å gå på jobben enn ellers.

Det er en god del vi kan gjøre, og det er for sent å begynne å tenke på dette når folk er blitt voksne. Vi må ta tak i de unge. Jo flere vi får gjennom utdanningsløpet, også om det dreier seg kun om videregående, desto høyere andel sysselsatte får vi. Det beste er å få så mange som mulig til bestått karakter. Men også litt utdanning hjelper, viser forskningen. Og varig arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Allerede i ett- og toårsalderen kan vi legge grunnlaget for et godt skole- og arbeidsliv. Forskningen til Mari Rege ved Universitetet i Stavanger viser at et godt barnehagetilbud er det mest effektive virkemiddelet. Barnehagebarn med godt læringsmiljø presterer senere i livet bedre på skolen og i arbeidslivet. Slik kan vi utjevne forskjeller. Barn som ikke blir lest for hjemme, blir lest for i barnehagen og får bedre språkforståelse. Tidlig læring har oppsiktsvekkende stor betydning for hvordan det går med barna senere i livet.

Det første vi kan starte med er å fjerne kontantstøtten. Pengene vi sparer på det kan vi bruke på å gi likere muligheter til landets unge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder