FAKTASJEKKET: Trygve Slagsvold Vedum fremmet påstander om sentralisering. Kan det faktasjekkes? Foto: Terje Bringedal VG

NRK Detektor bruker forskere som kilder, vi driver ikke egen forskning

Vi har med interesse lest kronikken til Oddveig Storstad i VG med kritikk av faktasjekker generelt og NRK Detektor sin sjekk av Vedums utsagn spesielt.

EVA MIDTTUN LEIRA, Prosjektleder NRK Detektor

Detektors oppdrag er å bidra til at den offentlige debatt baseres på fakta, gjennom journalistisk metode, på vegne av publikum. Vi ønsker å finne ut av hvordan politikerne selv underbygger utsagnene sine. I tillegg leter vi etter hva som er den vanlige eller mest anerkjente måten å tolke/forstå problemstillingen på. Vårt mål er å gi publikum en større forståelse av tematikken rundt utsagnet. Vi forutsetter ikke at det kun finnes ett svar, ei heller at det er vi som har det svaret.

Ikke egne fakta

Grunnsetningen vår er at alle har rett til sine egne holdninger, men ikke sine egne fakta.

Vi opplever flere ganger at et utsagn vi oppfatter som en faktapåstand, forklares av politikere med at de ikke var ment som en faktaopplysning, men som en mening, oppfatning eller følelse. Og hvis det er slik at man baserer politikk på en følelse eller mening og ikke nødvendigvis på fakta, er det i det minste interessant for velgerne å vite hva som er hva.    
Les også: Refser Sp - Vedum er sleip som en ål
Siden vår metode først og fremst er journalistisk, underbygges alt vi sier med kilder, stort sett forskere og offentlige rapporter. Vi er også helt åpne om vår metode. Vi benytter en fortellerform hvor seeren og leseren kan følge de valgene vi gjør. Det gjør det lett for publikum å gjøre seg opp en mening selv.

Bastant påstand

I et forberedt innlegg i Stortinget sa Vedum at «Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett». Vi mener at Vedum bør underbygge en såpass bastant påstand med fakta. Vårt mål er kun å sjekke det Vedum sier, og om han kan belegge det. Han har bevisbyrden.

Det er et panel bestående av redaktører i NRK, ikke Detektor-redaksjonen, som setter en pil på hvorvidt han klarer å underbygge en slik påstand, og det gjør de etter at Vedum har svart. Det er bare i nettsaken NRK setter en pil, ikke i TV-saken.

Så til selve TV-saken, som Storstad omtaler som pute-TV.

Hun skriver at sentralisering er et komplisert begrep som krever operasjonalisering. Og det er nettopp det SSB gjør, når de beregner tempo i sentralisering på bakgrunn av befolkningsstatistikk. Og disse tallene viser vi frem. Vi bruker 2 minutter og 27 sekunder i starten av sendingen. Det er mye tid på TV.

Jevn sentralisering

SSBs statistikk viser at det har skjedd en jevn sentralisering i Norge siden starten av 1980-tallet, og at forskerne mener det ikke er lett å få øye på noen utslag i statistikken basert på hva politikerne bestemmer.

Samtidig viser vi at veksten i befolkningen i de mest sentrale kommunene har gått ned under dagens regjering, og at dette i hovedsak skyldes at det kommer færre arbeidsinnvandrere til de mest sentrale kommunene. Vi viser også, gjennom SSB sine tall, at det ikke er store endringer i tallene på flytting fra de minst sentrale til de mest sentrale kommunene.
Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Så da går vi videre og undersøker om det kanskje er sentralisering i tjenester Vedum mener. Det gjør vi fordi Vedum selv peker på 5 områder. Vi er altså helt åpne om hvorfor vi ser nærmere på akkurat disse punktene.

Likt bilde

Storstad synes også vi gjør en feil når vi oppgir utviklingen i gårdsbruk i absolutte tall og ikke i prosent. Det var et valg vi gjorde. Hvis man regner i prosent, gir tallene et likt bilde. Om du regner om nedleggelsene av gårdsbruk i årene 2002 og 2003, får du en nedgang på rundt 6 prosent hvert av de årene. Til sammenligning blir tallene for 2016 en nedgang på rundt 2 prosent.

Videre skriver Storstad : «De samme forenklingene gjør nemlig NRK også når det gjelder opptelling av Nav-kontor, sykehus og lensmannskontor.»

Vi viser at de største nedleggelsene av lensmannskontorer har skjedd i denne regjeringsperioden. Når det gjelder Nav-kontorer, er det vanskelig å måle planer som ikke er gjennomført ennå. At det nå er åtte færre Nav-kontorer enn da regjeringen tiltrådte, gir ikke Vedum rett i at dette er et godt eksempel på storstilt sentralisering. Når det gjelder sykehus er det, uansett metode, slik at situasjonen for lokalsykehus ikke har forandret seg mye fra den rødgrønne regjeringen til dagens. Vi presenterte Helse- og omsorgsdepartementets liste over nedlagte sykehus som de har sendt til Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder