Leder

Unge må i arbeid

TRENGER JOBBER: Administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen, sier Norge trenger en politikk for vekst, ikke måtehold. Foto: Gisle Oddstad, VG

Stadig flere unge står uten arbeid. Et hovedproblem i norsk økonomi er  at det opprettes for få nye arbeidsplasser i forhold til  befolkningsveksten.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over tre år gammel

På Hovedorganisasjonen Virkes konjunkturseminar onsdag ble uttrykt bekymring for at sysselsettingsveksten har flatet ut de siste årene. Et eksempel er at blant menn i alderen 25 til 29 år har andelen som er i arbeid sunket med hele ti prosent det siste tiåret. Norsk Industri varsler i sin konjunkturrapport beskjeden økonomisk vekst, og en nedgang i sysselsettingen.

I forrige uke presenterte LO-økonomene sine betraktninger om tilstanden i norsk økonomi. Også arbeidstagersiden advarer mot en langsiktig forverring av arbeidsmarkedet. De viste til en kraftig nedgang i sysselsettingsraten blant unge. I en periode med sterk befolkningsøkning skapes det altfor få nye jobber. Stadig flere har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet, konkurransen om jobbene blir hardere og den økonomiske veksten lav.

LES OGSÅ: Disse sliter mest med å komme i arbeid

Til nå har Norge lykkes med å unngå en høy og varig ledighet blant unge. Nå sliter mange unge med å komme inn på arbeidsmarkedet. Å bli utestengt er først og fremst en ulykke for de unge som rammes. Det er også svært uheldig for samfunnet. Når unge ikke får arbeid mister samfunnet skatteinntekter, samtidig som trygdeutbetalingene øker.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Hvem skal bygge landet?

Dette kan bli en varig trend. Virke tror 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplassene forsvinner som følge av automatisering og digitalisering. Selv om nye vekstnæringer kan erstatte noe av dette er det fare for at enda større grupper blir stående utenfor arbeidslivet. Det stiller bærekraften i velferdssamfunnet på en hard prøve.

LES OGSÅ: Hagen: Tvinger frem borgerlønn

Utsiktene for norsk økonomi avhenger i stor grad av ytre forhold, som oljepris og internasjonal handelspolitikk. Faren for proteksjonisme og endog handelskrig skaper stor usikkerhet, også for norsk næringsliv. En liten, åpen og eksportrettet norsk økonomi er sårbar for slike rystelser.

I en tid med stor usikkerhet for det som skjer utenfor landets grenser bør norske myndigheter tilstrebe en større grad av forutsigbarhet hjemme. Snart legger regjeringen frem en industrimelding for Stortinget, den første på 37 år. Det er på høy tid. Vi trenger en bred politisk debatt om industriens rammevilkår og utviklingsmuligheter, med formål å sikre både økonomisk vekst og høyere sysselsetting.

LES OGSÅ: Arbeid jobb nummer en

Les også

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Digitalisering
 3. Næringsliv
 4. Arbeidsledighet

Flere artikler

 1. Trenger å snakke om industriens kår

 2. Blå politikk gir grønn vekst

 3. Solberg med nye oljetall: Erna advarer: Norge vil stoppe med MDG

 4. Pluss content

  Kronikk: «Forskjellen er der»

 5. Den store forskjellen på Erna og Jonas

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder