ATOMSTRID: Utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap). FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG.,

Leder

Aps NATO-linje

Verden blir ikke tryggere av at demokratiske land i NATO gir avkall på sine atomvåpen.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

SV, Venstre og Senterpartiet la i går frem et forslag i Stortinget om at Norge skal arbeide for et atomvåpenforbud. Utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt sier Arbeiderpartiet støtter et internasjonalt forbud mot atomvåpen, men at de ikke har tatt endelig stilling til det konkrete forslaget.

Det er uforståelig for oss hvis Ap på denne måten velger å bryte med den brede enigheten som tradisjonelt har eksistert mellom Ap og Høyre om norsk utenriks - og sikkerhetspolitikk. Og enda verre, om Ap bidrar til å svekke vårt forhold til NATO, ved å gå inn for å bryte med alliansens strategi om nødvendigheten av å beholde en avskrekkende atomstyrke, så lenge slike våpen finnes i verden. Dersom Ap gjør dette i en tid da vi trenger NATO mer enn på lenge, gjør det saken enda mer alvorlig. Og enda mer uforståelig.

Visjonen om en atomvåpenfri verden er besnærende. En verden helt uten atomvåpen er åpenbart et tryggere sted for alle. Men forslaget om forbud mot atomvåpen vil i praksis gjøre verden farligere. Dersom våre allierte og andre siviliserte land som vanligvis følger internasjonal lov og rett, følger opp et slikt forbud, blir det bare verstingene som sitter igjen med atomvåpen. Da kan drømmen om en atomvåpenfri verden raskt bli et mareritt.

USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India og Pakistan har atomvåpen. Det er også allment kjent at Israel har atomvåpen, selv om de offisielt aldri har bekreftet dette. Nord-Korea, på sin side, har ikke lagt skjul på at de har atomvåpen. I disse dager pågår forhandlinger mellom seks stormakter og Iran om landets atomprogram.

For å skape en tryggere verden står tre saker sentralt: Ikkespredningsavtalen for atomvåpen må overholdes. Ingen nye land må få disse våpnene i sine arsenaler. Dernest må det internasjonale samarbeidet styrkes for å hindre at terrorister får tilgang til masseødeleggelsesvåpen. For det tredje bør USA og Russland forhandle om ytterligere reduksjoner i atomvåpenarsenalene.

Verden blir ikke tryggere av at demokratiske land i NATO gir avkall på sine atomvåpen. Verden blir mye farligere hvis autoritære stater kan bruke atomvåpen til utpressing og trusler, for ikke å snakke om den overhengende fare som oppstår om terrorbevegelser får tilgang til slike våpen. I en farlig verden er ensidige nedrustning i vest ikke veien å gå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder