Leder

Vold i skolen

SPARKET OG SLÅTT: Lærere i Oslo utsettes for vold fra utagerende elever, men opplever ikke å få tilstrekkelig hjelp fra skolen, ifølge en undersøkelse. Foto: NTB

Det er lite en lærer kan gjøre, annet enn å beskytte medelever og seg selv, når et barn går amok i klasserommet.

Publisert:

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fysisk inngripen for å stoppe en mindreårig voldsutøver kan i ytterste fall slå tilbake på læreren selv i form av disiplinære forføyninger. Vi kan skjønne at en lærer ikke våger å utsette seg for det.

Fire av ti Oslo-lærere svarer at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer, skriver Aftenposten.

I større grad enn mange aner, er det dessverre en del av hverdagen ved altfor mange skoler at én eller flere elever skaper situasjoner som ikke bare forstyrrer undervisningen, men som også kan være direkte farlige. Det handler om barn som skriker, biter og klorer, som velter pulter og kaster gjenstander mot uforvarende medelever. Om lærere som blir sparket i skrittet, slått i hode og mage, spyttet på og truet på livet.

les også

Likegyldighet om voldsutviklingen i Osloskolen

Og det handler om klassesituasjoner der læreren blir nødt til å overse og overhøre utagerende enkeltelever for å kunne gi resten av klassen oppmerksomhet. Noe som i seg selv kan påvirke undervisningsmiljøet negativt når elever som oppfører seg ser at det ikke får konsekvenser for dem som konsekvent bryter reglene.

Elever som skaper uro er ikke en ensartet gruppe. Den omfatter alt fra mer uskyldige situasjoner med barn som kun tidvis sliter med å sitte stille og konsentrere seg, til barn og unge med psykiske utfordringer, rusproblemer og kanskje også en vanskelig hjemmesituasjon.

Uansett årsak er det likevel lærere og medelever som må takle de krevende barna når hjelpetiltakene uteblir. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2019 tilsyn hos Utdanningsetaten i Oslo for å undersøke hvordan etaten jobber for å forebygge og håndtere at ansatte blir utsatt for vold på arbeidsplassen, altså i skolen. Etaten er arbeidsgiver for ca. 17 000 ansatte ved mer enn 180 undervisningssteder.

les også

Å bli «hæderlige og nyttige medlemmer af Samfundet»

Ifølge Aftenposten var Arbeidstilsynets konklusjon nedslående. Tilsynet kunne ikke se at tiltakene etaten hadde iverksatt var gode nok, og påla utbedring av rutinene. Det ble i tillegg utført tilsyn ved ti Oslo-skoler. Ni av dem fikk pålegg. I rapportene fremkommer det at ulike voldssituasjoner og trusler fra elevene «skjer jevnlig».

Her har både politisk ledelse og de administrativt ansvarlige for Oslo-skolen et felles ansvar for å iverksette strakstiltak. De enkelte skoleledere må også godtgjøre at de har oversikt over tilstanden lokalt og at de har brukt tilgjengelige ressurser for å få bukt med ekstra krevende situasjoner.

Mye handler selvfølgelig om forebygging og mestringsstrategier for å unngå at barn reagerer med vold. Men som en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet sier til Aftenposten: «Når feiekoster og stoler flyr gjennom rommet, må en lærer få hjelp til å håndtere situasjonen der og da».

De omtalte forholdene er synliggjort gjennom Arbeidstilsynets undersøkelser, men vi er redd dette er noe som angår flere kommuner enn hovedstaden. Lærere som står maktesløse når elever som opplagt trenger annen hjelp går berserk i klasserommet, er neppe bare et Oslo-fenomen.

Publisert:

Les også

 1. En rektor sier unnskyld

  Jeg var rektor i 11 år, og nå er det på tide å si unnskyld for det som skjedde på min vakt.
 2. VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem

  Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor.
 3. Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

  Det har vært en bekymringsfull økning i antall trusler mot lærere i Oslo-skolen det siste året, ifølge en fersk rapport…
 4. Politiet bekymret etter nye tall om ungdomsvold: – Volden blir grovere

  Voldsanmeldelser mot mindreårige har økt med nesten 40 prosent siden 2016. Politiet tror sosiale medier har skylden.
 5. Læreren Clemens Saers (68) ble skadet for livet av elev – anker erstatningssak til Høyesterett

  Et «ensidig fokus på elevers rettigheter» har gått på bekostning av lærerens trygghet og tillit, mener den pensjonerte…
 6. Elev og lærer skadet etter basketak på skole

  To personer er pågrepet og har status som mistenkte etter at en lærer og en elev ble skadet i forbindelse med et…
 7. Skolen som politiets førstelinje

  En rekke episoder knyttet til ungdomsvold har funnet sted i Oslo. Flere «eksperter» på feltet er blitt innkalt av media…

Mer om

Utdanningsetaten i Oslo

Oslo

Arbeidstilsynet

Vold

Utdanningsforbundet

Skole

Flere artikler

 1. Lærere varsler om fryktkultur og helsefarlig arbeidsmiljø på Oslo-skole

 2. Innfører rødt nivå i skoler og barnehager i Oslo

 3. Smitteutbrudd ved en av Oslos største skoler: Frykter sørafrikansk mutant

 4. Økt smitte på skolene i Bydel Grorud: – Slitne

 5. Oslo ber regjeringen endre regelverket: Vil teste inntil 230.000 i uken

Fra andre aviser

 1. Fire av ti Oslo-lærere svarer at klasser eller trinn på egen skole ikke får nødvendig hjelp når elever utagerer

  Aftenposten
 2. Åpent brev til politisk og administrativ ledelse i Oslo-skolen

  Aftenposten
 3. Smitteverntiltak gjør at færre får undervisning av en utdannet lærer

  Bergens Tidende
 4. Derfor sliter de smarte barna

  Bergens Tidende
 5. Slik ser ekspertene for seg at skolene vil se ut etter koronaen

  Bergens Tidende
 6. Nå skjerpes smitte­vern­reglene for barna. Det kan bety mer hjemmeskole.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no