BESKYLDNING: – Det er urovekkende at Arbeiderpartiet har lagt seg på et nivå der partiets ledelse på område etter område svartmaler, uten støtte i fakta, skriver Anniken Hauglie.

Debatt

Anniken Hauglie: – Jonas Gahr Støre lyver!

Aps leder fører VGs lesere bak lyset når han hevder at midlertidige ansettelser «florerer» i norsk arbeidsliv. Sannheten er at grafen som viser utviklingen i bruken av midlertidige ansettelser er praktisk talt paddeflat.

ANNIKEN HAUGLIE, arbeids- og sosialminister (H)

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fornekter seg ikke. Han bruker enhver anledning til å forsøke å innbille folket om at det blir færre faste, trygge jobber. Til VG hevder Støre at regjeringen «har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer».

Det er sterke ord, og faktisk helt feil.

Det vet også Støre, men likevel kjører han på med den samme retorikken. Støre vil så gjerne at kartet skal stemme med terrenget, men når det ikke gjør det, nekter han å bytte ut kartet. Fakta er at bruken av midlertidige ansettelser ligger stabilt på rundt åtte prosent. I fjerde kvartal 2018 var den på 8,3 prosent, på samme nivå som da de rødgrønne satt i regjering. Totalt sett er heller ikke innslaget av innleie stort i arbeidsmarkedet. 1,5-2 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak. Er det dette Støre sikter til når han bruker ordet «florerer»?

Enkelte bransjer bruker mye innleie, for eksempel bygg- og anleggsbransjen, og nettopp derfor la regjeringen i fjor frem en lovproposisjon med forslag til innstramminger. De nye innleiereglene trådte i kraft 1. januar 2019.

les også

Statistikk-Støre: Dobbelt så mange jobber skapt under Ap-regjeringer

Det er altså ikke tilfelle at bruken av midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft «florerer». Hvis Støre fortsatt står på sitt, må han samtidig innrømme at midlertidighet florerte da hans eget parti styrte landet. For det er jo ingen endringer.

Det er urovekkende at Arbeiderpartiet har lagt seg på et nivå der partiets ledelse på område etter område svartmaler, uten støtte i fakta. De har gjentatte ganger påstått at arbeidslivskriminaliteten brer om seg, men de siste tallene viser at kriminaliteten går tilbake. De påstod at likestillingen kom til å bli reversert med en borgerlig regjering, men av 149 land, er Norge rangert som nummer to på likestilling.

Samtidig jobber flere kvinner heltid, sammenlignet med under de rødgrønne. Støre har igjen og igjen hamret inn budskapet om at vi gjorde for lite, for sent, for å stoppe ledighetsveksten. Nå er ledigheten lavere enn på 10 år. Med en slags fasit i hånd må vel det bety at vi gjorde akkurat passe, til rett tid - eller hva sier du, Støre?

les også

Kampen mot et kriminelt arbeidsliv

Det er fortsatt utfordringer på en del områder i Norge. Det anerkjenner også regjeringen, og vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle nye løsninger. Men i ei tid der «fake news» ser ut til å bre om seg, bør vi politikere være de fremste eksponentene for faktabasert kunnskap.

Støre må gjerne kritisere regjeringen og etterlyse det han mener er bedre tiltak, men da må premissene være riktige. Støres premiss er at midlertidige ansettelser brer om seg. Da blir selvsagt konklusjonen at norsk arbeidsliv utvikler seg i feil retning. Hvis han erstatter det feilaktige premisset med et korrekt premiss – at bruken av midlertidige ansettelser ikke florerer, blir derimot konklusjonen en helt annen.

Det er enkel logikk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder