Leder

Viktig dom i helsekrise

Av VG Leder

Foto: Roar Hagen

Misbruk av sterke smertestillende legemidler er blitt en epidemi i USA. Det utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen. I 2017 døde mer enn 70 000 amerikanere etter å ha tatt opioid-overdoser.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nå stilles produsentene til ansvar. En domstol i Oklahoma har dømt legemiddelselskapet Johnson & Johnson til å betale 5,1 milliarder kroner i bot for å ha bidratt til opioid-krisen. Det er all grunn til å være på vakt også i Norge, ettersom bruken av lignende sterke smertestillende midler er økende.

Ifølge Kripos forårsaker misbruk av reseptbelagte legemidler flere dødsfall enn heroin i Norge. Det er gjort store beslag av blant tramadol og i enkelte tilfeller er det avslørt forsøk på å ta 100 000 tabletter inn i landet. Leger kan skrive ut tramadol på resept til smertebehandling og Statens legemiddelverk opplyser at 200 000 nordmenn brukte medisinen i Norge i fjor. Det er et faresignal når legemidler som kan føre til avhengighet brukes stadig oftere.

les også

Fentanyl tar flest liv i USA

I Oklahoma sier dommer Thad Balkman at Johnson & Johnson er skyldig i “falske, villedendende og farlige” markedsføringskampanjer. Erstatningsbeløpet skal blant annet brukes til å gi opioidavhengige behandling. Produsenten anker dommen og avviser ansvar for å ha skapt opioidkrisen. Saken er imidlertid bare den første i en lang rekke saker mot store legemiddelselskaper. Noen av konkurrentene har inngått forlik med delstatsmyndigheter, men over 2000 saker mot flere titalls produsenter venter i rettsvesenet.

President Donald Trump tok i fjor initiativet til en omfattende kampanje mot opioidmisbruket. Målet er å redusere antallet resepter som skrives ut. Det er iverksatt informasjonsprogrammer og bedre behandlingstilbud. I tillegg skal grensekontrollen styrkes for å stanse smugling. Avhengighet av opioider inkluderer reseptbelagte legemidler, heroin og syntetisk opioid. Misbruket utgjør en tragedie for den enkelte og deres familier. Det ødelegger lokalsamfunn og påfører staten store utgifter.

les også

Familien som får skylden for opioid-krisen

Pluss content

For første gang er en legemiddelprodusent i en amerikansk delstatsdomstol blitt stilt til ansvar for sin rolle. Det er en historisk kjennelse som kan få stor betydning i bekjempelsen av en nasjonal krise. Men problemet omfatter mer enn bare reseptbelagt medisin og kampen mot misbruket vil bli både langvarig og krevende. I Oklahoma sier helsemyndighetene at det vil ta 20 år bare å lege skadevirkningene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder