ABBASI-SAKEN: – Det er enkeltsaker som denne som er konsekvensene av den vedtatte politikken. Da er det ikke enkeltsakene som er problemet, det er politikken, skriver Erling Moe.

ABBASI-SAKEN: – Det er enkeltsaker som denne som er konsekvensene av den vedtatte politikken. Da er det ikke enkeltsakene som er problemet, det er politikken, skriver Erling Moe. Foto: Ole Martin Wold

Debatt

Abbasi som moralsk kompass

Abbasi-saken viser at asylpolitikken er moralsk ute av kurs. Vi må bruke denne saken til å justere kursen. Stortinget må sørge for at barnas beste tillegges betydelig større vekt i slike saker.

ERLING MOE, Venstres ordførerkandidat i Trondheim

De siste dagene har det kokt i Trondheim. Borgerne har engasjert seg i utvisningen av de tre ungdommene. Det aller mest gledelige er det sterke engasjementet blant ungdom. Denne saken har rørt ved sterke følelser. Et sterkt samfunnsengasjement hos ungdommen bygger demokratiet.

les også

Asylbarnadvokat om Abbasi-saken: – Det er dårlig jus

Utlendingsnemnda bygger utvisningen på at moren skal ha løyet om familiens forhold til faren.  Vi kan ikke vite om det stemmer, men for meg er det likevel underordnet. Tre ungdommer, som har bodd nesten halve livet i Trondheim, skal ikke lide for foreldrenes eventuelle synder. De har slått rot i byen, de er aktive i nærmiljøet, de har gått skole og ønsker seg jobb for å bidra til samfunnet. Vi trenger dem, og de trenger tilhørighet og trygghet. Det får de i Trondheim.

Erling Moe. Foto: Venstre

I vedtaket hevdes det at det vil være trygt for dem i Kabul by. Samtidig sier rapportene at voldsnivået har økt, Taliban og andre militante grupper har intensivert sine terroraksjoner og det er stor kriminalitet. Dette samfunnet vil ikke kunne tilby de tre ungdommene fra Trondheim noen god framtid.

les også

Tvangsutsendingen av Abbasi-familien: Mor var bevisstløs fra Røros til Istanbul

Utlendingsnemnda sier selv i utvisningsvedtaket at menneskelige hensyn og barnas beste tilsier at de bør være i Trondheim. Det er innvandringsregulerende hensyn som tilsier utvisning. Det er Stortinget som beslutter de innvandringsregulerende hensyn. Derfor må Stortinget nå reforhandle asylforliket. Det ble til for snart fire år siden, i en tid med stor asyltilstrømning. Det er de mindre partiene på Stortinget som står for en mer liberal asylpolitikk. Det er de fire største (Ap, Høyre, Frp og Sp) som stritter imot. Derfor er det naturlig at det er Venstre og KrF som nå gir beskjed om at vi ønsker nytt forlik. Ansvaret ligger nå i første rekke hos Arbeiderpartiet, og dels Høyre. Disse partiene har nøkkelen til å få til en endring.

Det sies i debatten, spesielt fra Frp og Sp, at asylpolitikken ikke skal styres av enkeltsaker. Men det er enkeltsaker som denne som er konsekvensene av den vedtatte politikken. Da er det ikke enkeltsakene som er problemet, det er politikken.

Nå er tiden inne til å endre den – til barnas beste.  

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder