STO FOR ÅPNINGEN: Erna Solberg på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen på tirsdag. Foto: Carina Johansen

Leder

Klimapolitikk som virker

Norges nye oljefelt Johan Sverdrup skal hente opp gigantiske oljeressurser med rekordlave utslipp.

Johan Sverdrup-feltet, som offisielt ble åpnet av Erna Solberg i går, kom som noe av en overraskelse.

Statoil hadde boret her første gang i 1976. Først i 2010 fant Lundin ressurser verdt å melde hjem om. Anslagene på noen få hundre tusen fat ble feiret som en suksess i en tid da pessimismen preget bransjen. I 2011 ble det klart at det dreide seg om mye mer. Vi snakker om et sammehengende oljefelt med anslagsvis 2,7 milliarder fat olje.

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene i norsk historie. Her skal de holde på i 50 år og de samlede inntekter er beregnet til over 1400 milliarder kroner.

Samtidig er det et felt med lave utslipp. Klimabevegelsen gikk foran og krevde at hele feltet skulle drives av fornybar kraft fra første dag. Til slutt fikk de det som de ville.

Det kan oljebransjen være glad for i dag.

les også

En forlengelse av oljealderen

Det er når olje brennes de store utslippene kommer, selvsagt. Men å hente opp olje på en «ren» måte er blitt et enda viktigere poeng enn da Johan Sverdrup-feltet ble funnet, og ikke bare i den norske oljebransjens PR-materiale.

Helt siden 1991 har vi hatt CO2-avgift i Norge. Dette har bidratt til å holde utslippene lavere enn de ellers ville vært. Norge slipper ut rekordlavt med klimagass per verdienhet vi skaper.

Og nå har kostnaden for å slippe ut CO2 virkelig begynt å monne. Regjeringen har satt opp avgiften og varslet ytterligere økninger. I tillegg har EUs CO2-kvotemarked blitt virksomt. Til sammen koster det Equinor nå rundt 750 kroner å slippe ut et tonn CO2.

les også

MDG angriper Norges nye pengebinge

Det har gjort det mer lønnsomt å kutte ut gass på plattformene. Og derfor sier Equinor at de vil elektrifisere installasjoner både til havs og på land.

Det er bra. Men dessverre er det fortsatt en del forurensere som ikke betaler i Norge. 20 prosent av norske utslipp er fritatt CO2-avgift.

Regjeringen har begynt å fjerne unntakene. Det bør de fortsette med, samtidig som de også bør skrote ordninger som undergraver politikken.

Å elektrifisere norsk sokkel er ikke i nærheten av å stoppe global oppvarming. Men tiltaket vil få ned norske utslipp kraftig. Dessuten er det et viktig og riktig prinsipp. Om hele verden lot forurenser betale, ville vi ha vært et godt stykke på vei nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder