President Donald Trump forlater det økonomiske toppmøte i Vietnam etter å ha kritisert WTO og gjort det klart at han bare vil inngå tosidige handelsavtaler.
President Donald Trump forlater det økonomiske toppmøte i Vietnam etter å ha kritisert WTO og gjort det klart at han bare vil inngå tosidige handelsavtaler. Foto: Andrew Harnik / TT / NTB Scanpix

Farvel til frihandelsavtaler

MENINGER

OTTAWA (VG) Frihandel skaper verdier. Handelsregler gir beskyttelse og forutsigbarhet. Nå vil Donald Trump rive ned det som USA ledet oppbyggingen av etter 2. verdenskrig.

kommentar
Publisert:

USA har forlatt Trans-Pacific Partnership (TPP), en handelsavtale mellom amerikanske og asiatiske nasjoner, som amerikanerne tidligere ivret for. USA krever radikale forandringer i den snart 25 år gamle frihandelsavtalen med Canada og Mexico (NAFTA).

På toppmøtet med asiatiske statsledere nylig sa Trump at USA ikke behandles rettferdig av Verdens handelsorganisasjon (WTO). I valgkampen kalte han WTO en katastrofe. Frihandelen og det internasjonale regelverk WTO håndhever er i fare med en president som mener USA er blitt lurt inn i elendige avtaler.

I Trumps øyne er NAFTA den verste handelsavtale som er inngått. TTP er omtrent like ille. USA er blitt lurt og utnyttet på det globale markedet. Resultatet er stengte fabrikker og økonomisk misere, ikke minst i delstater som var nøkkelen til Trumps valgseier i fjor. Trump lovet at han ville han si opp handelsavtaler, straffe de som utnyttet godtroende amerikanere og bringe arbeidsplassene tilbake. Noe av det første han gjorde var å melde USA ut av Trans-Pacific Partnership. Nå er NAFTA i stor fare.

Trump godtok et forsøk på å reforhandle avtalen, men han stiller krav som verken Canada eller Mexico kan innfri. Presidenten kan når som helst bruke manglende fremskritt som begrunnelse utløse artikkel 2205. Da opphører avtalen etter seks måneder.

Trump vil bare ha tosidige handelsavtaler, ikke multilaterale. Han mener at hvis USA har et handelsunderskudd med et annet land er det et uttrykk for at USA er blitt ført bak lyset. Men verdien av av flernasjonale avtaler kan ikke utelukkende måles i handelsbalanse.

USA har riktignok et stort handelsoverskudd med Mexico, men et 100 milliarder kroner overskudd i handelen med Canada. Men den kanadiske utenriksminister Chrystia Freeland sier at handelssamarbeidet fungerer godt for alle parter. I fjor solgte USA varer og tjenester til Canada for over 5100 milliarder kroner. Ingen andre land kjøper like mye fra USA som Canada. Begge parter har enormt mye å tape hvis NAFTA skrotes.

Handelen mellom de tre landene i NAFTA er blitt firedoblet siden avtalen ble inngått. Avtalen har ført til økende investeringer og opprettelsen av forsyningskjeder som har gjort landene mer konkurransedyktige på det globale marked. Avtalen har regelverk og instanser for å løse handelstvister.

Det største problemet for Trump er den tredje part i Nafta, Mexico.

- De er ikke våre venner, tro meg. De tar livet av oss økonomisk, sa Trump i valgkampen.

Fordi lønnskostnadene er lavere i andre land, som i Mexico, er mange industriarbeidsplasser blitt flyttet til ut. Globaliseringen får skylden for arbeidsledighet, sosiale problemer og stagnerende lønninger, både fra politikere på den populistiske høyrefløyen og fra mange på venstresiden. Det er blitt vanlig å snakke om globaliseringens tapere. Men Trumps økonomiske nasjonalisme vil ikke bringe de gamle industriarbeidsplassene tilbake.

Multilaterale avtaler og tilgang til verdensmarkedet har resultert i sterk økonomisk vekst i asiatiske land. I Kina er flere hundre millioner mennesker blitt løftet ut av fattigdom. NAFTA har bidratt til å gjøre Mexico til et stort eksportland. Problemet i rike land som USA er ikke så mye globaliseringen som at den økende velstanden er blitt for dårlig fordelt. Større forskjeller i samfunnet skyldes den politikk som føres i de enkelte land.

Før NAFTA har havarert har Trump-administrasjonen innført høyere avgifter på tømmer fra Canada og vil straffe den kanadiske produsenten produsenten av Bombardier passasjerfly med 300 prosent straffetoll. Hvis Trump forlater NAFTA vil nabolandene svare med egne tiltak. Amerikansk eksport og import vil bli dyrere, noe som vil ramme forbrukere og sette arbeidsplasser i fare. Det innser stadig flere kongressrepresentanter i Washington, D.C. 76 representanter har skrevet under på en støtte-erklæring for NAFTA. De vet at mange arbeidsplasser i deres distrikter er avhengige av frihandelsavtalen.

Det finnes også gode og saklige argumenter for å reforhandle NAFTA. Siden avtalen ble inngått har det skjedd en digital revolusjon. Miljøvern og arbeidstakernes rettigheter bør også styrkes. Den foreslåtte handelsavtalen mellom EU og USA (TTIP), som ble lagt på is etter det amerikanske presidentvalget, er blitt kritisert for å foregå i lukkede fora og for å begunstige multinasjonale selskaper. Det er relevante argumenter.

Men løsningen ligger ikke i å si opp flernasjonale avtaler, svekke regelverket og Verdens handelsorganisjon (WTO). Når multilaterale avtaler erstattes av handelsavtaler mellom to land vil den mektigste alltid bestemme vilkårene. Det var ikke økonomisk isolasjonisme som gjorde USA til en supermakt. Landet var en garantist for et internasjonalt, regelbasert handelssystem.

Resultatene av Trumps oppgjør med denne arven denne vil vise lenge etter at hans presidenttid er over. Han plasserer USA på sidelinjen internasjonalt, i stedet for i sentrum.

Her kan du lese mer om