Foto: Roar Hagen

Leder

Fremmed mobilmakt

Australia og USA nekter kinesiske selskaper å bygge ut landets moderne mobilnett. Norge bør vurdere det samme.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Utbyggingen av mobilnett med stor båndbredde har revolusjonert norsk kommunikasjon. Stadig større deler av vårt dagligliv, både i jobb i fritid, er nå knyttet til å være tilkoblet et stabilt nett. Utbyggingen av 4G-nett åpnet for at datatrafikk i betydelige mengder kunne sendes trådløst. Det nye 5G-nettet er et nytt teknologisk kvantesprang og vil med stor sannsynlighet bli det suverent viktigste kommunikasjonsnettet i Norge. Ikke bare mellom mennesker, men også for å binde en rekke installasjoner og sensorer sammen. For eksempel i samferdsels-, energi- og helsesektoren.

les også

Nye opplysninger om regjeringens mobilbruk i risikoland

At mobilnett er «samfunnskritisk infrastruktur» kan det ikke være tvil. Det er avgjørende for Norge at disse nettene er stabile og ikke lett kan settes ut av spill i en krisesituasjon. Når 5G-nettene er bygget ut vil dette bli enda viktigere, for da kan en slik svikt ramme langt mer enn mobiltelefoni og mobildatabruk. Det er også viktig at informasjonen som flyter gjennom mobilnettet ikke kan tappes fra utsiden. Det skal være trygt å bruke mobilnettene i Norge.

les også

Mobilforbud i skolen

I USA og Australia har de definert mobilnett som så avgjørende for sikkerheten at de nekter firmaer fra land de ikke er allierte med å levere hele eller deler av nettet. Dette betyr at den kinesiske mobilgiganten Huawei er utestengt. Huawei har bygget ut Telenors 4G-nett i Norge, og er nå inne som utbygger av det nye 5G-nettet.

les også

Slik kan en krig i verdensrommet bli

Pluss content

Denne sommeren har et vært mye oppstyr rundt statsråders telefoner og bruk av dem i land vi ikke har noe sikkerhetspolitisk samarbeid med. Bakteppet er at land som Kina, Russland og Iran driver en betydelig etterretningsvirksomhet mot Norge. Det er noe påfallende at et døgn eller to med en statsrådsmobil i Kina eller Iran eller Russland vekker stor oppsikt, mens det faktum at et kinesisk selskap har bygget ut store deler av det norske mobilnettet ikke gjør det. USA og Australia mener slik utbygging gir muligheter for spionasje og i gitte tilfeller anledning til å sette nettene ut av spill. Det kan være verdt å merke seg den frykten fra USA, som har betydelige etterretningskunnskaper selv og vet hva som er mulig.

Utbyggingen av 5G-nettet bør vurderes på nytt av Samferdselsdepartementet, spesielt opp mot den nye Sikkerhetsloven som snart trår i kraft. Det er positivt at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen antyder dette i VG i dag.

RETTELSE: Da denne lederen ble publisert sto det i ingressen at flere land enn USA og Australia nekter kinesiske selskaper å bygge ut mobilnett. Dette var ikke riktig. Debatten om kinesiske selskapers adgang til å bygge nett foregår i flere land, men til nå er det bare Australia og USA som har innført forbud.

VG, 28/8 20018

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder